Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises 2022

Juhend  - (juhend pdf)

I. Eesmärk
1. Pakkuda laskuritele võimalusi võistlemiseks ja spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
2. Selgitada EMSL Jõud 2022.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.

II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 21.-22. mail 2022.a. Tartumaa Tervisespordikeskuses. Võistluste algus 21. mail kell 10.00 ja 22. mail 9.00. Kellaaeg ajakavas tähistab harjutuse võistluslaskude starti.

III. Võistluste korraldus
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib võistluspaigas läbi Elva Laskespordiklubi, kontaktisik on võistluste žürii liige Karl Kontor, tel: 505 4006,
e-post: karl.kontor@gmail.com

IV. Osavõtjad
Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.

V. Võistluste programm ja ajakava

Laupäev, 21. mai

Väike 50 m tiir (Sius 10 kohta)

10.00 Väikepüss 60 lasku lamades 4 vahetust N; NJ;

Suur 50 m tiir (pabermärk kuni 42 kohta)
10.00 Väikepüss 3 x 20 lasku 2 vahetust  M; MJ

16.00 Vabapüstol 60 lasku 2 vahetust M, MJ

25 m tiir (pabermärk 6 seadet)
10.00 Olümpiakiirlaskmine 5 vahetust M; MJ

Liikuva märgi tiir
10.00 „Jooksev metssiga“ (30+30 lasku) M

Pühapäev, 22. mai

Väike 50 m tiir (Sius 10 kohta)

9.00 Väikepüss 60 lasku lamades 4 vahetust M; MJ.

Suur 50 m tiir (pabermärk kuni 42 kohta)

9.00 Väikepüss 3 x 20 lasku 2 vahetust N; NJ;

25 m tiir (pabermärkleht 30 kohta)

9.00 Standardpüstol 20+20+20 lasku 2 vahetust N; NJ; M; MJ
12.00 Spordipüstol 30+30 3 vahetust N; NJ; M; MJ

Liikuva märgi tiir
10.00 „Jooksev metssiga“ (20+20 lasku) vahelduv kiirus, M

Autasustamine ja võistluse lõpetamine 18.00

VI. Arvestus
Arvestust peetakse naiste, meeste ning naisjuunioride ja meesjuunioride (sündinud hiljem kui 21. mai 2001.a.) vanuseklassides. Individuaalne paremusjärjestus määratakse põhiharjutuse tulemuste põhjal, finaale ei toimu. Maakondade vahelise paremusjärjestuse määramisel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt põhiharjutuse paremusjärjestuse alusel, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22, III koht – 20, 4. koht 18, 5. koht 17 punkti jne. Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VII. Autasustamine
I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.

VIII. Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 8 EUR iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi arveldusarvele nr. EE282200001120119799 või sularahas võistluspaigas.

IX. Registreerimine
1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 11. mai 2022.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/g161/
2.Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad moodulis. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning  spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
3. Võistluste info: Karl Kontor telefon 505 4006. Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes 16. maiks.

X. Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Elva Laskespordiklubi

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner