Eesti omavalitsusjuhtide V talvine mitmevõistlus

Juhend

Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele sportlik nädalalõpp ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.

Aeg ja koht

Talvine mitmevõistlus toimub  06.-07. märtsil 2008 aastal Lääne-Virumaal Tamsalus. Saabumine Tamsalu Spordikompleksi juurde neljapäeval 06. märtsil kella 12.00-13.00ni

Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki EV omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Tamsalu vald koostöös Eestimaa Spordiliidu Jõud, Lääne Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Lääne Virumaa Spordiliiduga. Spordivahenditega kindlustab läbiviija, v. a. murdmaasuusad.

Spordialade programm

1.      Laskmine

2.      Sõudeergomeeter

3.      Uisutamine

4.      Korvpalli visked

5.      Suusatamine

6.      Lumerajasõit

7.      Sangpomm

8.      Saalihoki täpsusvisked

9.      Noolevise

10.    Tünnisõit

Paremuse selgitamine ja autasustamine

Paremusjärjestus nii naistele kui meestele selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel. Arvesse läheb kümne ala seitse suurimat kohapunkti. Võitjaks osutub kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab paremate kohtade suurem arv. Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Punkte antakse alljärgnevalt:

I koht – 50 p.
II koht – 48 p.
III koht – 46 p.
IV koht – 45 p. jne.

Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.

Arvestus toimub kahes vanuseklassis, kuni 40 eluaastat ja veteranidele üle 40. eluaasta. Iga spordiala absoluutset parimat autasustatakse eraldi  meenega. Naisvõistlejatel eraldi üldarvestus.

Majandamine

Kõik spordipäevaga seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud eelarvest ja muudest toetustest. Osavõtumaks 1600.- krooni iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi). Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 300.-  krooni (sisaldab toitlustamist, majutamist).

Registreerimine

Oma osalusest palume teatada ja osavõtumaksu üle kanda Tamsalu Vallavalitsuse arveldusarvele 10502017202004  Ühispangas või 1120136552 Hansapangas märksõna “ OVJ V Talimängud” ja osaleja nimi  25.veebruariks 2008.a. Vajadusel esitame arve nimetatud summa kohta. Erandkorras võib registreerida ja osamaksu tasuda ka kohapeal sularahas. Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Info ja registreerimine:
Tamsalu
Vallavalitsus

Viivi Simonlatser
Tel. 32 28 431
e-mail: tamsalu@tamsalu.ee

Kes kahtleb või kõhkleb, palun helista , saad kindlasti abi. Peatse kohtumiseni .

OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE TAMSALUSSE!!

Toomas Uudeberg
Tamsalu  vallavanem
5050992
 

Eesti omavalitsusjuhtide V talvine mitmevõistlus

Ajakava

06.märts 2008

Kuni kella 13.00 saabumine, registreerimine, majutamine.

13.00-13.45 Lõunasöök

14.00 Avamine

14.30 Laskmine

15.30 Ergomeeter

16.30 Uisutamine

17.30 Korvpalli visked

18.30 Suusatamine

19.30 Saun

20.30 Õhtusöök, peoõhtu

07. märts 2008

9.00 Hommikusöök

10.00 Lumerada

11.00 Sangpomm

12.00 Saalihoki täpsuslöögid

13.00 Noolevise

14.00 Tünnisõit

15.00 Lõunasöök

15.30 Lõpetamine

Võistluste ajakavas ja  spordialades võib tulla muudatusi olenevalt võistlejate arvust ja ilmastikuoludest.

 

Võistlusalade kirjeldus

1. Laskmine

Võistlus toimub Tamsalu Spordihoone lasketiirus. Lastakse püstiasendis püstolist 5 lasku 25m pealt märklehte(2 proovilasku).

2. Ergomeeter

Võistlus toimub Tamsalu Spordihoone saalis. Distantsi pikkus 1000m

3.  Uisutamine

Võistlus toimub Uudeküla uisuväljakul (~1,5 km Tamsalust). Aja peale vahemaa läbimine. Uisud korraldajatelt (palun oma uiskude olemasolul need kaasa võtta).

4. Korvpalli vabavisked

Võistlus toimub Tamsalu Spordihoone saalis. Kolm viset kolmest erinevast kohast. Pall söödetakse viskajale kätte.

5. Suusatamine

Võistlus toimub Tamsalu valgustatud  suusarajal. Distantsi pikkus on ca 2,5 km. Sõidustiil vabal valikul.
Distantsi läbimine aja peale. (Vajalik oma suusavarustus!).

6. Lumerajasõit

Võistlus toimub Tamsalu lähedal (~1km) Uudeküla lumerajal. Raja läbimine aja peale- 1 ring. Võistlusauto korraldajate poolt.

7. Sangpomm

Võistlus toimub Tamsalu spordihoones. 24 kg sangpommi tõstmine 1min. jooksul . Naistel kätekõverdused  1 min. jooksul.

8. Saalihoki täpsuslöögid

Võistlus toimub Tamsalu Spordihoone saalis. Ülesanne- 8 m pealt kümme lööki saalihoki väravasse täpsuse peale.

9. Noolevise

Võistlus toimub Tamsalu Sordihoone saalis. Igal võistlejal 10 viset.

10. Tünnisõit

Võistlus toimub Tamsalu Spordihoone ujulas. Aja peale vahemaa (~40m) läbimine. Vajalik ujumisriietus.

Võitlusalades võib tulla väikseid korrektuure olenevalt ilmastiku tingimustest ja muudest faktoritest.

Võistluse peakohtunik

Krista Lepik 
5202064
krista.lepik@mail.ee 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner