Eestimaa Spordiliidu Jõud noorte võistkondlikud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda maakondade koolide õpilastele võistlusvõimalusi ja propageerida maleharrastust koolinoorte seas. Selgitada parimad koolide malevõistkonnad.

II Aeg ja koht

Võistlus toimub 26. jaanuaril 2008.a. algusega kell 11.00 Paide Ühisgümnaasiumis (Kooli tn.1).

III Osavõtjad

Osa võtma oodatakse maakondade koolide 4- liikmelisi võistkondi kahes vanuseastmes:
nooremad 1.-6. klassi ja vanemad 7.-9.kl. õpilastest.
Kool võib osa võtta ühe võistkonnaga ühes või mõlemas vanuseastmes.

IV Võistluste korraldus

Võisteldakse eraldi kahes vanuserühmas võistkondlike matšidena. Paremusjärjestuse määrab kogutud partiipunktide arv. Võrdse arvu punktide korral otsustab: 1) matšpunktide arv, 2) omavaheline kohtumine.
Ajakontroll partiile 20+20 minutit. Olenevalt kohaletulnud võistkondade arvust mängitakse 5-7 vooru kas turniiri või šveitsi süsteemis.
Võistluse läbiviija ja peakohtunik on Toomas Mihkelev.

V Autasustamine

Esimesele kohale tulnud võistkondi autasustatakse EMSL Jõud poolt karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi diplomitega. Võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedaliga ja diplomiga.

VI Registreerimine

Osavõtust teatada hiljemalt 21. jaanuariks 2008.a. peakohtuniku e-mailile maletom@hot.ee  või koolile (tel/fax 38 50 824), edastades võistkondade koosseisu laudade järjekorras koos võistlejate sünniaastatega.
Võistkondade saabumine 26. jaanuaril 2008.a. kell 10.00-10.45.

VII Majandamine

Osavõtuga tekkivad kulud kannab võistkonna lähetaja. Autasustamisega ja võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kannab EMSL Jõud.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner