Eesti omavalitsusjuhtide IV talimängud

Juhend

Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele sportlik nädalalõpp ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

Aeg ja koht

Spordipäevad toimuvad neljapäeval ja reedel 01.-02. märtsil 2007 aastal Ida-Virumaal Kohtla Kaevanduspark-Muuseumis.
Saabumine Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi juurde neljapäeval 01. märtsil 2007 kuni 13.00.

Osavõtjad

Spordipäevast kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald koostöös EMSL “Jõud”, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Ida-Virumaa Spordiliiduga. Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v. a. murdmaasuusad (soovi korral võivad olla ka muud isiklikud spordivahendid kaasas).

Spordialade programm

1.      õhupüstolist laskmine

2.      tuubisõit

3.      laskumine mäest slaalomsuuskadega

4.      suusatamine

5.      lumerajasõit

6.      taligolf

7.      märkorienteerumine

8.      noolevise

9.      korvpalli täpsusvisked

10.  uisutamine

Paremuse selgitamine ja autasustamine

Paremusjärjestus nii naistele kui meestele selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Arvesse läheb kümnest seitse suurimat kohapunkti. Võitjaks osutub kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Punkte antakse alljärgnevalt:

I koht – 50 p.
II koht – 48 p.
III
koht – 47 p.
IV koht – 46 p. jne.

Arvestus toimub kahes vanuseklassis, kuni 40 eluaastat ja veteranidele üle 40. eluaasta. Iga spordiala absoluutset parimat autasustatakse eraldi EMSL “Jõud” auhinnaga.

Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL “Jõud” eelarvest ja muudest toetustest. Osavõtumaks 1500.- krooni iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 300.-  krooni (sisaldab toitlustamist, majutamist).

Registreerimine

Oma osalusest palume teatada ja osavõtumaksu üle kanda Kohtla Vallavalitsuse arveldusarvele 221004124156 märksõna “Talispordimängud” 24.veebruariks 2007.a. Vajadusel esitame arve nimetatud summa kohta. Erandkorras võib osamaksu tasuda ka kohapeal sularahas. Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Info ja registreerimine:
Kohtla
Vallavalitsus

Renna Purga
Tel. 3373389
e-mail:
kohtlavv@kohtlavv.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, helista kindlasti, võib-olla saad abi. Peatse kohtumiseni.

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE!

ETTI KAGAROV
Kohtla vallavanem
5165521

 

Eesti omavalitsusjuhtide IV talimängud

Ajakava

01.märts 2007

11.30  ekskursioon kaevandusmuuseumis soovijaile.

Kuni kella 13.00 saabumine, registreerimine, Kohtla Kaevanduspark-Muuseumis.

13.15-13.45 Lõunasöök

14.00 Avamine

14.30 Õhupüstolist laskmine

15.30 Tuubisõit

16.30 Laskumine mäest slaalomisuuskadega

17.30 Suusatamine

18.30 Lumerajasõit

19.30 Saun

20.30 Õhtusöök, peoõhtu

02. märts 2007

9.00 Hommikusöök

10.00 Taligolf

11.00 Märkorienteerumine

12.00 Korvpalli vabavisked

13.00 Noolevise

14.00 Uisutamine

15.00 Lõunasöök

15.30 Lõpetamine

Võistluste ajakavas, alades võib tulla muudatusi olenevalt võistlejate arvust ja ilmastikuoludest.

 

Võistlusalade kirjeldus

1. Õhupüssist laskmine

Võistlus toimub Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi lasketiirus. Laskmine toimub laskesuusatamise süsteemis 8 padruniga 5 märgi mahalaskmine.

2. Tuubisõit

Võistlus toimub Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi talvekeskuse nõlval. Laskumine tuubiga mäest alla teatud märgini aja peale.

3. Laskumine mäest slaalomisuuskadega

Võistlused toimuvad Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi talvekeskuse nõlval. Laskumine slaalomisuuskadega mäest aja peale. Varustuse saab korraldajatelt (isikliku varustuse olemasolul võib seda kasutada).

4. Suusatamine

Võistlused toimuvad Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi territooriumi suusarajal. Distantsi pikkus on ca 2 km. Sõidustiil vabal valikul. Vajalik oma suusavarustus.

5. Lumerajasõit

Võistlused toimuvad Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi talvekeskuse territooriumil. Lumerajal takistusraja läbimine maasturiga.

6. Taligolf

Võistlused toimuvad Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi talvekeskuse territooriumil. Raja pikkus  ca 200 m. Ülesanne rada läbida vähema löökide arvuga.

7. Märkorienteerumine

Võistlus toimub Kohtla Kaevanduspark –Muuseumis (kaevanduses). Raja pikkus ca 400 m. Liikumisrada on tähistatud ja valgustatud. Ülesanne on kontrollpunkti asukoha märkimine kaardile täpsuse peale. Iga ebatäpne mm annab trahviminuti.

8. Noolevise

Võistlus toimub Kohtla põhikooli spordisaalis. Igal võistlejal 10 viset.

9. Korvpalli vabavisked

Võistlus toimub Kohtla Põhikooli spordisaalis. Kolm viset kolmest erinevast kohast. Pall söödetakse viskajale kätte.

10. Uisutamine

Võistlus toimub Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi talvekeskuse tiigil. Aja peale vahemaa läbimine. Uisud korraldajatelt (palun oma uiskude olemasolul need kaasa võtta).

Võitlusalades võib tulla väikseid korrektuure olenevalt ilmastiku tingimustest ja muudest faktoritest.

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner