27. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND (pdf)

I          Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.

 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.

 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.

 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.

 5. Tutvustada Kanepi valla ettevõtlust, asutusi, loodust ja toitu.

II         Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 20.- 21. juulil 2022. aastal Kanepi vallas ja lähiümbruses.
Saabumine kolmapäeval, 20. juulil kell 11.00 – 11.30 Kanepi laskekeskus (aadress Tehnika põik 28, Kanepi). Koduleht https://laskekeskus.ee/

III       Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV       Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Kanepi Vallavalitsuse, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlva Maakonna Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija.

V         Spordialad               

 1. Laskmine
 2. Korvpalli täpsusvisked                            
 3. Kuulijänn
 4. Valikorienteerumine   
 5. Tõukerattakross
 6. Noolevise
 7. Sudoku           
 8. Kettagolf
 9. Vibulaskmine
 10. Sõudmine

VI       Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 
Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII      Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII    Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Kanepi Vallavalitsuse eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 150 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX       Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 13. juuliks 2022. a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks. 

Registreerimine teha e-posti aadressil vald@kanepi.ee 
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

X         Majutus

Majutus on Metsjärve puhkemajas (Puskaru küla, Põlva vald, Põlvamaa).
Koduleht https://et-ee.facebook.com/metsjarve

XI       Muu info

Mikk Järv, Kanepi vallavanem - tel 5170306, e-mail mikk.jarv@kanepi.ee
Jüri Härtsmann, spordispetsialist - tel 53082992, e-mail jyri@kanepi.ee

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE PÕLVAMAALE!

AJAKAVA    (orienteeruv)                       

Kolmapäev, 20. juuli         

11.00 - 11.30    Saabumine ja registreerimine Kanepi laskekeskus (Tehnika põik 28, Kanepi)
11.30               Avamine, tervitused
12.00               Lõunasöök
12.30               Laskmine
12.45               Korvpalli täpsusvisked staadionil
12.45               Kuulijänn
13.45               Valikorienteerumine
16.00               Tõukerattakross
17.30               Saun
21.00               Õhtusöök ja esinejad
22.00               Noolevise

Neljapäev, 21. juuli

8.30 - 9.15        Hommikusöök
9.30                 Sudoku   
10.30               Kettagolf
10.30              Vibulaskmine
12.00                Sõudmine         
13.00               Lõunasöök
13.30               Lõpetamine ja autasustamine


Info spordialade kohta       

 

1. Laskmine
Võistlus toimub Kanepi laskekeskuses. Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv. Täpne juhend selgub kohapeal.

2. Korvpalli täpsusvisked
Võistlus toimub Kanepi staadioni korvpalliväljakul. Täpsusvisked kindlatest viskekohtadest. Paremusjärjestuse määrab parem saavutatud punktide arv. Eraldi peetakse arvestust meestele ja naistele.

3. Kuulijänn
Võistlus toimub Kanepi staadionil. Kuulijänn 5 erinevast asendist (parema käega, vasaku käega, üle pea taha, jalgade vahelt ette, üle pea ette). Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie viske pikkuse summa.

4. Valikorienteerumine
Võistlus toimub Kanepi alevikus. Võistleja valib ise kontrollpunktide läbimise järjekorra ja liikumistee. Paremusjärjestus esitatakse kogutud punktisumma järgi. Võrdsete punktide korral saavutab kõrgema koha võistluse varem lõpetanud võistleja. 
Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 min hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Võistluse kontrollaeg on 30 min.

5. Tõukerattakross
Võistlus toimub Metsjärve puhkemaja territooriumil. Korraldajad kindlustavad osalejad tõukerataste ja kiivritega. Naistele 1 ring, meestele 2 ringi. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

6. Noolevise
Võistlus toimub Metsjärve puhkemajas. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.

7. Sudoku
Võistlus toimub Metsjärve puhkemajas. Paremusjärjestuse määrab sudoku õigeks lahendamiseks  kulunud aeg.

8. Kettagolf
Võistlus toimub Metsjärve puhkemaja discgolfi rajal. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada discgolfi korvi. Mängitakse 9 korvi. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.

9. Vibulaskmine
Vibujaht - lastakse 3D loomi. Kokku on 5 sihtmärki. Sihtmärgid on eri suurustega ja asetsevad eri kaugustel. Punktiarvestus on: 10 ja 5 (süda 10 punkti, keha 5 punkti) Lastakse 3 noolt igasse sihtmärki. Võidab enim punkte saanud võistleja. (Maksimum punktisumma saab olla 150).

10. Sõudmine
Võistlus toimub Metsjärve puhkemaja veekogul. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Kanepi Vallavalitsus
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Põlva Maakonna Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner