Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jahilaskmises (CSP) 2022

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk

1. Populariseerida jahilaskmist.
2. Selgitada EMSL Jõud 2022.a meistrid ja parimad võistkonnad jahilaskmises (CSP).

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 11. juunil 2022.a kell 10.00 Tartumaa Tervisespordikeskuses (Elva Jahilasketiirus).

III Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi MTÜ Elva Jahilaskeklubi.

IV Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõiki jahilaskureid.
Võiskonnad komplekteeritakse klubide, valdade, linnade või maakondade võistlejatest.
Võistkonda kuulub kolm laskurit.  

V Võistluste programm

Lastakse 4x25 märki CSP (COMPAK SPORTING).
Võistlus peetakse vastavalt FITASC reeglitele. 

VI Arvestus

Paremusjärjestus selgitatakse nii individuaalselt kui ka võistkondlikult.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kolme võistleja tabamused.

VII Autasustamine

Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
Lisaks võistkondadele autasustatakse üldarvestuse kolme paremat laskurit, kolme paremat naist, kolme paremat seeniori, kolme paremat veterani, kolme paremat master klassi ja kolme paremat juuniori (sündinud 2002.a ja hiljem) vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VIII Majandamine

Kõik võistluse läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 40 € iga laskuri kohta ja see tasutakse võistluspaigas või ülekandega MTÜ Elva Jahilaskeklubi arvele 221044249046.

IX Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teha hiljemalt 9. juuniks kodulehel www.jahilaskmine.ee.

Vajadusel võib ka registreeruda saates osavõtjate nimed e-mailile info@jahilaskmine.ee 
Vahetuste nimekirjad avaldatakse www.jahilaskmine.ee ning võistlustulemused www.jahilaskmine.ee ja www.joud.ee .

Täiendav info: Andres Kõiva 502 7776.

X Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluse ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
MTÜ Elva Jahilaskeklubi

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner