Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused judos

Juhend - (juhend pdf)

I Eesmärk
Populariseerida judot ning pakkuda täiendavaid võistlusvõimalusi.
Välja selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2022.a. meistrid ja paremad maakonnad judos.

II Aeg ja koht
Võistlused viiakse läbi pühapäeval, 20. novembril 2022.a. A.Le Coq Sport spordihoones (Ihaste tee 7, Tartu) http://www.tartusport.ee/alecoq .
Võistluste algus kell 11.00, kaalumine kell 10.00-10.30 võistluspaigas.

III Juhtimine ja korraldamine 
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Judoklubi DO.
Võistluste peakohtunik on Elis Põhjala, mobiil 55653269, e-post elis@do.ee
Võistlused viiakse läbi IJF võistlusmääruste järgi.

IV Osavõtjad
EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised. Lisaks maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavatele sportlastele on lubatud osalema välisvõistlejad.
Võistlustel võivad osaleda 2007.a. ja varem sündinud mehed ja naised, kes on tasunud osavõtumaksu.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja võitjate selgitamine
Võistlused on individuaal- võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba ning võistkonna suurus ei ole piiratud.

Võistlusklassid ja kehakaalud:
Mehed: -60; -66; -73; -81; -90; -100; +100 kg
Naised:  -57; -63; -70; +70 kg

Võistlusaeg 4 minutit.
Nõutav vähemalt 3.kyu.
Paremusjärjestus selgitatakse nii individuaalselt, kui ka võistkondlikult.
Võistkondlik arvestus toimub maakondade vahel. Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 8 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11p; II koht - 9 p; III koht 8 p. jne.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI Autasustamine
Kehakaaludes I-III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedali ja diplomiga. Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.

VII Registreerimine
Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 18. novembriks 2022.a.
Teha tuleb nimeline ülesandmine eraldi meeste ja naiste kohta kaalukategooriate järgi vastavalt Eesti Judoliidu vormile.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Erandkorras saab registreeruda e-posti aadressil elis@do.ee

VIII Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 6 eurot võistleja kohta, mis tasutakse kaalumisel või arve alusel ülekandega Judoklubile DO arveldusarvele  EE261010152001598006 SEB pangas või EE892200221031615405 Swedbankis.
Võistleja lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

Täiendav informatsioon:
Elis Põhjala 55653269, e-post elis@do.ee.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Judoklubi DO

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner