Eesti XII maaspordimängude juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Eesti XII maaspordimängude  eesmärgiks ja ülesandeks on :

 1. Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi laiemale elanikkonnale.
 2. Selgitada maaspordimängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel:
  2.1.            parimad vallad ja kuni 21 000 elanikuga linnad kergejõustikus, köieveos, orienteerumises, mälumängus, jalgrattakrossis ning naiste ja meeste võrkpallis;
  2.2.            parimad maakonnad kergejõustikus, jalgpallis, jalgrattakrossis, kreeka-rooma- ja vabamaadluses, tõstmises, sangpommi mitmevõistluses, korvpallis naistele ja meestele, käsipallis meestele, laskmises, petangis, jahilaskmises ja orienteerumises.
 3. Selgitada maaspordimängude üldkokkuvõttes
  3.1.            parimad vallad kahes grupis:
  kuni 2 000 elanikku;
  üle 2 000 elaniku.
  3.2.            parimad kuni 21 000 elanikuga linnad;
  3.3.            parim kuni 10 000 elanikuga väikelinn;
  3.4.            parimad maakonnad kahes grupis
  kuni 40 000 elanikku: Hiiu, Jõgeva, Järva, Lääne, Põlva, Rapla, Saare, Valga, Võru.
  üle 40 000 elaniku: Harju, Ida-Viru, Lääne-Viru, Pärnu, Tartu, Viljandi.

NB! Maakondade ja valdade gruppidesse paigutamisel vajalik elanike arv saadakse Eesti Statistikaameti andmetest seisuga 01.01.2007.

II Aeg ja koht

Eesti XII maaspordimängude võistlused viiakse läbi alljärgnevatel aegadel ja kohtades:

Eelturniirid valdade võistkondadele 14.-15.aprillil 2007.a. kohtadel

-         võrkpall, naised
-         võrkpall, mehed

Finaalvõistlused 6.-8.juulil 2007.a. Valgas

-         kreeka-rooma maadlus                         6.juuli
-         sangpommi mitmevõistlus                     7.juuli
-         tõstmine                                              7.juuli
-         vabamaadlus                                        7.juuli
-         jahilaskmine                                         6.-7.juuli
-         jalgpall, noored                                     6.-7.juuli
-         jalgrattakross                                       7.juuli
-         kergejõustik                                         6.-7.juuli
-         korvpall, mehed                                    7.-8.juuli
-         korvpall, naised                                    7.-8.juuli
-         käsipall, mehed                                    6.-7.juuli
-         köievedu                                              7.juuli
-         laskmine                                              6.-7.juuli
-         mälumäng                                            7.juuli
-         orienteerumine                                     6.-7.juuli
-         petank                                                 6.-7.juuli
-         võrkpall, mehed                                    6.-8.juuli
-         võrkpall, naised                                    6.-8.juuli

III Juhtimine ja korraldamine

 1. Mängude ettevalmistamist ja üldjuhtimist teostab korraldustoimkond koos Eestimaa Spordiliidu Jõud, Valga Linnavalitsuse ning Valgamaa Spordiliiduga.
 2. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele v.a. juhud, kui käesolev juhend ei määratle teisiti.

IV Osavõtjad

 1. Mängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti maakondade, valdade ja kuni 21000 elanikuga linnade võistkondi mängude kavas olevatel ja nendele ettenähtud spordialadel ühe võistkonnaga, kui spordiala juhendis ei ole määratletud teisiti.
 2. Maakondade võistkondi lubatakse komplekteerida maakonna territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubi sportlastest.
 3. Valdade ja linnade võistkondi lubatakse komplekteerida antud omavalitsuse territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või antud omavalitsuse spordiklubides registreeritud sportlastest.

V Spordialade kava ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine

 1. Kreeka-rooma - maakondade võistkondadele
  Võistkonna suurus on piiramatu.
  Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 1990.a. ja hiljem.
  15 aastased ja vanemad noored võivad arsti ja treeneri eriloal võistelda täiskasvanute arvestuses.
  Noortele kehakaalud -42 kg; -46 kg; -50 kg ja täiskasvanutele -55 kg; -60 kg; -66 kg; -74 kg;
  -84 kg; -96 kg; -120 kg.
  Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade kohapunktid, kusjuures I koht annab 11 p.; II - 9 p.; III - 8 p. jne.
  Võistkonnal läheb arvesse 10 parimat tulemust
  Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

 2. Sangpommi mitmevõistlus - maakondade võistkondadele
  Võistkonna suurus on piiramatu.
  Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 1990.a. ja hiljem.
  Täiskasvanud võistlevad järgmistes kehakaaludes: -60 kg; -65 kg; -70 kg; -75 kg; -80 kg;
  -90 kg ja +90 kg.
  Noored võistlevad kahes kehakaalus: -75 kg ja +75 kg.
  Täiskasvanud võistlevad 24 kg sangpommiga, noored võistlevad 16 kg sangpommiga
  Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht annab 11 punkti, II - 9 p.; III - 8 p. jne.
  Võistkonnal läheb arvesse 9 parimat tulemust.
  Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

 3. Tõstmine - maakondade võistkondadele
  Võistkonna suurus on piiramatu.
  Võisteldakse järgmistes kehakaaludes: -56 kg; -62 kg; -69 kg; -77 kg; -85 kg; -94 kg; -105 kg  ja +105 kg.
  Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht annab 11 p.; II - 9 p.; III - 8 p. jne.
  Võistkonnal läheb arvesse 8 parimat tulemust.
  Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

 4. Vabamaadlus - maakondade võistkondadele
  Võistkonna suurus on piiramatu.
  Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 1990.a. ja hiljem.
  15 aastased ja vanemad noored võivad arsti ja treeneri eriloal võistelda täiskasvanute arvestuses.
  Noortele kehakaalud: -42 kg; -46 kg; -50 kg ja täiskasvanutele: -55 kg; -60 kg; -66 kg; -74 kg; -84 kg; -96 kg; -120 kg.
  Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade kohapunktid, kusjuuresI koht annab 11 p.; II - 9 p.; III - 8 p. jne.
  Võistkonnal läheb arvesse 10 parimat tulemust.
  Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

 5. Jahilaskmine - maakondade võistkondadele.
  Võistkonna suurus sportingus kuni 5 võistlejat ja harjutuses jooksev metssiga kuni 5 võistlejat.
  Kavas:
  a)      Sporting - harrastajate “taldrikute” laskmine.
  25 lasku 5 erinevalt laskekohalt (CSP- 25).
  Sportingus 2 vanuseklassi: täiskasvanud ja noored (1987.a. ja hiljem sündinud).
  Võisteldakse ainult oma vanuseklassis.
  b)      Jooksev metssiga
  JM 3 (JM1 + JM2)

  Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse sportingu 3 parema täiskasvanu ja 1 parema noore ning harjutuse jooksev metssiga 3 paremat tulemust, kusjuures I koht harjutuses annab 50 punkti; II – 47 p.; III – 45 p.; 4. – 43 p.; 5.- 42 p. jne.
  Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

 6. Jalgpall – maakondade võistkondadele
  Noortele,  kes on sündinud 1991.a. ja hiljem.
  Võsteldakse ühes võistlusklassis, kusjuures võistkonna koosseisu võivad kuuluda nii poisid kui ka tüdrukud.
  Iga maakond võib välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parima võistkonna tulemus.
  Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
  Reeglid:
  1.
  Mängitakse jalgpallireeglite järgi, kus väljaku suuruseks on pool tavalisest jalgpalliväljakust ja värava mõõtmed on 2 x 5 m.
  2.
  Võistkonna suurus on 10 mängijat, väljakul 5 + 1 mängijat
  3. Mänguaeg ei ole pikem kui 20 min ja oleneb turniiril osalevate võistkondade arvust.
  4.
  Vahetuste arv on piiramatu.
  5.
  Suluseis ei kehti.
  6.
  Võit annab 3 punkti, viik 1 punkti ja kaotus (loobumine) 0 punkti.
  7.
  Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel:
  a)      väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis;
  b
  )      suuremat võitude arvu;
  c)      omavaheliste mängude punkte;
  d)      omavaheliste mängude väravate vahet;
  e)      üldist väravate vahet;
  f)       suuremat löödud väravate arvu.

 7. Jalgrattakross - valdade, linnade ja maakondade võistkondadele.
  Võistkonna suurus on piiramatu.
  Distantsid ja võistlusklassid:
  25-30 km
  M-16 (1991-1992.a. s.); M –18 (1989-1990.a. s.); M (1968-1988.a. s.).
  18-24 km
  M-14 (1993.a. ja hiljem sündinud); M-40-54 (1953-1967.a.s.); M-55 (1952.a. ja varem sündinud) ja
  N (1973.a. ja hiljem sündinud), naisveteranid N-35 (1972.a. ja varem sündinud).
  Võisteldakse ainult oma vanuseklassis.

  NB! Kõigil osavõtjatel on kiiver kohustuslik.

  Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
  I koht - 50 p.; II – 47 p.; III - 45 p.; 4. – 43 p.; 5.- 42 p. jne.
  Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
  valdadele ja linnadele - liidetakse 5 parema võistleja tulemus sõltumata võistlusklassist.
  maakondadele - liidetakse 8 parema võistleja tulemus sõltumata võistlusklassist.
  Arvestus toimub paralleelselt valdade ja linnade arvestusega.
  Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

 8. Kergejõustik - valdade, linnade ja maakondade võistkondadele
  Võistkonna suurus on piiramatu.

  Programmis on järgmised alad:
  Noormehed                                               Mehed  
  1990.a. ja hiljem sündinud                       1968 - 1989.a. sündinud
  100 m                                                        100 m
  400 m                                                        400 m
  1500 m                                                      1500 m
  5000 m                                                      5000 m
  kaugushüpe                                                kaugushüpe
  kõrgushüpe                                                 kõrgushüpe
  kuulitõuge(5 kg)                                          kuulitõuge
  odavise (600  g)                                         odavise
  kettaheide (1,5 kg)                                     kettaheide 
                                                                  4 x 100 m (ainult ühes grupis)

  Meesveteranid
  I gr. 1958 - 1967.a. sünd.                         II gr. 1957.a. ja varem sünd.
  100 m                                                        100 m
  800 m                                                        800 m
  3000 m                                                      3000 m
  kaugushüpe                                                kaugushüpe
  kuulitõuge                                                   kuulitõuge( 6 kg)
  kettaheide                                                   kettaheide (1,5 kg)
  odavise                                                       odavise (700 g)

  Neiud                                                        Naised
  1990.a. ja  hiljem sündinud                      1973 –1989.a. sündinud
  100 m                                                        100 m
  800 m                                                        800 m
  1500 m                                                      1500 m
  kaugushüpe                                                kaugushüpe
  kõrgushüpe                                                 kõrgushüpe
  kuulitõuge (3 kg)                                         kuulitõuge
  kettaheide (1,0 kg)                                      kettaheide
  odavise (500 g)                                          odavise
                                                                 
  4 x 100 m (ainult ühes grupis)

  Naisveteranid
  I gr. 1963-1972.a. sünd.                           II gr. 1962.a. ja varem sünd.
  100 m                                                        100 m
  400 m                                                        400 m
  1500 m                                                      1500 m
  kaugushüpe                                                kaugushüpe
  kuulitõuge                                                   kuulitõuge
  kettaheide                                                   kettaheide
  odavise                                                       odavise

  Võistelda võib ainult oma vanuseklassis, v.a. teatejooksud, kus võisteldakse meeste ja naiste absoluutarvestuses. Teatejooksudes võib komplekteerida ka maakonna võistkondi, kusjuures üks võistleja võib osaleda ainult ühes teatejooksus.
  Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
  I koht - 50 p.; II - 47 p.; III - 45 p.; 4. - 43 p.; 5. - 42 p. jne.
  Teatejooksus on koefitsient 2,0.
  Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks:
  valdadele ja linnadele: - liidetakse 20 paremat tulemust ja parima teatejooksu tulemus.
  maakondadele: - liidetakse 30 paremat tulemust ja kaks paremat teatejooksu tulemust.
  Arvestus toimub paralleelselt valdade ja linnade arvestusega.
  Arvesse mitteminevad võistlejad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

 9. Meeste korvpall - maakondade võistkondadele
  Võistkonna suurus on 12 võistlejat.
  Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
  Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg. Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt võistlusmäärustele. Kahe võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng. Kolme ja enama võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavahelistes mängudes kogutud punktide summa,  seejärel omavahelistes mängudes visatud ja endale visata lastud korvide keskmine punktisuhe, selle võrdsuse korral turniiril saavutatud keskmine punktisuhe kõiki mänge arvestades.

 10. Naiste korvpall - maakondade võistkondadele
  Võistkonna suurus on kuni 12 võistlejat.
  Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
  Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg. Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt võistlusmäärustele. Kahe võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng. Kolme ja enama võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavahelistes mängudes kogutud punktide summa,  seejärel omavahelistes mängudes visatud ja endale visata lastud korvide keskmine punktisuhe, selle võrdsuse korral turniiril saavutatud keskmine punktisuhe kõiki mänge arvestades.

 11. Käsipall - maakondade  meeskondadele
  Võistkonna suuruseks on 14 võistlejat.
  Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
  Võit annab 2 punkti, viik 1, kaotus 0 punkti.
  Kahe võistkonna võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavaheline mäng, kolme ja enama võistkonna võrdsete punktide korral omavaheliste mängude punktide arv, omavaheliste mängude väravate vahe, selle võrdsuse korral üldine väravate vahe.

 12. Köievedu - valdade ja linnade võistkondadele.
  Võistkonna suuruseks on 5 sportlast + 1 reserv + kapten.
  Reservi võib kasutada iga tõmbe järel.
  Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
  K
  õigile võistkondadele toimub ühine võistlus.

 13. Laskmine - maakondade võistkondadele.
  Võistlustel on kavas järgmised harjutused:
  50 m
  30 lasku lamades (mehed + naised)
  30 lasku vabapüstol (mehed)
  25 m
  30 lasku sportpüstol (naised)
  Võistkonna suuruseks on kuni 8 laskurit.
  Võistkondlik paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 8 paremat tulemust, kusjuures I koht harjutuses annab 50 punkti, II - 47 p.; III - 45 p.; 4. - 43 p.; 5.- 42 p. jne.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. 
  Toimub 6-8 vahetust päevas. Ühe vahetuse aeg umbes 60 minutit.
  Harjutuse kaupa laskurite paigutus vaba.

 14. Mälumäng  - valdade ja linnade võistkondadele.
  Võistkonna suuruseks on 5 inimest.
  Teemad: “Sport“ 30 küsimust ja “Varia” 20 küsimust.
  Võistkondade paremusjärjestuse määrab suurem õigete vastuste eest saadud punktide arv. Punktide võrdsuse korral esitatakse lisaküsimusi.

 15. Orienteerumine - lühirada valdade, linnade ja maakondade võistkondadele ning teateorienteerumine maakondade võistkondadele.
  Võistkonna  suurus on  piiramatu.
  Lühiraja võistlusklassid:
  D16 (1991 ja hiljem), D21 (1973-1990), D35 (1963-1972), D45 (1962 ja varem)
  H16 (1991 ja hiljem), H21 (1973-1990), H35 (1963-1972), H45 (1953-1962),  
  H55 (1952 ja varem)
  Lühirajal lubatakse osaleda ainult oma vanusegrupis.
  Teateorienteerumine toimub 3-liikmelistele võistkondadele järgmistes võistlusklassides:
  D16, D21, D35
  H16, H21, H45.
  Teateorienteerumises on D16, D35, D45, H16, H35, H45 ja H55 klassi võistlejatel lubatud osaleda HD21 võistkonnas. D45 ja H55 klassi võistlejatel on lubatud osaleda D35 ja H45 võistlusklassis.
  Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
  I koht - 50 punkti, II - 47 p.; III - 45 p.; 4. – 43 p.; 5.- 42 p. jne.
  Teateorienteerumises on koefitsient 2.
  Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
  valdadele ja linnadele - liidetakse 5 paremat tulemust lühirajalt olenemata võistlusklassist.
  maakondadele - liidetakse 10 paremat tulemust lühirajalt ja 3 paremat tulemust teatevõistluselt olenemata võistlusklassist.
  Arvestus lühirajal toimub paralleelselt valdade ja linnade arvestusega.
  Arvesse mitteminevad võistlejad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
  Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi.

 16. Petank - maakondade  võistkondadele.
  Võistkonna suurus on kuni 4 mängijat, neist vähemalt üks naine.
  Mänguviis: trio, korraga väljakul 3 mängijat, nendest vähemalt 1 naine.
  Lubatud on üks vahetus mängus.
  Võistlussüsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule.
  Iga maakond võib välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parima võistkonna tulemus.
  Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Kasutada võib ka harrastuskuule.

 17. Meeste võrkpall – valdade ja linnade võistkondadele
  Võistkonna suuruseks on 10 mängijat.

  1)      valdade võistkondadele:
  Finaalvõistlustele pääsemiseks viiakse 14.-15.aprillil 2007.a. läbi eelturniir kaheksas alagrupis, kust 2 paremat võistkonda pääsevad edasi finaalturniirile. Eelmise aasta 8 paremat nais- ja meeskonda paigutatakse erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides mängitakse turniirisüsteemis ning mängitakse välja kõik kohad. Finaali pääsenud võistkondade omavaheline mäng tuleb finaali kaasa. Mängitakse parem 3-st geimist.
  Finaalturniiril mängitakse 4 alagrupis, millede võitjad selgitavad kohad 1-4. Alagrupis teise koha saavutanud võistkonnad mängivad kohtadele 5.-8. jne.
  Mängitakse parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega). Kohamängudel 5-8., 9.-12. ja 13-16. mängitakse üks geim 30 punktini.
  Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali võrkpall.

  2)      linnade võistkondadele:
  Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
  Alagruppides ja alagruppide võitjate turniiril mängitakse  parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega). Järgnevate kohtade selgitamisel mängitakse üks geim 30 punktini.
  Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti.
  Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse  FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt  tunnustatud  saali võrkpall.

 18. Naiste võrkpall – valdade ja linnade võistkondadele.
  Võistkonna suuruseks on 10 mängijat.

  1)      valdade võistkondadele:
  Finaalvõistlustele pääsemiseks viiakse 14.-15.aprillil 2007.a. läbi eelturniir kaheksas alagrupis, kust 2 paremat võistkonda pääsevad edasi finaalturniirile. Eelmise aasta 8 paremat nais- ja meeskonda paigutatakse erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides mängitakse turniirisüsteemis ning mängitakse välja kõik kohad. Finaali pääsenud võistkondade omavaheline mäng tuleb finaali kaasa. Mängitakse parem 3-st geimist.
  Finaalturniiril mängitakse  4 alagrupis, millede võitjad selgitavad  kohad 1-4. Alagrupis teise koha saavutanud võistkonnad mängivad kohtadele 5.-8. jne.
  Mängitakse parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega). Kohamängudel 5-8., 9.-12. ja 13-16. mängitakse üks geim 30 punktini.
  Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Punktide võrdsuse  korral otsustab paremuse  üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saali võrkpall.

  2)      linnade võistkondadele:
  Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
  Alagruppides ja alagruppide võitjate turniiril mängitakse  parem 3-st geimist 25 punktini, 3.geim 15 punktini (2 punktise vahega). Järgnevate kohtade selgitamisel mängitakse üks geim 30 punktini.
  Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti.
  Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe. Mängitakse FIVB saali võrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt  tunnustatud saali võrkpall.

VI Protestid

Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele. Protesti esitamisega tasutakse 1000.- krooni, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.

VII Eesti XII maaspordimängude üldvõitja selgitamine

 1. Valdade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse valla kergejõustiku võistkonna kohapunktidele kolme parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis valdadele ettenähtud spordialadelt (köievedu, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng, võrkpall naistele ja võrkpall meestele).
  Valdade mõlema grupi kohapunkte arvestatakse vastavalt valdade spordialade üldjärjestusele absoluutarvestuses.
  Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt:
  I koht - 50 punkti, II koht –-47 p.; III koht –-45 p.; 4.koht –-43 p.; 5.koht - 42 p. jne.
  Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.
  Võrkpallis finaalturniirile mittepääsenud võistkonnad saavad punkte vastavalt saavu-tatud kohtade aritmeetilisele keskmisele. Finaalturniirile mitteilmunud võistkonnad saavad finaali viimase koha punktid.

 2. Linnade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse linna kergejõustiku võistkonna kohapunktidele nelja parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis linnadele ettenähtud spordialadelt (köievedu, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng, võrkpall naistele ja võrkpall meestele).
  Linnad saavad kohapunkte vastavalt linnade omavahelisele järjestusele spordialadel alljärgnevalt:
  I koht - 50 punkti, II koht –-47 p.;
  III koht –-45 p.; 4.koht –-43 p.; 5.koht - 42 p. jne.
  Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.

 3. Maakondade paremusjärjestuse selgitamiseks:
  suurtele maakondadele- liidetakse 3 parema omavalitsuse ning 6 parema spordiala kohapunktid.
  väikestele maakondadele - liidetakse 2 parema omavalitsuse ning 6 parema spordiala kohapunktid.
  Maakondade spordialade kohapunkte arvestatakse vastavalt maakondade spordialade üldjärjestusele absoluutarvestuses.
  Omavalitsuste kohapunkte arvestatakse vastavalt saavutatud kohale linnade, suurte või väikeste valdade omavahelises üldjärjestuses.
  Kohapunkte antakse alljärgnevalt:
  I koht - 50 punkti, II koht –-47 p.; III koht –-45 p.; 4.koht –-43 p.; 5.koht - 42 p. jne.
  Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.

VIII Autasustamine

 1. Eesti XII maaspordimängude üldkokkuvõttes kolme paremat valda mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga, vallavanemat ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
 2. Eesti XII maaspordimängude üldkokkuvõttes kolme paremat linna autasustatakse karika ja diplomiga, linnapead ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
 3. Eesti XII maaspordimängude üldkokkuvõttes kolme paremat maakonda mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga, maavanemat ja maakonna spordiliidu juhti medali ja diplomiga.
 4. Eriauhinnaga autasustatakse parimat kuni10000 elanikuga väikelinna.
 5. Mängude kavas olevate spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
 6. Mängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.
 7. Sportmängudes autasustatakse kolme parema võiskonna liikmeid ja treenerit medalite ja diplomitega.

IX Majandamine

 1. Kõik finaalvõistlustega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 75 krooni osavõtja kohta sõltumata spordialast välja arvatud jalgpall, kus osavõtutasu on 400 krooni võistkonnalt.
  Osavõtumaks tasuda ülekandega EMSL Jõud arveldusarvele 10052037323002 SEB EÜP hiljemalt 30. juuniks 2007.a. Erandkorras saab osavõtumaksu tasuda ka sularahas mandaadis.
 2. Eelturniiride (valdade võrkpall) läbiviimisega seotud kulud kannavad osavõtjad. Osavõtumaks võrkpallis on 500 krooni võistkonna kohta. Eelturniiridest osavõtumaks tuleb tasuda koos eelregistreerimisega 1. aprilliks 2007.a. EMSL Jõud arveldusarvele (vt.p.1). EMSL Jõud kannab eelturniiridest osavõtjate osalustasu turniiride läbiviijaile hiljemalt 10.aprilliks 2007.a.
 3. Finaalvõistlustest osavõtjatele kindlustatakse telkimiskoht ning organiseeritakse toitlustamine.
  Info põrandamajutuse ja korraldajate poolt pakutavates kohtades (voodimajutus) avaldatakse EMSL Jõud koduleheküljele www.joud.ee . Põranda- või voodimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise majutuskohad ja tasuvad  vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.
 4. Toitlustuspaigad ja toiduhinnad pannakse üles EMSL Jõud koduleheküljele.

X Registreerimine

 1. Eelregistreerimine valdade võrkpalli eelturniiridest teha hiljemalt 1.aprilliks 2007.a. Eestimaa Spordiliitu Jõud.
  Telefon 6622653 (Matti Reimann)
  , faks 6622651 või e-post msljoud@hot.ee .
  Kindlasti ära näidata kontaktisiku nimi ja telefon.
  Samas palume avaldada soovi eelturniiride läbiviimiseks.
 2. Arvuline eelregistreerimine finaalvõistlusteks spordialade kaupa teha hiljemalt 20.juuniks 2007.a. punktis 1 toodud telefonil või aadressil.
 3. Orienteerumises teha nimeline registreerimine hiljemalt 20.juuniks IVK www.sportnet.ee/ivk/  kaudu või elektronposti aadressil arvo@joud.ee näidates ära ka sportidendi (SI-kaardi) numbrid või rentimise vajaduse.
 4. Kergejõustikus teha nimeline registreerimine hiljemalt 2.juuliks elektronposti aadressil raul@rlconsult.ee .
  Kergejõustiku registreerimisleht (excel - täida, salvesta ja saada raul@rlconsult.ee)
 5. Üldregistreerimisleht, kuhu on kantud kõik sportlased ja iga ala kohta tehnilised ülesandmislehed saata hiljemalt 2. juuliks e-posti aadressil msljoud@hot.ee .
 6. Maakonna ülesandmislehtedele kanda ainult need sportlesed, kes ei ole valla või linna ülesandmislehtedel.
 7. Mandaatkomisjonile esitada allkirjastatud üldregistreerimisleht, mis on kinnitatud vallavalitsuse (vallad),  linnavalitsuse (linnad) ja maakonna spordiliidu juhi poolt (maakonnad) ning iga ala kohta eraldi tehnilised ülesandmislehed, mis on kinnitatud võistkonna esindaja poolt.

XI Üldiselt

 1. Iga sportlane vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi Eestimaa Spordiliit Jõud, võistluste ajal Eesti XII maaspordimängude peakohtunik koos spordialade peakohtunikega.
 3. Informatsioon Eesti XII maaspordimängude kohta asub koduleheküljel  www.joud.ee .

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner