48. JÜRIÖÖ TEATEJOOKS 2007

JUHEND

AEG JA KOHT:

Laupäev 21. aprillil 2007 TOILA (IDA-VIRUMAA).
Võistluskeskus Toila Gümnaasiumi territooriumil (tähistus Toilas Voka teeristist).

AJAKAVA:   

17.00-18.30     Võistlusmaterjalide jagamine
19.00              Traditsioonilise Jüriöö jooksu tõrviku süütamine, rivistus ja avamine Toila asula territooriumil
20.00               Ühisstart I vahetusele
22.10               Võitjate finiš (N,V ja H)
22.45               Autasustamine (N, V ja H)
23.30               Võitja võistkonna finiš (P)
00.30               Autasustamine (P)

OSAVÕTJAD:          

Võistlusest võivad osa võtta kõik spordiklubid, muud spordiühendused, töö- ja/või õppekollektiivid piiramatu arvu võistkondadega.
Arvestus toimub 4 erinevas võistlusklassis:

P – põhiklass - võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi, spordiühenduse, töö- ja/või õppekollektiivi liikmetest. Võistkondade suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naist (kohustuslik jooksujärjestus H-D-H-D-H)

N – noored - võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi, spordiühenduse, töö- ja/või õppekollektiivi liikmetest. Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse alampiir on 14 aastat ja üksikliige mitte vanem kui 18 aastat (s.1989.a. ja hiljem) Vanuste summa väiksem või võrdne 50 aastat (arvestatakse sünniaasta alusel). Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Võistkondade suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine (kohustuslik jooksujärjestus H-D-H)

V - veteranid - võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi, spordiühenduse, töö- ja/või õppekollektiivi liikmetest. Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste üldsumma vähemalt 130 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s.1967.a. ja varem) (üldsumma arvestatakse sünniaasta alusel). Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Võistkondade suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine (kohustuslik jooksujärjestus H-D-H)

H - harrastusvõistlejad – vanuselised ja klubilise kuuluvuse piirangud võistkondade moodustamisel puuduvad. Võistkondade suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine (kohustuslik jooksujärjestus H-D-H)

RADADE  PIKKUSED:

Võistlusklass P:

I vahetus (valges)       -  mehed – 5-6 km

II vahetus (hämaras)   -  naised – 3-4 km

III vahetus (pimedas)  - mehed -  5-6 km

IV vahetus (pimedas)  - naised – 3-4 km

V vahetus (pimedas)  - mehed – 5-6 km

3-liikmelised võistlusklassid N, V, ja H läbivad erinevad rajad pikkusega 3-6 km

Punktitähised metsas on helkivad.

KAART:

1:10 000  h 2,5m seisuga kevad 2007. Kaardistaja Väino Aul.

MAASTIK:

Väga hea ja hea läbitavusega männimetsane pargimaastik. Tugevalt liigestatud.Suurim kõrguste vahe ühel nõlval 30m.Teid ja radu suhteliselt palju. Soist ala on minimaalselt. Nõlvad osaliselt kevadiselt pehmed. Osa nõlvasi on järsakud, mis läbimise seisukohalt läbimatud ja laskumisel ohtlikud. Osa võistlusmaastikust asub Toila asula hoonestuse piirides.

KEELUALAD:

orienteerumisjooksu võistlusreeglitega sätestatud alad ehk siis vastava tähistusega õuemaa, peenrad ja ületamatud aiad. Mõnes kohas on keelualad tähistatud täiendava lindiga, et konkreetse tara puudumisel jooksjad kogemata aeda ei läbiks. Ületamatutest aedadest üle ronimine või muul viisil nende läbimine on rangelt keelatud. Nendest läbi saamiseks tuleb kasutada ainult kaardile märgitud läbipääse ja väravaid.

MÄRKESÜSTEEM:

Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.

VÕISTLEMISE KORD: 

Teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitja on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond.
Start suletakse 1 tund peale võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse täiendav ühisstart kõigile veel startimata võistlejatele. Finiš suletakse 2,0 tundi peale täiendavat ühisstarti. 

AUTASUSTAMINE:

Rändauhinnale "Kalevipoeg kivi viskamas" võistlevad ainult need võistkonnad, kes on registreerinud ja võistlevad põhiklassis.
Põhiklassis autasustatakse kolme esimest võistkonda.. Juhul kui esikoha võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise "Jüriöö teatejooksuni" hoiule Eesti Maaspordiliitu "Jõud".
Autasustatakse võistlusklassi noored, veteranid ja harrastajad kolme parimat võistkonda.
Eriauhindadega autasustatakse põhiklassi iga etapi esimest lõpetajat.

REGISTREERIMINE:

Eelregistreerimine hiljemalt 10.aprillini 2007 Interneti võistluskeskuses: http://www.sportnet.ee/ivk/ või elektronposti aadressil ennkukk@tlu.ee. Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI-pulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus.
SI laenutus - 20 krooni.Muudatused  nimelises jooksujärjekorras tuleb teha kella 19.00-ks.
Eelregistreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

OSAVÕTUMAKS:

P-klass 450 krooni

V-klass 270 krooni

H-klass 270 krooni

N-klass 180 krooni

Osavõtumaks tasuda 10.aprilliks 2007. orienteerumisklubi RSK Jõhvikas arveldusarvele A/a 1120022527 Hansapank

KOHALESÕIT:

Tähistus Tallinn-Narva mnt. Toila  teeristmikult(165 km).

MUUD: 

Lisainfo ilmub jooksvalt klubi koduleheküljel:

Korraldajad:

Eesti Maaspordi Liit "JÕUD"
Eesti Orienteerumisliit
RSK Jõhvikas

Peakorraldaja: RSK Jõhvikas

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner