Eesti Maaspordi Liidu "Jõud" noorte võistkondlikud meistrivõistlused males

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda maakondade koolide õpilastele võistlusvõimalusi ja propageerida maleharrastust koolinoorte seas. Selgitada parimad koolide malevõistkonnad.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 27. jaanuaril 2007.a. algusega kell 11.00 Paide Ühisgümnaasiumis (Kooli tn.1).

III Osavõtjad

Osa võtma oodatakse maakondade koolide 4- liikmelisi võistkondi kahes vanuseastmes:
nooremad 3.-6. klassi ja vanemad 7.-9.kl. õpilastest.
Kool võib osa võtta ühe või mitme võistkonnaga ühes või mõlemas vanuseastmes.

IV Võistluste korraldus

Võisteldakse eraldi kahes vanuserühmas võistkondlike matšidena. Ajakontroll partiile 20 minutit. Olenevalt kohaletulnud võistkondade arvust mängitakse 5-7 vooru kas turniiri- või šveitsisüsteemis.
Võistluse läbiviija ja peakohtunik on Aksel Rei.
Tel. 56957662.

V Autasustamine

Esimesele kohale tulnud võistkondi autasustatakse EMSL "Jõud" poolt karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega. Võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedaliga ja diplomiga.

VI Registreerimine

Osavõtust teatada hiljemalt 22.jaanuariks 2007.a. peakohtunikule (tel. 56957662) või koolile (tel/fax 38 50 824).
Võistkondade saabumine 27.jaanuaril 2007.a. kell 10.00-10.45.

VII Majandamine

Osavõtuga tekkivad kulud kannab võistkonna lähetaja. Autasustamisega ja võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kannab EMSL "Jõud".

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner