Eest valdade XV talimängud

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

1) Talimängude eesmärgiks ja ülesandeks on:
a)pakkuda  maaelanikele  võistlemise  võimalusi;
b)selgitada vabariigi valdade meistrid ja parimad  vallad murdmaasuusatamises ning võistkondlikud meistrid males, kabes, lauatennises, meeste ja naiste korvpallis;
c)selgitada parimad vallad talispordis.

II Aeg  ja  koht

2. Talimängude võistlused toimuvad alljärgnevalt:
-
lauamängude (male, kabe, lauatennis) ja korvpallis naistele ja meestele eelturniirid 20.-21.jaan. 2007.a. kohtadel (vastavalt taotlustele).

Finaalvõistlused:
-korvpallis meestele      9.-11.veebr. 2007.a. Lähte Spordihoone
-korvpallis  naistele       10.-11.veebr. 2007.a. Lähte Spordihoone
-male                          10.-11.veebr.2007.a. Lähte kool
-kabe                         10.-11.veebr. 2007.a. Lähte kool
-lauatennis                  10.-11.veebr.2007.a.Kõrveküla saal
-suusatamine               10.-11.veebr. 2007.a. Lähte suusarajad

III Juhtimine ja korraldamine

3.Talimängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Eesti Maaspordi Liit "Jõud".
4.Talimängude läbiviimist teostavad Tartu vald ja Tartu Maaspordi Liit.

IV Osavõtjad

5. Talimängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti Vabariigi valdade võistkondi.

6.Võistkondi üksikutel  spordialadel  lubatakse  komplekteerida antud valla elanikest , põhikohaga  töötajatest  või  valla spordiklubis registreeritud  sportlastest.

7.Vald võib mängudel olla esindatud piiramatu arvu  võistkondadega.

V Mängude kava, võistkondade suurused ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamise  tingimused

8. Mängude kavas on järgmised  spordialad:

a) Murdmaasuusatamine   

(vaba sõiduviis)-võistkonna  suurus  piiramatu

    programmis : 

   10 km -noormeestele  (sünd. 1989.-1990.a. )

             - meestele (sünd.   1968-1988.a.)

             -meesveteranidele (sünd.  1958-1967.a.)

  5 km  -  meesveteranidele  (sünd.  1957 ja varem )

              -poistele (sünd. 1991. ja nooremad)

              -neidudele  (sünd.  1989. -1990.a. )

              -naistele  (sünd.   1973 -1988.a.)

              -naisveteranidele  (sünd.  1963-1972.a.)

  3 km   -naisveteranidele (sünd. 1962.a.  ja varem )

             -neidudele (sünd. 1991.a.  ja nooremad)

   teatesuusatamine   3 x 3 km  naistele  ja

                               4 x 5 km  meestele

Individuaalne (viies  vanusegrupis  naistele ja meestele )  ning  teatesuusatamise   võistkondlik paremusjärjestus  selgitatakse  distantsi  määrustepärasel  läbimisel  kulutatud aegade põhjal.  Võistkondliku  paremusjärjestuse  selgitamisel  murdmaasuusatamises  annab  esikoht  igal  individuaaldistantsil  ja vanusegrupis  80  punkti, II koht  -77 punkti, III -75 ; IV -73; V -72 jne. punkti.

Teatesuusatamises  on koefitsent  4.

Võistkondade  paremusjärjestuse   määrab   suurem punktide kogusumma, kusjuures   arvestusse  läheb  kokku  7 paremat   tulemust  individuaaldistantsidelt ja  2 parema    teatevõistkonna   tulemus. Punktide   võrdsuse  korral  on  määravaks väiksem  arvesseminevate  kohtade   summa  teatesuusatamises.

b) Male ja kabe

Võistkonna suuruseks on  mõlemal  spordialal  5  võistlejat (neist vähemalt  1 naine , 1 poiss(sünd. 1989 ja hiljem) ja 1 tüdruk (sünd. 1989.a. hiljem)

Finaalvõistlustele   pääsenute  selgitamisel (12  võistkonda )   viiakse  läbi  4 alagruppi, igast  alagrupist   3  paremat   võistkonda  pääsevad   finaalturniirile. Alagruppide  võistlussüsteemi  ja  ajakontrolli panevad  paika  peakohtunikud esindajate   koosolekul, sõltuvalt   kohaletulnud  võistkondade  arvust.

Finaalturniiril mängitakse turniirisüsteemis. Vooru kestvuseks on 1 tund.
Võrdsete punktide korral on määravaks:
1. Võidetud  matšide arv
2. Omavaheline mäng 
3. Võidetud  ja  viigistatud  matšide  arv
4. Suhe  võitjasse.

c) Lauatennis 

Võistkonna  suuruseks  on 5 sportlast  (neist vähemalt 1 naine, 1 poiss (sünd. 1989 ja hiljem)  ja 1 tüdruk (sünd. 1989.a. ja hiljem).
Finaalturniirile  pääsenute  selgitamiseks (16 võistkonda) viiakse  läbi 4 alagruppi, kust 4 paremat võistkonda  pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul. Finaalturniiri tabelisse loosimine (paigutus) toimub esindajate koosolekul. Kahe võistkonna omavahelises kohtumises mängitakse 5 võiduni. Paarismängus võivad mängida ka noored.
Lauatennise mängude järjekord:

      1.MA I – MB II

      2.MB I- MA II

      3.N-N

      4.P- P

      5.T-T

      6.Segapaar

      7.Meespaar

      8. MA  I- MB I

      9. MA II – B II

d) Korvpall meestele

Võistkonna suuruseks on 12 mängijat.
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (8 võistkonda ) viiakse läbi 4 alagruppi, kust 2 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi ja mängukava panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust. Alagrupi läbiviija kindlustab nõuetekohase kohtunikekogu.  Alagruppides mängitud omavaheline kohtumine tuleb finaalturniirile kaasa. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Fnaalturniiril mängitakse kahes 4 alagrupis, millede 2 paremat võistkonda mängivad lõppvõistlusel enne I-II ja III-IV koha selgitamist läbi nn."risti". Finaalvõistlustel mängitakse 4 x 8 minutit.

NB!  Finaalvõistluste algus reedel 9. veebruaril kell 18.00

e) Korvpall naistele

Võistkonna suuruseks on 12 mängijat.
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (4 võistkonda) viiakse läbi 2 alagruppi, kust 2 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi ja mängukava panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust. Alagrupi läbiviija kindlustab nõuetekohase kohtunikekogu. Alagruppides mängitud omavaheline mäng tuleb finaalturniirile kaasa. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Finaalvõistlustel mängitakse 4 x 8 minutit.

VI  Talimängude üldvõitja selgitamine

9. Mängude üldvõitja valla selgitamisel liidetakse 4 parema spordiala kohapunktid, kusjuures kohapunkte antakse järgmiselt:  I koht 40 punkti, II-37 p., III-35 p., IV -33 p., V -32  p. jne. (Mitme võistkonna puhul ühel spordialal läheb arvesse parem, mittearvesseminev võistkond hoiab kohd ja punktid kinni). Finaali mitte ilmunud võistkond saab finaali viimase koha punktid. Murdmaasuusatamises on koefitsent 1,2. Suurem punktide kogusumma määrab võistkondade paremusjärjestuse. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse parem koht murdmaasuusatamises.

VII  Autasustamine

10. Mängude  üldvõitjat   valda  autasustatakse MSL"Jõud"  poolt  karika ja diplomiga II ja III kohale  tulnud  võistkondi  väikeste  karikate  ja    diplomitega.
11.Spordiala   võitnud   võistkonda  autasustatakse   MSL"Jõud"  poolt  karika  ja diplomiga, II ja III kohale  tulnud  võistkondi   diplomitega.
12. Üksikutel  spordialadel I-III kohale  tulnud   individuaalvõistlejaid , teatevõistkondade liikmeid  ja  mängude   võistkondade   liikmeid   autasustatakse vastavalt  medalite ja  diplomitega.

VIII Majandamine

13. Kõik  finaalvõistluste  läbiviimisega seotud  kulud kaetakse  EMSL  "Jõud"  eelarvest ja  laekuvast  osavõtumaksust.Alagruppide läbiviimisega seotud  kulud  kaetakse  osavõtumaksust . Osavõtumaks   lauamängude  alagruppidest  on 200  krooni  võistkonna kohta. Korvpallis  alagrupi  osavõtumaks 800 krooni võistkonna  kohta.  Alagrupist  osavõtjatel tasuda  osavõtumaks  koos  eel- registreerimisega   EMSL "Jõud"  arveldusarvele   10052037323002  SEB  EÜP

14.Finaalvõistlustest  osavõtumaks   on 75.- krooni osavõtja kohta, sõltumata spordialast. Osavõtumaks  tuleb tasuda  üldreeglina enne  finaalvõistlusi  ülekandega  Tartu  vallavalitsuse  arveldusarvele  10102017096005 SEB EÜP märgusõna “Talimängud”

Üldinfo finaalvõistluste kohta – Rein Lellep   5227141

Erandkorras saab tasuda  osavõtumaksu  ka  mandaadis  sularahas.

15.Osavõtjad  majutatakse (voodimajutus )   tasuvad  soovijad  ise.
Majutusvõimalused (voodidesse) pannakse üles MSL “Jõud” koduleheküljele www.joud.ee .
Voodimajutuse  broneerimise  ja  maksetingimused  lepivad  kokku  soovijad ise.
Voodimajutuse taotlused  rahuldatakse  tellimuste  järjekorras kuni  kohtade lõppemiseni.
Põrandamajutus Lähte Ühisgümnaasiumis  25.- EEK öö. (omad  madratsid, tekid, linad jms. kaasa).
Majutuse eest tasuda Tartu Vallavalitsuse
arveldusarvele  10102017096005 SEB EÜP . Ära märkida “majutus” ja inimeste arv.
Tasuda saab põrandamajutuse eest ka sularahas.
Majutuse kontaktisik Virginia  Bendt- 53458273

16. Ühistoitlustuse  võimalus:

       R   9.02.  Õhtusöök         30.-                          P  11.02. Hommikusöök       25.-

       L   10.02  Hommikusöök  25.-                        P  11.02.Lõunasöök             50.-

       L    10.02  Lõunasöök        50.- 

       L    10.02. Õhtusöök          30.-

Toitlustamist soovijatel palume raha üle kanda Tartu Vallavalitsuse arvele a/a 10102017096005 SEB EÜP, märgusõna "Talimängude toitlustamine" hiljemalt 5.veebruariks 2007.a.
Ülekandel ära märkida,kas täiskomplekt või toidukordade kaupa päevade lõikes.

Täiendav  info : Alli  Polli – 7334182, 53489530

IX  Registreerimine

17. Eelregistreerimine  osavõtuks   lauamängude (male, kabe, lauatennis) ja meeste ja naiste  korvpalli eelturniiridest  teostada  hiljemalt  20.detsembriks 2006.a.
Ühtlasi  palume  informeerida  oma  soovist   eelturniiride (lauamängud koos korvpall eraldi)  läbiviimiseks. Elektronpostiga registreerimisel kindlasti ära märkida  registreerija  kontakttelefon.Eelregistreerimine eelturniiridest  osavõtuks  teostada  aadressil (vt. p.18). Eelregistreerimine  loetakse  teostatuks  ja gruppidesse loositakse  ainult siis kui  on  laekunud    osavõtumaks EMSL  "Jõud"  arvele.  EMSL"Jõud"  kannab kõigile  eelturniire  läbiviivatele  valdadele/ spordiklubidele  eelturniiride  läbiviimise   kulude  katteks  osavõtjate  osavõtumaksu hiljemalt  15.jaanuariks 2007 .a.
Eelturniiride kohad ja koosseisud pannakse üles MSL”Jõud” kodulehele www.joud.ee .

18. Eelregistreerimine finaalvõistlusteks teostada hiljemalt  7.veebruariks  2007.a. kirjalikult  aadressil  10137 Tallinn, Toompuiestee 21 EMSL "Jõud" või  tel.  6622653 (M.Reimann) või  6622650 või faks 6622651 või msljoud@hot.ee .
Suusatamise nimeline registreerimine  vanusegruppide kaupa näidates ära sünniaasta teostada hiljemalt 7. veebruariks 2007.a. elektronposti aadressil: vahur@nelson.ee .

19.Mandaatkomisjonile, milline  töötab  Lähte  Spordihoones 9.veebruaril  kella 17.00-19.00 ja 10.veebruaril kella 9.00-9.30  tuleb  esitada  igal  võistkonnal  valla poolt kinnitatud    üldregistreerimisleht  kõigi  osavõtjate  nimedega ja tehnilised ülesandmislehed   iga  spordiala  kohta  eraldi  lehel  ning  maksekorraldus  osavõtumaksu   tasumise kohta. Osavõtumaksu  saab  tasuda  erandkorras  ka  mandaadis. Mandaati saab teostada  ka  elektooniliselt aadressil: reinlellep@hot.ee .

20. Iga võistleja  vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

X  Üldiselt

21. Kõik antud juhendis määratlemata  küsimused lahendavad võistluste  korraldajad, võistluspaigas kohtunikekogu.

22. Võistlusprotokollid  pannakse  üles Tartu valla  koduleheküljel.  www.tartuvv.ee  ja MSL ”Jõud” koduleheküljele.

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner