Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk

Võistluste eesmärgiks on välja selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2008.a. meistrid  lauatennises meestele ja naistele kõigis mänguliikides.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 9.veebruaril 2008.a. Aseri Spordihoones Ida-Virumaal.
Võistluste algus kell 11.00. Saabumine kuni 10.45.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta võistlejad EMSL Jõud maakondade spordiühendustest.
Vanusepiirangut ei ole.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Aseri Spordiklubi.
Võistlused on individuaalsed ja läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõigis mänguliikides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 50.- EEK võistleja kohta ja
see tasutakse läbiviijale. Võistluste lähetusega seotud  kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VII Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija, võistluspaigas peakohtunik. Osavõtust teatada hiljemalt  6.veebruariks läbiviijale (Kaire Kutsar 5072198 või 3351412 või kaire.kutsar@mail.ee .)

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner