Eestimaa Spordiliidu Jõud noorte individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Juhend 

Eesmärk

 1. Pakkuda noortele võimalus harrastada lauamänge ja võistlemisvõimalusi.
 2. Selgitada parimad noored lauamängude mitmevõistluses.
 3. Selgitada parimad maakondade võistkonnad noorte lauamängude mitmevõistluses.

Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 22.septembril 2007.a.  Järvamaal Koeru Kekkooli võimlas  algusega kell 11.00.
Saabumine 10.45-ni.

Osavõtjad ja võistluste korraldus

 1. Osa võtma lubatakse kõikide vabariigi maakondades ja maakondade linnades elavaid poisse ja tüdrukuid 3  vanusegrupis:
  -         vanem grupp - sündinud 1989-1991.a.
  -         keskmine grupp - sündinud 1992-1994.a.
  -         noorem grupp - sündinud 1995.a. ja hiljem

Iga võistleja võib võistelda ainult omas vanusegrupis. Võistlejal peab olema kaasas vanust tõestav dokument.

 1. Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Koeru Spordiklubi.

Võistluste läbiviimine ja paremusjärjestuse selgitamine

 1. Võistluste läbiviimisel rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, lauatennise ja koroona võistlusmäärusi.
 2. Võistlustel mängitakse ringsüsteemis või vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis kusjuures
  -males on mõtlemisaeg 5 min. võistlejale ja 2 partiid
  -kabes on mõtlemisaeg 3 min. võistlejale ja 2 partiid
  -koroonas mängitakse 2 geimi
  -lauatennises 2 setti

Paremusjärjestus (poisid ja tüdrukud eraldi) määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mängus annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis oli mängijatel iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I vooru, II vooru jne.  järgsed punktid.

 1. Ringsüsteemis võrdsete punktide korral määrab paremusjärjestuse :
  a)      omavaheline matš (matšide suhe)
  b)      koefitsent.
 2. Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse  6 parema võistleja (sõltumata grupist) kohapunktide liitmise teel, kusjuures esikoht igas vanusegrupis (poisid, tüdrukud eraldi) annab 15 p., II koht 13 punkti, III koht 12  punkti jne. Võistkondlikku arvestusse mitteminev võistleja hoiab kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse korral võistkondlikus arvestuses saab parema koha võistkond, kellel on parem koht suurema arvuga võistlejate vanusegrupis.

Autasustamine

 1. Individuaalarvestuses iga vanusegrupi kolme paremat poissi ja tüdrukut autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
 2. Võitjat maakonna võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga , II ja III kohale tulnuid diplomitega.

Majandamine ja  inventar

Võistluste läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust, milline on iga võistleja kohta 30.- krooni ja see tasutakse läbiviijale võistluspaigas. Lähetuskulud kannavad lähetavad  organisatsioonid või võistlejad. Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii ja lauatennise reket ning pall.

Registreerimine

 1. Eelregistreerimine teostada hiljemalt 18.septembriks 2007.a. telefonil 58363854 (Urmas Virves) või urmas.virves@mail.ee .
  Sealt vajadusel täiendav info.
 2. Mandaadis tuleb läbiviijale esitada võistkonna kohta tehniline ülesandmisleht (võistleja nimi, perekonnanimi ja täpne sünniaeg).

Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner