Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused kiirmales

Juhend

1. Eesmärk ja ülesanne

a) pakkuda maletajatele võistlemisvõimalusi.
b) selgitada välja EMSL Jõud meistrid kiirmales meestele ja naistele.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 15.märtsil 2008.a. algusega kell 11.00 Viljandi Kaare Koolis (Kesk-Kaare 17).

3. Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade maletajaid.

4. Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Viljandi Maleselts.
Võistlused mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru ühes grupis ajakontrolliga 15 + 15 min. Võrdsete punktide korral määrab paremuse Buhholzi koefitsient, selle võrdsuse korral iga vooru järgne punktide summa.

Peakohtunik on Gert Elmaste (Viljandi).

5. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 50.- krooni võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale (Viljandi Maleselts) sularahas võistluspaigas või Viljandi Maleseltsi a/a 10302009149003 SEB EÜP.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või osavõtja.

6. Autasustamine

I-III kohale tulnud mees- ja naismaletajaid autasustatakse kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga ning auhinnaga.

7. Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt  10.märtsiks 2008.a. Viljandi Maleseltsile (Gert Elmaste telefon 56471454 või e-posti aadressil maleselts@gmail.com ).

8. Üldiselt

Kõik antud juhendis lahendamata küsimused lahendab võistluste läbiviija, võistluste ajal peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner