Eestimaa Spordiliidu Jõud 2008.a. meistrivõistlused sumos

J U H E N D

Aeg ja koht

Võistlused viiakse läbi 8.märtsil 2008.a. Vinni Spordikompleksis Lääne-Virumaal.

·         Võistluste algus kell 12.00,
·         Mandaat:        8.00-9.30 võistluspaigas,
·         kaalumine:      9.00-10.00 võistluspaigas.

Kogunemine pidulikuks avamiseks 11.40.

Avamisele tulla
·         meestel liibuvates lühikestes pükstes, palja ülakehaga
·         naistel liibuvates lühikestes pükstes ja T-särkides või trikoodes

Juhtimine ja korraldamine

Võistluste juhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud. Võistlused valmistab ette ja korraldab Lääne-Virumaa Spordiliit koostöös Eesti Sumoliiduga (Riho Rannikmaa 32 57683, 53 915160). Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

Osavõtjad

Maakondade koondised, mis on komplekteeritud maakondade spordiklubides registreeritud või maakonnas elavatest sportlastest.
Kõik osavõtjad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja võitjate selgitamine

1.      Meeste individuaalturniir:

Võistlevad 1992.a. ja varem sündinid mehed kaalukategooriates: -85kg; -115kg; +115kg ja absoluutkategoorias

2.      Naiste individuaalturniir:

Võistlevad 1994.a. ja varem sündinud naised kaalukategooriates: -65kg: -80kg: +115kg
ja absoluutkategoorias.

3.      Meeste võistkondlik turniir: (vaata lisa)

4.      Naiste võistkondlik turniir: (vaata lisa)

Autasustamine

Individuaalsetes võistlusklassides I-III koha saavutanud sportlasi autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ning diplomiga.
I-III koha saavutanud mees-ja naiskondade liikmeid autasustatakse karika, vastava astme medalite ja diplomitega.
Üldine paremusjärjestus selgitatakse vastavalt parimate medalikohtade arvule. Parim võistkond on kõige enam esikohti saavutanud võistkond.

Majandamine

1.      Lähetuskulud kannavad lähetavad organisatsioonid.

2.      Osavõtumaks tasutakse mandaadis võistluste korraldajale (Lääne-Virumaa Spordiliit) või erikokkuleppel korraldajaga enne võistlusi panga ülekandega.

Osavõtumaksuks on 50 krooni võistleja kohta.

3.      Eelregistreerimine teostada kirjalikult hiljemalt 1.märtsiks 2008.a. korraldajale – Lääne-Virumaa Spordiliit, Sõpruse 16, Vinni alevik, 46601 Lääne-Virumaa (Riho Rannikmaa),

Tel.& fax 3257683, e-mail: sakura@estpak.ee

LISA

VÕISTKONDLIK TURNIIR:

Iga maakond võib välja panna piiramatu arvu 2-4-liikmelisi mees- ja naiskondi (mingeid kaalupiiranguid ei ole). Kõik võistkonnad peavad registreerimisel ära näitama võistlejate järjekorra:

  • Esimene          (Senpo),
  • Teine               (Chuken)
  •  Kolmas          (Taiso)
  •  Lubatud on üks (1) varuvõistleja.

Võistlejate järjekorda ei tohi turniiri käigus muuta. Ükskõik millise põhivõistleja tohib turniiri käigus varuvõistleja vastu välja vahetada ainult üks kord. Tagasivahetus ei ole lubatud. Varuvõistleja olemasolu ei ole kohustuslik. Osaleda võib ka nii 2- kui ka 3-liikmeliste võistkondadega.

Võistkondlikule turniirile eelneb individuaalturniir, kus selgitatakse EMSL Jõud parimad sportlased sumos meeste ja naiste kaalukategooriates ning absoluutkategoorias.

Võistkondlikul turniirill võivad osaleda ka sportlased, kes individuaaturniiril ei osalenud.

VÕISTLUSSÜSTEEM:

Võisteldakse ülesandmislehel märgitud järjekorras: esimene esimesega, teine teisega ja kolmas kolmandaga. Iga võit annab võistkonnale punkti. Seega võib võidutulemuseks olla:  3 : 0  või  2 : 1.

Viie või vähema arvu võistkondade puhul võisteldakse ringi süsteemis (kõik kõigiga). Paremuse selgitamisel arvestatakse esmalt võistkondlike võite, nende võrdsuse korral  aga individuaalvõite ning seejärel omavahelise matši tulemust. Nn "surnud ringi" puhul, kui kolmel võistkonnal on kõik näitajad võrdsed, toimub ümbermaadlus, kus fikseeritakse võitudele kulunud aeg.

Kuue ja enama võistkonna osavõtul võisteldakse olümpiasüsteemis, lohutusringidega poolfinalistidest. Välja selgitatakse üks kolmas koht.

VÕISTLEJATE RIIETUS:

MEHED

1)      Paljas ülakeha,

2)      Sumovöö (mawashi) paljal ihul. Mawashi all on lubatud kasutada musti liibuvaid aluspukse (nagu jalgratturitel),

3)      paljad jalad

NAISED     

1)      Mawashi, liibuv võimlemistrikoo või T-särk ja liibukad. (särki ei tohi kanda pükste peal),

2)      paljad jalad

Nii mehed kui naised saavad spetsiaalse sumovöö (mawashi) organisaatoritelt laenuks.

Keelatud on metallist või mõnest muust sarnasest kõvast materjalist esemete (ehete) kandmine.

VÕIDU SAAVUTAMISEKS tuleb:

A. – tõugata või heita oma vastane 4,55 m diameetriga ringist (dohyo) välja nii, et ta puudutaks maapinda väljaspool ringi esimesena või

B. – sundida oma vastane ringi sees esimesena puudutama maapinda ükskõik millise kehaosaga, peale jalataldade.

NB!     Täpsemat instruktaaži saab vahetult enne võistlust võistluspaigas või soovi korral ka varem Vinni Spordikompleksis Riho Rannikmaalt: tel/fax: 32 57683 mob: 53 915160
e-mail: sakura@estpak.ee

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner