Eesti valdade XVI talimängud

Juhend

NB! Suusatamist ei toimu.

I Eesmärk ja ülesanne

1. Talimängude eesmärgiks ja ülesandeks on:
a) elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu;
b) pakkuda maaelanikele võistlemise võimalusi;
c) selgitada vabariigi valdade meistrid ja parimad vallad murdmaasuusatamises ning võistkondlikud meistrid males, kabes, lauatennises, meeste ja naiste korvpallis;
d) selgitada üldkokkuvõttes parimad vallad talispordis kahes grupis:
- vallad kuni 2000 elanikku;
- vallad üle 2000 elaniku.

II Aeg ja koht

2. Talimängude võistlused toimuvad alljärgnevalt:

Eelturniirid 19.-20.jaanuaril 2008.a. kohtadel
- lauamängud (male, kabe, lauatennis)
- korvpall naistele                      
- korvpall meestele                                

Finaalvõistlused 29.veebruarist – 2.märtsini 2008.a. Põlvas
- korvpall meestele                     29.veebr. – 2.märts        Põlva Mesikäpa Hall
- korvpall naistele                       1.-2.märts                     Põlva Mesikäpa Hall   
- male                                       1.-2.märts                     Põlva ÜG     
- kabe                                       1.-2.märts                     Põlva ÜG     
- lauatennis                               1.-2.märts                     Põlva Spordikeskus
- suusatamine                           1.-2.märts                     jääb ära       

III Juhtimine ja korraldamine

3.Talimängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud.
4.Talimängude läbiviimist teostavad Põlva vald ja Põlva Maakonna Spordiliit.
5. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele v.a. käesolevas juhendis toodud erandid.

IV Osavõtjad

6. Talimängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti Vabariigi valdade võistkondi mängude kavas olevatel spordialadel piiramatu arvu võistkondadega.
7.Võistkondi üksikutel spordialadel lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või antud valla haldusterritooriumil registreeritud spordiklubide sportlastest.

V Mängude kava, võistkondade suurused ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamise tingimused

8. Mängude kavas on järgmised spordialad:

a) Murdmaasuusatamine (jääb ära)  
vaba sõiduviis, võistkonna suurus on piiramatu

Programmis :

10 km - noormeestele (sünd. 1990. - 1991.a. )
        - meestele (sünd. 1969.- 1989.a.)
        - meesveteranidele (sünd. 1959. - 1968.a.)

5 km - meesveteranidele (sünd. 1958. ja varem )
        - noormeestele (sünd. 1992. ja hiljem)
        - neidudele (sünd. 1990. - 1991.a. )
        - naistele (sünd. 1974. -1989.a.)
        - naisveteranidele (sünd.1964-1973.a.)

3 km    - naisveteranidele (sünd. 1963.a. ja varem )
           - neidudele (sünd. 1992.a. ja hiljem)

teatesuusatamine          3 x 3 km naistele
                                    4 x 5 km meestele

Võistelda võib ainult oma vanuseklassis, v.a. teatesuusatamine, kus võisteldakse meeste ja naiste absoluutarvestuses.
Individuaalne (viies vanusegrupis naistele ja meestele ) ning teatesuusatamise võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse distantsi määrustepärasel läbimisel kulutatud aegade põhjal. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel murdmaasuusatamises annab esikoht igal individuaaldistantsil ja vanusegrupis 80 punkti, II koht -77 punkti, III -75 ; IV -73; V -72 jne. punkti.

Teatesuusatamises on koefitsent 4.

Võistkondade paremusjärjestuse määrab suurem punktide kogusumma, kusjuures arvestusse läheb kokku 7 paremat tulemust individuaaldistantsidelt ja 2 parema teatevõistkonna tulemus.
Arvesse mitteminevad võistlejad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse korral on määravaks väiksem arvesseminevate kohtade summa teatesuusatamises.

b) Male ja kabe

Võistkonna suuruseks on mõlemal spordialal 5 võistlejat (neist vähemalt 1 naine , 1 noormees (sünd. 1990 ja hiljem) ja 1 neiu (sünd. 1990.a. hiljem).
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamisel (12 võistkonda ) viiakse läbi 4 alagruppi, igast alagrupist 3 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi ja ajakontrolli panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul, sõltuvalt kohale tulnud võistkondade arvust.

Finaalturniiril mängitakse turniirisüsteemis. Vooru kestvuseks on 1 tund.
Võrdsete punktide korral on määravaks:
1. Võidetud matšide arv
2. Omavaheline mäng
3. Võidetud ja viigistatud matšide arv
4. Suhe võitjasse.

c) Lauatennis 

Võistkonna suuruseks on 5 sportlast (neist vähemalt 1 naine, 1 noormees (sünd. 1990 ja hiljem) ja 1 neiu (sünd. 1990.a. ja hiljem).
Finaalturniirile pääsenute selgitamiseks (16 võistkonda) viiakse läbi 4 alagruppi, kust 4 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul. Finaalturniiri tabelisse loosimine (paigutus) toimub esindajate koosolekul. Kahe võistkonna omavahelises kohtumises mängitakse 5 võiduni. Paarismängus võivad mängida ka noored.
Lauatennise mängude järjekord:

1. MA I – MB II
2. MB I - MA II
3. N-N
4. P- P
5. T-T
6. Segapaar
7. Meespaar
8. MA I - MB I
9. MA II – MB II

d) Korvpall meestele

Võistkonna suuruseks on 12 mängijat.
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (8 võistkonda ) viiakse läbi 4 alagruppi, kust 2 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi ja mängukava panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust. Alagrupi läbiviija kindlustab nõuetekohase kohtunikekogu. Alagruppides mängitud omavaheline kohtumine tuleb finaalturniirile kaasa. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Fnaalturniiril mängitakse kahes 4 alagrupis, millede 2 paremat võistkonda mängivad lõppvõistlusel enne I-II ja III-IV koha selgitamist läbi nn."risti". Finaalvõistlustel mängitakse 4 x 8 minutit.

NB! Finaalvõistluste algus reedel 29. veebruaril kell 18.00

e) Korvpall naistele

Võistkonna suuruseks on 12 mängijat.
Finaalvõistlustele pääsenute selgitamiseks (4 võistkonda) viiakse läbi 2 alagruppi, kust 2 paremat võistkonda pääsevad finaalturniirile. Alagruppide võistlussüsteemi ja mängukava panevad paika peakohtunikud esindajate koosolekul sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust. Alagrupi läbiviija kindlustab nõuetekohase kohtunikekogu. Alagruppides mängitud omavaheline mäng tuleb finaalturniirile kaasa. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti. Finaalvõistlustel mängitakse 4 x 8 minutit.

VI Talimängude üldvõitja selgitamine

9. Mängude üldvõitja valla selgitamiseks mõlemas grupis liidetakse 4 parema spordiala koha-punktid. Kohapunkte arvestatakse vastavalt spordialade üldjärjestusele absuluutarvestuses. Kohapunkte antakse järgmiselt: I koht 40 punkti, II-37 p., III-35 p., IV -33 p., V -32 p. jne. Mitme võistkonna puhul ühel spordialal läheb arvesse parem, mittearvesseminev võistkond hoiab kohad ja punktid kinni. Finaalturniirile mittepääsenud võistkonnad saavad punkte vastavalt saavutatud kohtade aritmeetilisele keskmisele. Finaali mitte ilmunud võistkond saab finaali viimase koha punktid.
Murdmaasuusatamises on koefitsent 1,2.
Suurem punktide kogusumma määrab võistkondade paremusjärjestuse.
Punktide võrdsuse korral määrab paremuse parem koht murdmaasuusatamises.

VII Autasustamine

10. Eesti valdade XVI talimängude üldkokkuvõttes autasustatakse mõlema grupi kolme paremat valda karika ja diplomiga.
11. Mängude kavas olevate spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
12. Mängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud individuaalvõistlejaid ja võistkondade liikmeid vastavate medalite ja diplomitega.

VIII Majandamine

13. Kõik finaalvõistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Alagruppide läbiviimisega seotud kulud kaetakse osavõtu-maksust. Osavõtumaks lauamängude alagruppidest on 250 krooni võistkonna kohta. Korvpallis alagrupi osavõtumaks 1000 krooni võistkonna kohta.
Alagrupist osavõtjatel tasuda osavõtumaks koos eelregistreerimisega Eestimaa Spordiliit Jõud arveldusarvele 10052037323002
SEB EÜP.

14. Finaalvõistlustest osavõtumaks on 100.- krooni osavõtja kohta, sõltumata spordialast. Osavõtumaks tuleb tasuda üldreeglina enne finaalvõistlusi ülekandega Põlva Vallavalitsuse arveldusarvele Hansapank 221012204673 või Ühispank10402018689001 märgusõna “Talimängud”,
e-posti aadess arve tellimiseks
eve@polvavald.ee

Üldinfo finaalvõistluste kohta – Eve Sokk 5147682
Erandkorras saab tasuda osavõtumaksu ka mandaadis sularahas.

15. Põrandamajutus Põlva Ühisgümnaasiumis 200.- EEK öö üks klassiruum. Võistlejatel peavad olema omad madratsid, tekid, linad jms. kaasas. Voodimajutus Põlva ÜG internaadis 120.-EEK öö majutaja pesuga, 100.- krooni öö oma pesuga (kohtade arv 36).
Põrandamajutuse ja internaadimajutuse eest tasuda Põlva Vallavalitsuse arveldusarvele
Hansapank 221012204673 või Ühispank 10402018689001.
Ära märkida “majutus” ja inimeste või klassiruumide arv.

Täiendav info majutusvõimaluste kohta avaldatakse EMSL Jõud koduleheküljele www.joud.ee . Põranda- või voodimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise majutuskohad ja tasuvad vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.

Põrandamajutuse
kontaktisik Evelin Tooming 50 83 385, 53 06 62 32, 79 99 222

16. Ühistoitlustuse võimalus Põlva ÜG sööklas:

R    29.02          Õhtusöök          35.-                P 02.03   Hommikusöök   35.-
L    01.03          Hommikusöök    35.-                P 02.03   Lõunasöök        50.-
L    01.03          Lõunasöök         50.-
L    01.03.         Õhtusöök           35.-

Toitlustamist soovijatel palume raha üle kanda Põlva Vallavalitsuse arveldusarvele Hansapank 221012204673 või Ühispank10402018689001, märgusõna "Talimängude toitlustamine" hiljemalt 25.veebruariks 2008.a.
Ülekandel ära märkida, kas täiskomplekt või toidukordade kaupa päevade lõikes.

Täiendav info: Anneli Patrail – 79 94 637, 53 05 1400

IX Registreerimine

17. Eelregistreerimine osavõtuks lauamängude (male, kabe, lauatennis) ja meeste ja naiste korvpalli eelturniiridest teostada hiljemalt 20.detsembriks 2007.a. kirjalikult aadressil 10137 Tallinn, Toompuiestee 21, Eestimaa Spordiliit Jõud või tel. 662 2653 (M.Reimann) või 662 2650 või faks 662 2651 või msljoud@hot.ee

Ühtlasi palume informeerida oma soovist eelturniiride (lauamängud koos, korvpall eraldi) läbiviimiseks. Registreerimisel kindlasti ära märkida registreerija kontakttelefon, e-posti aadress, kuhu saab saata arve e-postiga. Eelregistreerimine loetakse teostatuks ja gruppidesse loositakse ainult siis kui on laekunud osavõtumaks EMSL Jõud arvele. EMSL Jõud kannab kõigile eelturniire läbiviivatele valdadele/ spordiklubidele eelturniiride läbiviimise kulude katteks osavõtjate osavõtumaksu hiljemalt 15.jaanuariks 2008 .a.
Eelturniiride kohad ja koosseisud pannakse üles E
MSL Jõud kodulehele www.joud.ee .

18. Eelregistreerimine finaalvõistlusteks teostada hiljemalt 25.veebruariks 2008.a. (vt p 17) Suusatamise nimeline registreerimine vanusegruppide kaupa, näidates ära sünniaasta teostada hiljemalt 25. veebruariks 2008.a. elektronposti aadressil vahur@nelson.ee 

19. Mandaatkomisjonile, milline töötab Põlva Mesikäpa Hallis 29.veebruaril kella 17.00 -19.00 ja 1.märtsil kella 9.00-9.30 tuleb esitada igal võistkonnal valla poolt kinnitatud üldregistreerimisleht kõigi osavõtjate nimedega ja tehnilised ülesandmislehed iga spordiala kohta eraldi lehel ning maksekorraldus osavõtumaksu tasumise kohta.
Mandaati saab teostada ka elektooniliselt aadressil:
msljoud@hot.ee
Osavõtumaksu saab tasuda erandkorras ka mandaadis.

X Üldiselt

20. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

21. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluste korraldajad, võistluspaigas kohtunikekogu.

22. Võistlusprotokollid ja informatsioon pannakse üles Põlva valla koduleheküljel http://www.polvavald.ee/ ja EMSL ”Jõud koduleheküljele www.joud.ee .

Eestimaa Spordiliit Jõud
Põlva Vallavalitsus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner