Eesti väikelinnade 2008. aasta talimängud

NB! Suusatamist, kalapüüki ja reesõitu ei toimu.

Juhend

I        Eesmärk ja ülesanne

Elavdada huvi liikumisharrastuse ja sportimise vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi väikelinnade võistkondadele. Selgitada välja edukamad väikelinnad üldarvestuses ja kavasolevatel spordialadel.

II       Aeg ja koht

1. märts 2008. a. Otepää vallas Sihval Pühajärve Põhikoolis.
Võistluste mandaat on Pühajärve Põhikoolis kella 9.00-9.45.

III     Juhtimine ja korraldamine

Üldjuhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud. Võistlused viib läbi Otepää Vallavalitsus koos Valgamaa Spordiliidu ja kohalike spordiklubidega. Kavasolevatel spordialadel rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, kui käesolev juhend ei kehtesta teisiti. Võistlejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

IV      Osavõtjad

Talimängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti Vabariigi väikelinnade (elanike arv kuni 10 000) võistkondi. Võistkondi võib komplekteerida antud väikelinnas elavatest, töötavatest, õppivatest või nende väikelinnade spordiklubidesse kuuluvatest sportlastest.
Iga väikelinn võib osa võtta igal spordialal ainult ühe võistkonnaga.

V       Kavasolevad spordialad ja tulemuste arvestus

1.       Murdmaasuusatamine – jääb ära.

Võistkonna suurus on piiramatu. Sõidetakse vabas tehnikas individuaaldistants. Võistelda võib ainult oma vanuseklassis.

Naised:
N20   1988.a. ja hiljem sündinud         2,5 km
N21   1974. - 1987.a. sündinud          2,5 km
N35   1964 - 1973.a. sündinud           2,5 km
N45   1963.a. ja varem sündinud        2,5 km

Mehed:
M20   1988.a. ja hiljem sündinud         5 km
M21   1969. - 1987.a. sündinud          5 km
M40   1959. - 1968.a. sündinud          5 km
M50   1958.a. ja varem sündinud        5 km

Igas võistlusklassis annab I koht 33 punkti; II koht 30 punkti, III koht 28 punkti, IV koht 27 punkti jne.
Võistkonna arvestusse lähevad 5 parema naisvõistleja ja 5 parema meesvõistleja kohapunktid, kusjuures ühest vanuseklassist läheb arvesse mitte rohkem kui 2 tulemust. Ülejäänud mittearvesse minevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. 10 tulemuse kohapuntide summa määrab võistkondliku paremusjärjestuse. Võrdsete kohapunktide summa puhul otsustab võidetud paremate kohtade arv (I kohad, II kohad, III kohad jne.).

2.       Reesõit – jääb ära 

Võistkonnas 5 inimest, nendest vähemalt 2 naist. Sõidetakse kaks võistlussõitu kiirusele (regi veetakse ka mäe otsa stardipaika tagasi), arvesse läheb kiirema sõidu aeg. Stardijärjekord loositakse, II sõit pööratud järjekorras vastavalt I sõidu aegadele ehk II sõidus stardib esimesena I sõidu kõige aeglasem võistkond ja viimasena I sõidu kiireim.

3.       Male – Pühajärve Põhikool kell 10.30

Võistkonnas 3 mängijat, nende hulgas vähemalt üks naine. Süsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule – arvestusega, et võistlus on lõppenud kell 16.00

4.       Kabe – Pühajärve Põhikoolis kell 10.30

Võistkonnas 3 mängijat, nende hulgas vähemalt üks naine. Süsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule – arvestusega, et võistlus on lõppenud kell 16.00.

5.       Lauatennis – Pühajärve Põhikool kell 10.30

Võistkonnas 3 mängijat, nende hulgas vähemalt üks naine. Süsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule. Võistkondade kohtumistes mängude järjekord:
A1 – B1; A2 – B2; A3 (naine) – B3 (naine); A1 – B2; A2 – B1.

Matshivõiduks on vajalik saada 3 üksikmängu võitu. Üks mäng mängitakse 5 geimist (11 punktini) parem. Mänguvõit annab 1 punkti.

6.       Bridž – Pühajärve Põhikool kell 10.30

Peetakse paaristurniir maxile võistkondliku arvestusega, kus ühest väikelinnast osaleb 2 paari.

7.       Talvine petank triodele – Pühajärve Põhikool kell 11.30

Võistkonna suurus kuni 4 mängijat (ükskõik, kas mehed või naised).
Mänguviis: trio, korraga väljakul 3 mängijat, lubatud on üks vahetus mängus.
Võistlussüsteem selgub kohapeal vastavalt võistkondade arvule.
Kasutada võib ka harrastuskuule.

8.       Kalapüük – jääb ära

Võistkonnas kuni 3 võistlejat (ükskõik, kas mehed või naised). Võistlusaeg 11.00-13.00. Võistleja võib kalastada sikuti, kirbuõnge või talvise ujukõngega, kuid püüda tohib korraga ühe püügivahendiga. Lubatud on traditsioonilised õngesöödad – näiteks tõugud, ussid, taignad, samuti mõõdukas peibutussöötmine. Keelatud on kasutada söödana eluskalu. Keelatud on kasutada kajaloodi. Võistkondliku paremusjärjestuse määrab võistkonna poolt püütud kalade üldkaal.

9.       Juhtide võistlus – Pühajärve Põhikool kell 13.00

Võistkonnas kas linnapea või aselinnapea + volikogu esimees või volikogu aseesimees. Kokku 2 liiget.

10.     Mälumäng – Pühajärve Põhikool kell 16.00

Võistkonnas 5 mälumängurit. Kokku 25 küsimust (10 sporti ja 10 variat ja 5 väikelinnadest). Võrdselt kogutud punktide korral otsustab järjestuse lisaküsimus.

VI      Üldvõitja selgitamine

Üldise paremusjärjestuse määramisel arvestatakse 5 paremat spordiala. Paremus selgitatakse spordialadel saavutatud kohapunktide summa alusel. Võit spordialal annab 21 punkti; II koht 19 punkti, III koht 18 punkti jne.

Juhtide võistlusel osalenud väikelinna võistkond toob oma väikelinnale I koha punktid.
Võrdsete kohapuntide summa korral otsustab suusatamise koht.

VII    Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. II ja III koha võitjat võistkonda autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. Üldkokkuvõttes autasustatakse I – III koha võitnud väikelinna võistkonda karikate ja diplomitega. Võistkondlikud autasustamised viiakse läbi väikelinnade talimängude lõpetamisel kell 17.30 Pühajärve Põhikoolis.

Spordialadel I – III koha võitnud võistkondade liikmete autasustamine võistluspaigas pärast võistluste lõppu. Suusatamise autasustamine Pühajärve Põhikoolis 1 tund pärast võistluse lõppu. Reesõidu autasustamine Pühajärve Põhikoolis 30 minutit pärast võistluse lõppu.

VIII   Registreerimine

Eelregistreerimine teha e-mailile: valgamaa.sport@mail.ee hiljemalt 22. veebruariks 2008. a. Näidata ära üldine osavõtjate arv ning spordialadest osavõtt ja võistlejate arv.

Suusatamises teha nimeline ülesandmine (koos täpse sünniajaga) e-mailile: valgamaa.sport@mail.ee hiljemalt 25. veebruariks 2008. a.

Mandaatkomisjonile esitada üldülesandmisleht kõigi osavõtjate nimedega ja eraldi ülesandmislehed spordialade kaupa.

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendavad võistluste korraldajad, võistluspaigas kohtunikekogu.

Võistlusprotokollid ja informatsioon pannakse üles Valgamaa Spordiliidu kodulehel www.valgamaasl.ee ja Eestimaa Spordiliidu Jõud kodulehel www.joud.ee.

INFO:
Rein Leppik, tel. 7666 117, e-kiri: rein.leppik@valgamv.ee.

IX      Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse Eestimaa Spordiliidu Jõud eelarvest ja laekuvatest osavõtumaksudest.

Osavõtumaks 75 krooni iga osavõtja kohta tasutakse hiljemalt 22. veebruariks 2008. a. Valgamaa Spordiliidu arveldusarvele 1120119359 märgusõna „Talimängud”.

Mandaadis tasumisel on osavõtumaks 100 krooni. Tasutud osavõtumaksu ei tagastata ja osavõtumaksu mitte tasunuid võistlema ei lubata.

Toitlustamise võimalus ettetellimisel Pühajärve Põhikoolis (ettetellimine kuni 25.02.2008.a.)

Lõunasöögi maksumus 50 krooni. Tasumine ülekandega: Kalju Saaremäe, arveldusarve 10010098958018 SEB EÜP. Tel 5076 217.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Valgamaa Spordiliit
Otepää Vallavalitsus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner