Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused tüdrukute võrkpallis

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2022.a meistrid tüdrukute võrkpallis. 
Anda antud vanuseklassile täiendavaid võistlusvõimalusi.

II Aeg ja koht
Võistlused toimuvad 1
4. oktoobril 2022.a. Pärnu Spordihallis (Riia mnt 129, Pärnu)
Mängude algus kell 10.00.

III Osavõtjad
Võistlustel võivad osaleda maakondade, klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2008. aastal ja hiljem sündinud mängijatest.
Võistkonna suuruseks on kuni 10 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga.
Võistlused viib läbi Pärnumaa Spordiliit, kontakt Kaisa Kirikal, tel. 53494331info@psl.ee 
Võistluste peakohtunik on Mehis Merilaine, tel. 5018259, mehismerilaine@hot.ee
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast võistkondade eelregistreerimist. 
Mängitakse neljal väljakul. Võistkondadel kaasa oma soojenduspallid!

V Autasustamine
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 35 eurot, mis tuleb tasuda arve alusel Pärnumaa Spordiliidule.
Kõik võistkondade lähetuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Toitlustamine
Osalejatele on võimalus teha toitlustamise ettetellimine (vaata punkt VIII) toidukarbiga spordihoonesse. Toidu maksumus on 6 EURi iga võistkonna liikme kohta ( sisaldab praad + morss ).

VIII Registreerimine 
Registreerimine ja toitlustuse ettetellimine teha hiljemalt 7. oktoobriks 2022.a EMSL Jõud kodulehel asuval registreerimismoodulis  http://www.joud.ee/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. 
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega. Peale eelregistreerimist saadetakse ajakavad võistkondadele ning avaldatakse 
www.joud.ee  ja www.psl.ee lehtedel.

NB! Olgem täpsed registreerimistega, just sellest sõltub võistluste heatasemeline korraldus.

IX Üldiselt 
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos korraldajaga.

Eestimaa Spordiliit Jõud 
Pärnumaa Spordiliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner