49. JÜRIÖÖ TEATEJOOKS 2008

Juhend

Laupäeval, 19. aprillil 2008.a Padisel. Võistluskeskus: Padise kloostri juures.

AJAKAVA:   

19.00               Võistlusmaterjalide jagamine 

20.30               Rongkäigu algus ja avamine

22.00               Ühisstart I vahetusele

00.30               Harrastajate finiš

00.30               Seiklussportlaste finiš

01.30               Põhiklassi võitja finiš

02.30               Noorte ja veteranide finiš

02.00 – 03.00  Autasustamine (jooksvalt)

OSAVÕTJAD:         

Võistlusest võivad osa võtta kõik spordiklubid, muud spordiühendused, töö- ja/või õppekollektiivid, harrastajad ja seiklussportlased piiramatu arvu võistkondadega. Arvestus toimub 5. erinevas võistlusklassis. Alla 14 aastastel (s.1995.a ja hiljem) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal.

I  Põhiklass (P–klass) - võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi, spordiühenduse, töö- ja/või õppekollektiivi liikmetest. Võistkondade suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naist. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.

Eraldi arvestust peetakse:

Noored (N–klass) - võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi, spordiühenduse, töö- ja/või õppekollektiivi liikmetest. Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s.1990.a. ja hiljem). Vanuste summa ei tohi ületada 85 aastat (arvestatakse sünniaasta alusel). Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Võistkondade suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks tütarlast.
Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.

Veteranide (V–klass) - võistkonnad võivad koosneda ainult ühe klubi, spordiühenduse, töö- ja/või õppekollektiivi liikmetest. Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste üldsumma vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s.1968.a. ja varem). Üldsumma arvestatakse sünniaasta alusel. Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Võistkondade suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naist.  Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.

II  Harrastajad (H–klass)  Võistkondade suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M.

III  Seiklussport (S-klass)  Võistkond on 3-liikmeline. Võistkond peab liikuma metsas koos. Kaardivahetusega distants koosneb kahest ringist. Rajal võib peale orienteerumise esineda muid kohustuslikke lisaülesandeid.

RADADE PIKKUSED:

Põhiklass, Noored ja Veteranid:
I vahetus- 7,5 km
II vahetus- 4 km
III vahetus- 7 km
IV vahetus- 4,5 km
V vahetus- 9 km
Harrastajate võistlusklass läbib I-III vahetuse.
Seiklusspordi võistlusklass
I ring 9 km
II ring 9 km
Radade pikkused on ligikaudsed.

KAART:

1:10 000 h 2,0m seisuga kevad 2008. Kaardistajad Rein Unt, Margus Klementsov, Jaanus Reha , Dmitri  Šved ja Sergei Šved. Eelmine kaart 9205.

MAASTIK:

Üldiselt nõrgalt liigestatud maastikku läbib Kloostri jõe liigestatud org. Kaardi erinevates osades on luiteahelikke ja väiksemaid künkaid. Max. kõrguste vahe ühel nõlval on 13m. Läbitavus on alates väga heast männiparkmetsast kuni raskesti läbitava soise tihnikuni. Soise ala osatähtsus pole eriti suur (~15% maastikust). Teede ja sihtide võrgustik on kaardi eri osades ebaühtlase tihedusega.
Asula lähedal ja parkmetsa piirkonnas tihe, mujal suhteliselt hõre.
Ohukohad: okastraataiad (mõnedes kohtades lagunenud ja raskesti märgatavad), elektrikarjused, kloostrivaremed, jõgi (selle ületus pole igal pool turvaline).

KEELUALAD:

Orienteerumisjooksu võistlusreeglitega sätestatud alad ehk siis vastava tähistusega õuealad, aiamaad, orasepõllud ja ületamatud aiad, Lisaks on kaardil punase viirutusega tähistatud muid keelualasid. Kohati on keelualad tähistatud täiendava lindiga, et konkreetse tara puudumisel jooksjad kogemata aeda ei läbiks. Ületamatutest aedadest üle ronimine või muul viisil nende läbimine on rangelt keelatud. Nendest läbi saamiseks tuleb kasutada ainult kaardile märgitud läbipääse ja väravaid.

MÄRKESÜSTEEM:

Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.

VÕISTLEMISE KORD: 

Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi, v.a. S-klass, kus võistkond liigub metsas koos. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond. Start suletakse 2 tundi peale võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele. Finiš suletakse 2,5 tundi pärast startimata võistlejate ühisstarti. 

AUTASUSTAMINE:

Rändauhinna "Kalevipoeg kivi viskamas" saab põhiklassi võitja võistkond. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu Jõud.
Põhiklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda.
Eraldi autasustakse noorte ja veteranide kolme paremat võistkonda, samuti  harrastajate ja seiklussportlaste parimat võistkonda.
Eriauhindadega autasustatakse iga etapi esimest lõpetajat.

REGISTREERIMINE:

Registreerimine hiljemalt 7.aprillini 2008 Interneti võistluskeskuses: https://osport.ee/ või elektronposti aadressil rejaanus@hot.ee. Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI-pulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on  20.- krooni.
Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega. Igast spordiklubist, spordiühendustest, töö- ja/või õppekollektiivist iga viies võistkond tasuta.

OSAVÕTUMAKS:

P-klass 500 krooni , V-klass 500 krooni, H-klass 300 krooni, N-klass 300 krooni, S-klass 360 krooni.
Osavõtumaks tasuda 7.aprilliks 2008. orienteerumisklubi Kooperaator arveldusarvele 10002017276006 SEB Pank.

KOHALESÕIT: 

Kohale saab sõita mööda Keila - Haapsalu mnt. Tähistus algab Padiselt. Kaugus Tallinnast on 45 km, Keilast 20 km, Haapsalust 70 km ja Paldiskist 18 km.

MUUD: 

Lisainfo ilmub jooksvalt klubi koduleheküljel: http://www.srd.ee/koop/

Korraldajad:

Eestimaa Spordiliit Jõud, OK Kooperaator, Eesti Orienteerumisliit 

Peakorraldaja: OK Kooperaator.  Rajameister: Rein Unt.  Inspektor: Jaanus Reha.

EOL volinik: Mati Poom

Võistluse žürii: Mati Poom , Paul Poopuu , Ville Vinkel

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner