Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kettagolfis 2022

Juhend  -  juhend pdf

Eesmärk:
Populariseerida kettagolfi harrastamist Eestimaal. Selgitada välja EMSL Jõud 2022. aasta meistrid kettagolfis.

Aeg ja koht:  
Võistlused toimuvad  25.  september 2022. a. Järva - Jaanis Võllaste Discgolfi pargis,   Järva vald Järvamaa.

Võistluste korraldamine:   
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Järvamaa Spordiliiduga, võistlused viib läbi Discgolfiklubi Five Under.

Peakohtunik: Riho Rogov  e-mail: rogovriho@gmail.com  tel: +372 53431992

Võistluste formaat: 
Mängitakse kaks ringi Raja reeglid vastavalt raja kaartidele. Võistlejad lähetatakse rajale shotgun stardiga (kõik võistlejad stardivad üheaegselt.) Esimesel ringil loositakse grupid discgolfmetrixi abiga. Teisel ringil on grupid divisjonide kaupa vastavalt esimese ringi paremusjärjestusele.

Võistluste reeglid:   
Mängitakse PDGA reeglite järgi. Eestikeelsed ja inglisekeelsed reeglid - http://discgolfiliit.ee/reeglid/

Osavõtjad ja divisjonid:     
Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade sportlased ja külalisvõistlejad. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest. Võisteldakse individuaalselt ja maakondade võistkondadena.       

Individuaalselt selguvad parimad võistlejad järgmistes divisjonides:
 
Juuniorid (mehed)      (≤15, s.o 2007. a ja hiljem sündinud)           
Juuniorid (naised)      (≤15, s.o 2007. a ja hiljem sündinud)           
Mehed                        (1983. – 2006. a  sündinud)  
Naised                        (1983. – 2006. a  sündinud)  
Seeniorid (mehed)      (40+, s.o 1982. a ja varem sündinud)
Seeniorid (naised)      (40+, s.o 1982. a ja varem sündinud)           
Mängijal lubatakse osaleda ainult oma võistlusklassis.

Ajakava võistlustel:

08:30 – 09:30 Võistlejate registreerimine

09:30 – 09:45 Reeglite lühitutvustus (vajadusel), liikumine oma stardirajale

10:00 – Esimese ringi algus

13:00 – 14:00 Lõunapaus

14:00 – 14:15 Uute gruppide avalikustamine, liikumine stardirajale

14:30  Teine ring

Võistlejate autasustamine esimesel võimalusel peale teist ringi.

Paremusjärjestuse selgitamiseks: 
Igas divisjonis selgitatakse välja kolm parimat. Esikolmiku võrdsete tulemuste korral toimub kiire lõppmäng korraldaja poolt valitud radadel.

Maakondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse iga maakonna 4 parima mehe ja 2 parima naise tulemuse kohapunktid (maakonna arvestusse võib minna ka vastavast soost Juuniori ja Seeniori tulemus). Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: 
I koht - 50 punkti, II - 47 p, III - 45 p, 4. – 43 p, 5.- 42 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Võrdsete tulemuste korral saavad mängijad keskmised koha punktid.

Autasustamine
Eestimaa Spordiliit Jõud autasustab kõikide võistlusklasside kolme parimat medali ja diplomiga. Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga. Korraldaja võib välja panna lisaauhindu individuaalarvestuses.

Registreerimine toimub dgmetrix keskkonnas https://discgolfmetrix.com/2313381 alates 25.08.2022 kell 20:00

Tähtaeg on   24.09.2022 kell 20:00

Majandamine
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot.

Osalustasu tasumine:

Saaja: JÄRVAMAA SPORDILIIT  Arveldusarve: EE321010220024545010

Selgitus: Jõud2022, osavõtja nimi (nimed), kelle eest makstakse, või esitatud arve alusel, peale registreerimist.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Osalustasu õigeaegne maksmine tagab koha võistlusel.

INFO ja tulemused:
Registreeritud võistlejad, nende stardirajad ja mängu tulemused kajastatakse Discgolfmetrix’i kodulehel https://discgolfmetrix.com/2313381 ning EMSL Jõud kodulehel http://joud.ee/g79/

Üldiselt
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija. Võistluse korraldajad ja võistlejad peavad järgima kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud võistluste läbiviimise juhendit COVID-19 perioodil.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Järvamaa Spordiliit            
Discgolfiklubi Five Under

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner