Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauatennises 2023 a.

Juhend - pdf

I    Eesmärk
     Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2023.a. meistrid lauatennises.
II   Aeg ja koht
     Võistlused toimuvad pühapäeval, 12. veebruaril 2023.a. Haapsalu Spordikeskuses Lihula mnt.10.
     Võistluste algus kell 10.00  MÜ (meesüksikmäng), 11.00 NÜ (naisüksikmäng), 14.00 segapaarismäng.
     Saabumine kuni 9.45.
     Paarismängule registreerimine lõpeb kell 13.00.
III  Võistluste korraldamine
     Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Haapsalu Lauatenniseklubi.
     Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub koha peal sõltuvalt kohale tulnud võistlejate
     arvust.
     Võisteldakse ITTF-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi.
IV  Osavõtjad
     Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade lauatennisistidel.
     Mängitakse meeste ja naiste üksikmängus, meespaarismängus, naispaarismängus ja segapaarismängus.
     Vanusepiirangut ei ole.
V   Autasustamine
     I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või
     pronksmedali ja diplomiga.
VI  Registreerimine
  1. Võistlustele registreerimise kontaktandmed:
      Heikki Sool, telefon 520 5204 või e-post: heikki.sool@gmail.com
  2. Registreerimine teha hiljemalt  8. veebruariks 2023.a.
      Võistlustele registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu
      http://www.joud.ee/est/g161/
      Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette
      registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.

      Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
      Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
      Täpsem ajakava selgub peale eelregistreerimist.
VII  Majandamine ja osavõtumaksud
       Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
       Osavõtumaks on 10 eurot võistleja kohta üksikmängus ning paarismängudes 10 eurot paari kohta ja
       need tasutakse läbiviijale.                            
       Arvega tasumisel palun koos registreerimisega teatada arve maksja nimi ja kontaktandmed.
       Võistluste lähetusega seotud kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.
VIII  Üldiselt
    1. Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
    2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused ja protestid lahendab võistluspaigas peakohtunik.
    3. Võistluslauad Donic PERSSON25 24 tk. ja võistluspall DHS D+*** valge korraldaja poolt.

Eestimaa Spordiliit Jõud       Haapsalu Lauatenniseklubi

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner