Eestimaa Spordiliidu Jõud 2008.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses, tõstmises ja sangpommi mitmevõistluses

Juhend

Aeg  ja koht

Võistlused viiakse läbi  29.märtsil Türi Majandusgümnaasiumi võimlas (Tolli 62)- maadlused ja Türi linna võimlas (Kalevi 9)- tõstmine, sangpomm. Võistluste algus kell 12.00, mandaat kuni 9.30 võistluspaigas, kaalumine maadluses 10.00-10.30 võistluspaigas.
Tõstmises ja sangpommis kaalumine 10.00-11.00 võistluspaigas.
Kogunemine avamiseks 11.40 Türi Majandusgümnaasiumi võmlasse. Avamisele tulla trikoodes.

Juhtimine ja  korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Türi Spordiklubide Liit (Mati Sadam 5250582).
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi.

Osavõtjad

Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Programm ja võitjate selgitamine

1. Kreeka-rooma- ja vabamaadlus
Võistlused on individuaal-võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele sündinud 1991-1994, võistlejate paigutus  kehakaaludesse on vaba.
Noortele  kehakaalud
-42 kg; -46 kg; -50 kg ja täiskasvanutele (15 aastased ja vanemad) -55,0 kg; -60,0 kg; -66,0 kg; -74,0 kg; -84,0 kg; -96,0 kg;  -120 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks mõlemas maadlusviisis liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

2. Tõstesport
Võistlused on  individuaal-võistkondlikud, võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -56,0 kg; -62,0 kg; -69,0 kg; -77,0 kg; -85,0 kg; -94,0 kg;
-105,0  kg  ja + 105 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 p.; II -9 p.; III- 8 p. jne.

3.Sangpommi  mitmevõistlus
Võistlused on individuaal- võistkondlikud täiskasvanutele ja noortele kuni 17 aastased kaasa arvatud.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Noored võistlevad 16 kg sangpommiga kahes kehakaalus: -75,0 ja +75 kg.
Täiskasvanutele kehakaalud: -60,0 kg; -65,0 kg; -70,0 kg; -75,0 kg; -80,0 kg; -90,0 kg ja + 90 kg.
Võisteldakse 24 kg sangpommiga.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalkohtade punktid, kusjuures I koht kehakaalus annab 11 punkti, II- 9 p.; III - 8 p. jne.

Autasustamine

Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega. Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

Majandamine

1. Lähetuskulud kannavad lähetajad. Osavõtumaks tasutakse mandaadis või enne võistlusi panga ülekandega võistluste läbiviijale (Türi Spordiklubide Liit). Osavõtumaksuks on  70.- krooni võistleja kohta.
2. Eelregistreerimine teostada e-postiga hiljemalt  24.märtsiks 2008.a. Türi Spordiklubide Liitu aadressil mati.sadam@mail.ee . Siit saate ka arve osavõtumaksu tasumise kohta.
3. Toitlustamisvõimalus kooli sööklas-puhvetis.

Täiendav informatsioon Mati Sadam 5250582.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Türi Spordiklubide Liit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner