Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tõstmises 2022

Juhend - pdf

I Eesmärk

  1. Võistluste eesmärgiks on välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2022.a. meistrid tõstmises.
  2. Selgitada välja maakondadevõistkondlik paremusjärjestus.
  3. Jätkata traditsioone, propageerides tõstesporti, seda eriti noorte seas.

II Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad 16.aprill 2022. a. Albus  Rahvamajas, Albu küla, Järva vald, Järvamaa.
Võistluste avamine ja algus kell 11.00, mandaat kuni 9.00 – 10.00 võistluspaigas.
Võistlejate kaalumine kõigile kell 9.00 - 10.00.

Edasi ajakava kohaselt, mis selgub pärast registreerimist.

III Juhtimine ja  korraldamine 
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Järvamaa Spordiliit koos Spordiklubi Vargamäega.
Võistluste peakohtunik on Ahti Uppin , ahtiuppin09@gmail.com, tel. 52 14271
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

IV Osavõtjad
Võistlema oodatakse kõiki maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavaid sportlasi. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

V Programm
Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlusklassid ja kehakaalud: 
Mehed  10 kaalu: -55kg, -61kg, -67kg, -73kg, -81kg, -89kg, -96kg, -102kg, -109kg  ja +109kg.
Naised 8 kaalu: -49kg, -55kg, -59kg, -64kg, -71kg, -76kg, -81kg ja +81kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse võistkonna 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne .
Punktide võrdsuse korral on määravaks esi-või paremate kohtade arv.  

VI Autasustamine
Tõstmise kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga. Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.

VII Registreerimine
Registreerimine teha hiljemalt  08. aprilliks 2022a.

Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ 

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. 
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

VIII. Majandamine ja osavõtumaksud

  1. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust 
  2. Osavõtumaks tasutakse Järvamaa Spordiliidu arveldusarvele esitatud arvete alusel.
  3. Osavõtumaksuks on  8 € võistleja kohta.
  4. Lähetuskulud kannavad lähetajad.
  5. Osavõtjatel on võimalik koos registreerimisega tellida lõunasöök, mille maksumus on 7 €. Summa kanda hiljemalt 11.04.2022. üle SK Vargamäele a/a EE642200221014945338

Eestimaa Spordiliit Jõud
Spordiklubi Vargamäe
Järvamaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner