Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

Juhend pdf-is            AJAKAVA 

I Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2022. aasta meistrid meeste käsipallis.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 8. jaanuaril 2023. a Põlvas Mesikäpa Hallis.
Mängude algus kell 10.

III Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu. Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja 1 treener.

IV Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Põlva Käsipalliklubi.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele. Võistluste läbiviimise süsteem ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga pärast võistkondade registreerimist.

V Autasustamine

Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks võistkonna kohta on 50 eurot, mis tuleb tasuda Põlva Käsipalliklubile.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII Registreerimine

Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
Elmu Koppelmann - telefon 5187454, e-mail kalmermusting1964@hot.ee .

Registreerimine teha hiljemalt 5. jaanuariks 2023. a.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Käsipalliklubi

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner