Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises

Juhend

I  Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võistlusvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud 2008.a. meistrid õhkrelvadest laskmises programmis olevates harjutustes.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 15.märtsil 2008.a. Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses.
Relvakontrolli algus kell 8.30.

III Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Pärnumaa Spordiliit.

IV Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade laskurid ja külalisvõistlejad.

V  Võistluste programm, ajakava ja võistkondliku paremuse selgitamine

Võistluste programmis on järgmised harjutused järgnevatele vanusegruppidele:

a) 60 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
  
- mehed (sünd. 1989-1964)
  
- meesveteranid (sünd. 1963 ja varem)

b) 40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
  
- naised (sünd. 89-1969)
   - naisveteranid (sünd. 1968 ja varem)
   - neiud (sünd. 1990 ja hiljem)
  
- noormehed (sünd. 1990 ja hiljem)

Ajakava

Avamine 9.30   suur saal (tiir)

Püstol ja püss 60 lasku      

mehed, meesveteranid    

I vahetus 

10.00 - 11.45

II vahetus

12.00 - 13.45 

III vahetus

14.00 - 15.45

IV vahetus

16.00 - 17.45 

 

 

Püss ja püstol 40 lasku

naised, naisveteranid, neiud, noormehed

I vahetus

10.00 - 11.15

II vahetus

11.30 - 12.45

III vahetus

13.00 - 14.15

IV vahetus

14.30 - 15.45

V vahetus

16.00 - 17.15

 

Vajadusel täiendav vahetus

Võistluste orienteeruv lõpetamine 18.30

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel maakondade vahel liidetakse kõikide võistlejate kohapunktid, kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 16 punkti, II -14 p., III - 13 p. jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.

VI  Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja harjutustes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe-, pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga. II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VII  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 70.- EEK iga harjutuse kohta ja see tasutakse läbiviijale (Pärnumaa Spordiliit a/a nr. 10902000890007, arve esitamise soov saata e-mailile  kaiu.kustasson@parnumaa.ee).
Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab osavõtja või lähetaja.
Majutuse vajadus teatada eelregistreerimisel.

VIII  Registreerimine

Eelregistreerimine teostada arvuliselt harjutuste kaupa hiljemalt 10.märtsiks 2008.a. telef. 5146193 või õhtul kodus 4457194 (Alar Palk) või e-mailile alarpalk@hot.ee .
Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes.

IX  Üldiselt

1.Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.
2.Kõikidel võistkondadel palume kaasa võtta vaatetorud.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner