Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Juhend

Eesmärk

Populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.
Selegitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2008.a. meistrid ja võistkondlik paremusjärjestus.

Aeg, koht ja registreerimine

EMSL Jõud meistrivõistlused toimuvad 29.märtsil 2008.a. algusega kell 10.00 Järvamaal Koeru KK võimlas. Saabumine ja registreerimine kella 9.45- ni. Registreerimisel esitada võistkonna ülesandmisleht.
Eelregistreerimine teostada hiljemalt  25.märtsiks 2008.a. Urmas Virves 58363854 või urmas.virves@mail.ee või Vahur Palu 5244315.

Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi.

Võistlusklassid:
- naised kuni 54.a. (1954.a. ja hiljem sünd.) ja 55+ (1953.a. ja varem sünd.)
- mehed kuni 59.a.(1949.a.ja hiljem sünd.) ja 60-69 (1939.a.-1948.a. sünd.) ja 70+ (1938.a. ja varem sünd.)

Korraldamine ja tulemuste arvestamine

Võistlused korraldab EMSL Jõud, läbiviijaks on Koeru Spordiklubi.
Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja  lauatennise võistlusmäärusi.
Mängitakse vähemalt 7 vooru sveitši süsteemis, males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale (mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini. Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliinis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima summa saanud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II jne. vooru järgsed punktid.
Ringsüsteemis võrdsete punktide korral määrab paremuse:
a) omavaheline matš (matšide suhe)
b) suurem võitude arv

Võistkonna arvestusse lähevad 6 parema võistleja tulemused, kusjuures igas võistlusklassis annab I koht 15 punkti, II-14 p., III-13 p. jne. Võrdsete punktide korral saab parema koha võistkond, kellel on parem koht suurema osavõtuarvuga võistlusklassis.

Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall.

Autasustamine

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL "Jõud" poolt medali ja diplomiga ning võitjaks tulnud võistkonda karika ja diplomiga, II ja III koha võistkonda diplomiga.

Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 50.- krooni osavõtja kohta. Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Koeru Spordiklubile, arve saab e-posti aadressilt urmas.virves@mail.ee.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes  võistlusmäärustele.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner