Eestimaa Spordiliidu Jõud noorte meistrivõistlused võrkpallis 
(1991.a. ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud)

Juhend

I  Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2007.a. meistrid poiste ja tüdrukute võrkpallis.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 3.-4.novembril 2007.a. Pärnumaal Audru Keskkooli võimlas.
Mängude algus laupäeval, 3.novembril kell 11.00.

III  Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda maakondade võistkonnad, millised on komlekteeritud 1991 aastal ja hiljem sündinud mängijatest. Võistkonna suuruseks nii poistele kui ka tüdrukutele on 9 mängijat ja treener.

IV  Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit koos Audru Keskkooliga.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade saabumist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V  Autasustamine

Võitjat võistkonda (poisid ja tüdrukud) autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonna kohta on  300.- krooni.
Kõik võistkondade lähetuse, majutuse ja toitlustamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

  • Põrandamajutus on Audru Keskoolis, 25.- krooni inimese kohta tasutakse kohapeal.
    Magamistarbed tuleb endal kaasa võtta.
  • Osavõtumaks ja toitlustamine tasuda Pärnumaa Spordiliidule (a/a 10902000890007 SEB Eesti Üdispank) hiljemalt 31.oktoobriks.
    Toitlustamine Audru Keskkooli sööklas, maksumus: lõuna 25.-, õhtu 20.-, hommik 20.-, lõuna 25.-.
    Teised toitlustamisvõimalused Audrus puuduvad.

VII  Registreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 26.oktoobriks Pärnumaa Spordiliidule tel. 4479755, 4479744 või e-postiga kenza@tlu.ee . Sealt ka täiendav informatsioon ja vajadusel arve.

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi Pärnumaa Spordiliit ja võistluste ajal peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner