Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

JUHEND - Juhend pdf

I  Eesmärk
Elavdada huvi ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestis.
Selgitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2023.a. meistrid ja võistkondlik paremusjärjestus lauamängude mitmevõistluses.

II Aeg ja koht
EMSL Jõud meistrivõistlused toimuvad 19. veebruaril 2023.a. algusega kell 10.00 Raplamaal, Kehtna vallas, Kaerepere alevikus, Valtu Spordimajas
Saabumine ja registreerimine kella 9.45- ni.
Registreerimisel esitada võistkonna ülesandmisleht.

III  Korraldamine
Võistlused korraldab EMSL Jõud koostöös Eesti Koroonamänguliiduga, läbiviijaks on Valtu Spordimaja, info Kalju Kalda tel 5148 261.
Võistluste peasekretär (ja - kohtunik) on Guido Trees, telefon 5278 829, e-mail ekml@hot.ee. Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.

IV Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi.
Võistlusklassid:
- naised kuni 54.a (1969.a ja hiljem sündinud)
- naised 55+ (1968.a ja varem sündinud)
- mehed kuni 59.a (1964.a ja hiljem sündinud)
- mehed 60 – 69 (1954.a – 1963.a sündinud)
- mehed 70+ (1953.a ja varem sündinud)
- tüdrukud (2005.a ja hiljem sündinud)
- poisid (2005.a ja hiljem sündinud)

V  Spordialad ja tulemuste arvestamine
Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.
Mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis, males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale (mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini (2 punkti vahega).
Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti.
Võrdsete punktide korral arvestatakse Šveitsi süsteemi korral Bucholzi koefitsienti, järgneb Bergeri ja selle võrdsuse korral progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemis mängimisel arvestatakse võrdsete punktide korral esmajärjekorras omavahelis(te)s mängudes saavutatud punkte, võrdsuse korral järgneb Bergeri koefitsient.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse 6 parema võistleja tulemuse kohapunktid, kusjuures igas võistlusklassis annab  I koht 15 punkti, II koht 13 punkti, III koht 12 punkti jne.
Alates 14.kohast arvestatakse igale osavõtjale 1 punkt.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI  Inventar
Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall. Nõutud on vahetusjalatsid.

VII  Autasustamine
Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL Jõud medali ja diplomiga.
Kolme esimest võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.

Võistlus kuulub EKML 2023. a. lauamängude mitmevõistluse karikavõistluse sarja, I etapina.

VIII Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on täiskasvanutel 5 eurot osavõtja kohta ning noortel 2 eurot osavõtja kohta. Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega.
Arvega tasumisel palun koos eelregistreerimisega teatada arve saaja nimi ja kontaktandmed. Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

IX Registreerimine
Võistlustele registreerimine teha  EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 17. veebruariks 2023.a.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

X Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud            Eesti Koroonamänguliit           Valtu Spordimaja

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner