Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is              I etapi tulemused 

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2023. aasta meistrid noormeeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad kahe etapi kokkuvõttes. Esimene etapp toimub 10.-11. detsembril 2022.a Põlvas ja teine etapp 17.-19. märtsil 2023.a Põlvas.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused noormeeste käsipallis on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, mis on komplekteeritud 2009. aastal ja hiljem sündinud mängijatest (PC2 vanuseklass).
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Põlva Käsipalliklubi.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist. 
Võistkondade paremusjärjestus selgub kahe etapi kohapunktide liitmise teel. 
Kohapunktide võrdsuse korral on määravaks parem koht teisel etapil.

V Autasustamine

Kahe etapi kokkuvõttes autasustatakse kolme paremat võistkonda karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. 

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 40 eurot iga etapi eest, mis tuleb tasuda Põlva Käsipalliklubile. 
Kõik  võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Henri Sillaste - telefon 5400 4310, e-mail henri.sillaste@gmail.com .

Registreerimine teha hiljemalt - esimesele etapile 5. detsembriks 2022.a.
                                                - teisele etapile 13. märtsiks 2023.a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Käsipalliklubi                        
www.hcpolva.ee 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner