Eesti väikelinnade 2007 .a. talimängud

Juhend

I   Eesmärk ja ülesanne

Elavdada huvi liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi väikelinnade võistkondadele.
Selgitada välja edukamad väikelinnad üldarvestuses ja kavasolevatel spordialadel.

II   Aeg ja koht

10.veebruar 2007.a.
Tõrva linnas – Tõrva Gümnaasiumi (Puiestee 1) ja Tõrva Spordihoone (Valga mnt.76) ruumides.
Võistluste mandaat on Tõrva Gümnaasiumis kella 9.00 – 9.45.

III   Juhtimine ja korraldamine

Üldjuhtimist teostab Eesti Maaspordi Liit „Jõud“.
Võistlused viib läbi Tõrva Linnavalitsus koos Valgamaa Spordiliidu ja kohalike spordiklubidega.
Kavasolevatel spordialadel rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, kui käesolev juhend ei kehtesta teisiti. Võistlejad kannavad personaalset vastutust oma tervisliku seisundi eest.

IV   Osavõtjad

Eesti väikelinnades (elanike arv kuni 10 000) elavad või töötavad või õppivad või väikelinnade spordiklubidesse kuuluvad sportlased-harrastajad.
Iga väikelinn võib osa võtta kõikidel aladel ainult ühe võistkonnaga.

V    Kavasolevad spordialad ja tulemuste arvestus

1.   Murdmaasuusatamine – Tõrva Gümnaasiumi pargis kell 12.00
Sõidetakse vabas tehnikas individuaaldistants.
Naised:
N20 -   1987.a. ja hiljem sündinud         2,5  km
N21     1973. – 1986.a. sündinud         2,5 km
N35     1963  - 1972.a. sündinud          2,5 km
N45     1962.a. ja varem sündinud        2,5 km
Mehed:
M20     1987.a. ja hiljem sündinud         5 km
M21     1968. – 1986.a. sündinud         5 km
M40     1958. – 1967.a. sündinud         5 km
M50     1957.a. ja varem sündinud        5 km

Igas võistlusklassis annab I koht 33 punkti; II koht 30 punkti, III koht 28 punkti, IV koht 27 punkti.
Võistkonna arvestusse lähevad 5 parema naisvõistleja ja 5 parema meesvõistleja kohapunktid, kusjuures ühest vanuseklassist läheb arvesse mitte rohkem kui 2 tulemust.
Ülejäänud mittearvesse minevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
10 tulemuse kohapuntide summa määrab võistkondliku paremusjärjestuse. Võrdsete kohapunktide summa puhul otsustab võidetud paremate kohtade arv.(I kohad, II kohad, III kohad jne.).

2.   Reesõit – Tõrva Gümnaasiumi park kell 14.00
Võistkonnas 5 inimest, nendest vähemalt 2 naist. Sõidetakse kaks võistlussõitu kiirusele (regi veetakse ka mäe otsa stardipaika tagasi)– arvesse läheb kiirema sõidu aeg. Stardijärjekord loositakse, II sõit pööratud järjekorras vastavalt I sõidu aegadele ehk II sõidus stardib esimesena I sõidu kõige aeglasem võistkond ja viimasena I sõidu kiireim.

3.   Male   - Tõrva Gümnaasiumis kell 10.30
Võistkonnad 3 liikmelised, nende hulgas vähemalt üks naine. Süsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule – arvestusega, et võistlus on lõppenud kell 16.00

4.   Kabe   - Tõrva Gümnaasiumis kell 10.30
Võistkonnad 3 liikmelised, nende hulgas vähemalt üks naine. Süsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule – arvestusega, et võistlus on lõppenud kell 16.00

5.    Lauatennis – Tõrva Gümnaasiumis kell 10.30
Võistkonnas 3 mängijat, nende hulgas vähemalt üks naine. Süsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule. Võistkondade kohtumistes mängude järjekord:
A1 – B1; A2 – B2; A3(naine) – B3(naine); A1 – B2 ; A2 – B1.
Matsivõiduks on vajalik saada 3 üksikmängu võitu. Üks mäng mängitakse 5 geimist (11 punktini) parem. Mänguvõit annab 1 punkti.

6.   Bridž- Tõrva Gümnaasiumis kell 10.30
Peetakse paaristurniir maxile võistkondliku arvestusega,  kus ühest väikelinnast osaleb 2 paari. 

7.   Võrkpall naised - Tõrva Gümnaasium kell 10.30
Võistlused toimuvad  10. veebruaril algusega  kell 10.30  ja lõpuga 16.00 +_ 30 min Tõrva Gümnaasiumi võimlas. Võistkonna suurus 6 mängijat. Platsil korraga 4 mängijat.
Väljaku suurus 15x9m, seega üks väljakupool tavaväljakust 1,5 m lühem. Mängitakse saalivõrkpalli reeglite järgi (kolm eesliini mängijat, üks tagaliini mängija). Rünnakujoon on väljakul märgitud.
Võistluste süsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule. Turniirisüsteemi puhul võrdsete punktide korral kahe võistkonna vahel otsustab omavaheline mäng, kolme ja enama võistkonna korral geimide (geimi punktide) suhe koondtabelis.
Võit annab -2p, kaotus-1p, loobumine -0p. Kahe loobumise korral kõrvaldatakse võistkond võistlustelt ja tema punktid annulleeritakse.

8.   Korvpall mehed  – Tõrva Spordihoone algus kell 10.30
Võistkonnas kuni 5 mängijat. Platsil korraga 3 mängijat. Mängitakse ühe korvi all tänavakorvpalli reeglite järgi. Võistlussüsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule. Korvpalli võistlused lõppevad hiljemalt kell 16.00.

9.   Juhtide võistlus – Tõrva Gümnaasiumi park
Võistkonnas kas linnapea või aselinnapea + volikogu esimees või volikogu aseesimees. Kokku 2 liiget.

10.  Mälumäng – Tõrva Gümnaasium kell 16.00
Võistkonnas 4 mälumängurit. Kokku 20 küsimust, 10 sporti ja 10 variat.
Võrdselt kogutud punktide korral otsustab järjestuse lisaküsimus.

VI   Üldvõitja selgitamine

Üldise paremusjärjestuse määramisel arvestatakse suusatamist ja 6 paremat spordiala. Paremus selgitatakse spordialadel saavutatud kohapunktide summa alusel.
Võit spordialal annab 21 punkti; II koht 19 punkti, III koht 18punti jne
Juhtide võistlusel osalenud väikelinna võistkond toob oma väikelinnale I koha punktid.
Võrdsete kohapuntide summa korral otsustab suusatamise koht.

VII   Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III koha võitjat võistkonda autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. Üldkokkuvõttes autasustatakse I – III koha võitnud väikelinna võistkonda karikate ja diplomitega. Võistkondlikud autasustamised viiakse läbi Väikelinnade Talimängude lõpetamisel kell 17.00 Tõrva Gümnaasiumis.
Spordialadel I – III koha võitnud võistkondade liikmete autasustamine võistluspaigas pärast võistluste lõppu. Suusatamise autasustamine Tõrva Gümnaasiumis 1 tund pärast võistluse lõppu. Reesõidu autasustamine Tõrva Gümnaasiumis 30 minutit pärast võistluse lõppu.

VIII   Registreerimine

Eelregistreerimine teha e-mailile rein.leppik@valgamv.ee hiljemalt 2.veebruariks 2007.a.
Näidata ära üldine osavõtjate arv ning spordialadest osavõtt ja võistlejate arv.

Suusatamises teha nimeline ülesandmine (koos täpse sünniajaga) e-mailile rein.leppik@valgamv.ee hiljemalt 7.veebruariks 2007.a. 

Mandaatkomisjonile (10.02.07) esitada üldülesandmisleht kõigi osavõtjate nimedega ja eraldi ülesandmislehed spordialade kaupa.

INFO:
Rein Leppik telefon 7666117, faks 7666157, GSM 5234974.
rein.leppik@valgamv.ee

IX   Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse Eesti MSL "Jõud" eelarvest ja laekuvatest osavõtumaksudest.
Osavõtumaks 70 krooni iga osavõtja kohta tasutakse hiljemalt 2.veebruariks 2007.a. Valgamaa Spordiliidu arveldusarvele Hansapangas 1120119359 märgusõna  „Talimängud”.
Mandaadis tasumisel (10.02.2007.a.) on osavõtumaks 100 krooni.
Tasutud osavõtumaksu ei tagastata ja osavõtumaksu mitte tasunuid võistlema ei lubata.

Toitlustamise võimalus ettetellimisel Tõrva Gümnaasiumis (ettetellimine kuni 02.02.2007.a.)
Lõunasöögi maksumus 50 krooni. Tasumine ülekandega FIE Luule Pärna Toitlustus, arveldusarve
SEB Ühispangas nr. 10202007818009.
Kontaktandmed: tel 7679458 ja 5057282, faks 7679456, e-post: kool@torva.edu.ee 

 

Ajakava

Eesti väikelinnade talimängud

10.veebruaril 2007.a. Tõrvas

9. 00 – 9.45                 Mandaat Tõrva Gümnaasiumis

9.30                             Esindajate nõupidamine

10.00                           Väikelinnade talimängude avamine Tõrva Gümnaasiumi Spordisaalis

10.30                           Male    -           Tõrva Gümnaasium      

                                    Kabe

                                    Lauatennis

                                    Võrkpall naised

                                    Bridž   

                                    Korvpall mehed            -           Tõrva Spordihoone

12.00                           Murdmaasuusatamine – Tõrva Gümnaasiumi park

13.00 – 15.00              Lõunasöök – Tõrva Gümnaasiumi söökla

13.30                           Juhtide võistlus – Tõrva Gümnaasiumi park

14.00                           Reesõit – Tõrva Gümnaasiumi park

16.00                           Mälumäng – Tõrva Gümnaasium

17.30                           Võistluste lõpetamine –  üldvõitjate,
                                    spordialade võitjate võistkondade autasustamine – Tõrva Gümnaasium

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner