Eestimaa Spordiliidu Jõud noorte võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

Võistluste eesmärgiks on pakkuda noortele lauatennisistidele võistlusvõimalusi.
Selgitada välja EMSL Jõud 2007.a. parimad noortevõistkonnad lauatennises.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 7.oktoobril 2007.a. Ida-Virumaal Aseri Spordihoones.
Võistluste algus kell 11.00. Mandaat kell 10.00-10.45 võistluspaigas.

III  Osavõtjad

Osa võivad võtta kõik noorte võistkonnad, millised on komplekteeritud maakondades ja maakondade linnades  elavatest või maakondades registreeritud klubide sportlastest.
Võistlused toimuvad kolmes vanuserühmas:
1988-1991.a. sünd.              2 poissi ja 1 tüdruk
1992-1994.a. sünd.              2 poissi ja 1 tüdruk
1995.a. sünd. ja nooremad   2 poissi ja 1 tüdruk

IV  Võistluste korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL "Jõud" ja viib läbi Aseri Spordiklubi.
Võistluste läbiviimise süsteem pannakse paika võistluspaigas sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.

V  Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistkonda autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seostud kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast  osavõtumaksust. Osavõtumaks 50.- krooni võistkonna (2 P x 1 T) kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.

VII Registreerimine

Osavõtust informeerida hiljemalt 3.oktoobrini 2007.a. läbiviijat (Kaire Kutsar 5072198 või 3351412 või kaire.kutsar@mail.ee ).

VIII  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner