47. Eesti omavalitsuste suvemängud 

Kääriku, 9.-10. juuli 2022

s5721

47. Eesti omavalitsuste suvemängud toimuvad 9.- 10. juulil 2022. aastal Käärikul.

Suvemängude üldkokkuvõttes selgitatakse:
- parimad linnad;
- parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, meeste korvpall 3x3, naiste korvpall 3x3, tennis, petank, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng, köievedu, kettagolf, trikitõukeratta, juhtide ja spordijuhtide võistlus.

Meeste võrkpallis, naiste võrkpallis, meeste korvpallis 3x3, naiste korvpallis 3x3, tennises, petangis, mälumängus ja köieveos võib iga omavalitsus välja panna kuni 2 võistkonda. Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid.
Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse kergejõustiku kohapunktidele 7 parema spordiala kohapunktid.

47. Eesti omavalitsuste suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Otepää Vallavalitsuse ja Valgamaa Spordiliiduga.

Suvemängud toimuvad alljärgnevalt:

Kergejõustik                 9.-10. juuli         Kääriku         vastavalt ajakavale
Meeste võrkpall            9.-10. juuli         Kääriku         kõigile 2 päeva
Naiste võrkpall              9.-10. juuli         Kääriku        kõigile 2 päeva
Meeste korvpall 3x3      9.-10. juuli         Kääriku        kõigile 2 päeva
Naiste korvpall 3x3       9.-10. juuli         Kääriku        kõigile 2 päeva
Tennis                           9.-10. juuli         Kääriku        kõigile 2 päeva
Petank                          9.-10. juuli         Tehvandi      kõigile 2 päeva
Orienteerumine             9.-10. juuli         Kääriku        lühirada ja segateade
Juhtide võistlus             9. juuli                Kääriku
Spordijuhtide võistlus   9. juuli                Kääriku
Jalgrattakross               9. juuli                Kääriku
Mälumäng                     9. juuli                Otepää
Köievedu                       9. juuli                Kääriku
Kettagolf                        9. juuli                Tehvandi
Trikitõukeratas               9. juuli               Otepää   

Tulemused

s5756

Reklaam, meedia

Üldjuhend ja -info

Spordialade erijuhendid, ajakavad ja võistlusinfo

Siia tuleb täpsem info spordialade kohta:

Stardiprotokollid ja -nimekirjad

Muu info

 • Suvemängude avamine toimub laupäeval, 9. juulil kell 10.30 Kääriku staadionil.
  Palume kõiki osalejaid esindama oma linna või valda ning osalema suvemängude avamisel.
  Kaasa võtta omavalitsuse sümboolika.
 • Omavalitsusjuhtide ja esindajate vastuvõtt 9. juulil kell 18.30 Otepää Kultuurimajas.
 • Suvemängude pidu ansambliga SLEEPWALKERS 9. juulil kell 20.00 Otepää Kultuurimajas. Tasuta.

NB! Võistluse protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.

Registreerimine

Palume kinni pidada osalemise reeglitest!
Eestis ei saa olla lühiajalisi võistlejate/mängijate lepinguid ega laenulepinguid. Klubide vahetused toimuvad vastavalt spordialaliitude klubivahetuse üleminekureeglitele.
Palun ärge vormistage sportlasi fiktiivselt ka rahvaspordiklubidesse, kus võistlejate õigsust pole võimalik kontrollida.
Spordimängudel ei toimu võistlejate akrediteerimist, süsteem on üles ehitatud aususele ja südametunnistusele.

Suvemängudele registreerimine, toitlustamise ja koolimajutuse tellimine toimub ainult veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/

Suvemängudeks on loodud eraldi moodul, kus avaneb kavas olevate spordialade loetelu.

Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga kõigi võistkondade registreerimise, tellida toitlustamise ning koolimajutuse.

Linnade ja valdade esindajad, palun tutvuge registreerimismooduliga, valmistage ette registreerimislehed, mis on vaja täita  ja salvestada oma arvutisse, mõelge läbi majutus ja toitlustamine ning seejärel registreerige kõik osalejad korraga.
Kõik teie poolt esitatud registreerimise andmed jõuavad Jõudi serverisse, samuti spordialade peakohtunikele, majutajale ning toitlustajatele. Ka teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

 1. Registreerimise, toitlustamise ja koolimajutuse tellimise tähtaeg on 30. juuni 2022. a.
  Registreerimismoodul http://www.joud.ee/est/g161/ on avatud alates 15. juunist 2022. a.
 2. Registreeritud sportlaste osas saab teha muudatusi enne spordiala algust võistluskohtades vastavalt spordialale.

 3. Orienteerumises teha registreerimine Osport.ee online teenuse kaudu https://www.osport.ee/ 4. juuliks.

 4. Kergejõustikus saab teha muudatusi jooksvalt 7. juulil kella 17.00-ni, informeerides sellest kergejõustiku peasekretäri. 
  Jaak Israel - mobiil 55698844, e-mail registreerimine@akg.vil.ee   

 5. Kettagolfis saab otse registreerida https://discgolfmetrix.com/2204227 vastavalt registreerimistähtajale.

Täiendavat informatsiooni veebipõhise registreerimise kohta saate Eestimaa Spordiliidust Jõud.

Osavõtumaks

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta igal spordialal. Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.

Toitlustamine

Võistlustest osavõtjatele organiseeritakse toitlustamine Kääriku staadioni juures ja Tehvandi staadioni juures:
9.07                 lõunasöök                    6,50 €
9.07                 õhtusöök                      6,50 €
10.07               hommikusöök              4,00 € (ainult Pühajärve Põhikoolis)
10.07               lõunasöök                    6,50 €
Kontaktisik: Janek Liivamägi – mobiil 53988077, e-mail taheke112@gmail.com   
OÜ Täheke organiseerib toitlustamise Käärikul ja Tehvandil ning viib pühapäeval hommikusöögi Pühajärve Põhikooli.

 TOITLUSTAMINE   Laupäev, 9. juuli  Pühapäev, 10. juuli  Info 
 Koht  Lõunasöök    Õhtusöök  Hommikusöök   Lõunasöök   Ettetellimise alusel 
 Kääriku staadioni juures välitoitlustamine  12:00-15:00   17:00-19:30   x  12:00-15:00  Kõigile
 Tehvandi staadioni juures  13:00-15:00  17:00-19:00 x  12:30-14:00  L - kettagolf, trikitõukeratas, mälumäng
 L,P - petank
 Pühajärve Põhikool (Sihva) x x 8.00-9.30    Ööbijatele

Toitlustamine toimub vastavalt ettetellimisele. 
Esindajad saavad Kääriku spordialade toidutalongid sekretariaadist, mis asub Kääriku Spordikeskuse pallimängude majas.
Otepää spordialade talongid saate kätte Tehvandi staadioni juures asuvast toitlustuskohast.

Majutamine

Otepää Gümnaasiumi õpilaskodus on veel vabu tubasid.    https://www.nuustaku.edu.ee/viited/opilaskodu/     
Kontaktisik: Sirje Tilga – tel  53962568, e-mail tilgasirje@gmail.com   

 1. Põrandamajutus Pühajärve Põhikooli klassiruumides (Sihva, Otepää vald) eelregistreerimisel oma magamisvarustusega 3 eurot öö.
  Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
  Kontaktisik: Ain Aart - mobiil 5069329, e-mail aartain@gmail.com 

 2. Majutuskohtadega on võimalik tutvuda http://www.otepaa.eu/majutus-ja-pakkumised/majutus/ ja  https://www.puhkaeestis.ee/et

Hotellimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise majutuskohad ja tasuvad vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.

Täiendav info suvemängude kohta:

Eestimaa Spordiliit Jõud:        Tarmo Volt - telefon 662 2652, mobiil 5040612, e-mail tarmo@joud.ee
                                               Priit Karjane - telefon 662 2650, mobiil 5127595, e-mail priit@joud.ee
                                               Helen Mast - mobiil 529 9432, e-mail helen@joud.ee   

Valgamaa Spordiliit:               Rein Leppik - mobiil 5234974, e-mail rein.leppik@gmail.com
Otepää vald:                           Ago Arro - mobiil 53014619, e-mail ago@otepaasport.ee

s5742

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner