Eesti valdade XVI suvemängud

Juhend

I.      Eesmärk

 1. elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi laiemale maaelanikkonnale;
 2. selgitada valdade suvemängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel;
 3. segitada suvemängude üldkokkuvõttes parimad vallad kahes grupis:
  1. kuni 2 000 elanikku;
  2. üle 2 000  elaniku.
II.      Aeg ja koht
Valdade suvemängude võistlused viiakse läbi alljärgnevatel aegadel ja kohtades:

Eelturniirid
naiste ja meeste võrkpallis:         19.-20.aprillil 2008.a.
(kohad ja läbiviijad selguvad peale eelregistreerimist)

Finaalvõistlused
5.-6.juulil 2008


kergejõustik                                          5.-6.juuli          Kose valla staadion
võrkpallis naistele ja meestele                5.-6.juuli           Kose-Uuemõisa staadion
jalgrattakross                                           5.juuli           Kose lauluväljak
orienteerumine                                         5.juuli           Rõõsa
mälumäng                                                5.juuli           Kose
köievedu                                                  5.juuli           Kose

III.      Juhtimine ja korraldamine

 1. Suvemängude ettevalmistamise ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Eestimaa Spordiliit Jõud.
 2. Suvemängude läbiviimist teostab Kose vald koostöös Harjumaa Spordiiiduga.
 3. võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui käesolev juhend ei määratle teisiti.

IV.      Osavõtjad

 1. Suvemängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti Vabariigi valdade võistkondi mängude kavas olevatel spordialadel;
 2. Võistkondi lubatakse spordialadel komplekteerida antud valla territooriumil elavatest või põhikohaga töötavatest ,õppivatest sportlastest või antud valla territooriumil registreeritud spordiklubide sportlastest.
 3. Vald võib mängudel olla esindatud piiramatu arvu võistkondadega.

V.      Mängude kava

 1. Mängude kavas on järgmised spordialad:
10.1.    KERGEJÕUSTIK
Võistkonna suurus piiramatu.
Programm:

Noormehed (U-2O)                                          Mehed
sünd. 1989.a. ja hiljem                                    sünd. 1969 - 1988.a.
1OO m                                                            1OO m
4OO m                                                             4OO m
15OO m                                                          15OO m
5OOO m                                                          5OOO m
kaugus                                                            kaugus
kõrgus                                                             kõrgus
kuul ( 6 kg )                                                     kuul
oda  (7OO g)                                                    oda
ketas (1,75 kg)                                                 ketas
4 x 1OO m (absoluutarvestuses)

Meesveteranid
I gr. 1959 - 1968.a. sünd.                             II gr. 1958.a. ja varem sünd
1OO m                                                                       1OO m
8OO m                                                                        8OO m
3OOO m                                                                   3OOO m
kaugus                                                                        kaugus
kuul                                                                            kuul (6 kg)
ketas                                                                          ketas (1,5 kg)
oda                                                                            oda

Neiud (U-2O)                                                            Naised
1989.a.ja hiljem sünd                                               1974 - 1988.a. sünd.
1OO m                                                                      1OO m
8OO m                                                                       8OO m
15OO m                                                                    15OO m
kaugus                                                                        kaugus
kõrgus                                                                        kõrgus
kuul                                                                            kuul
ketas                                                                          ketas
oda                                                                            oda
4 x 1OO m (absoluutarvestuses)

Naisveteranid
I gr.1964-1973.a. sünd.                                II gr. 1963.a. ja varem sünd.
1OO m                                                                      kaugus
4OO m                                                                      1OO m
15OO m                                                                     4OO m
kaugus                                                                      15OO m
kuul                                                                            kuul (3 kg)
ketas                                                                          ketas
oda                                                                            oda

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
liidetakse 20 paremat tulemust ja parima teatejooksu tulemus.

Võistkondliku paremusjärjestuse saamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:,
I koht - 25 p, II koht - 23 p, III koht - 21 p, IV koht - 19 p., 5.koht - 18 p. jne.

Teatejooksus on koefitsent 2,0.

Punktide võrduse korral on määravaks parem koht arvesse minevas teatejooksus, selle puudumisel suurem esi- või paremate kohtade arv.

10.2.    VÕRKPALL meestele ja naistele

Võistkonna suuruseks on 10 sportlast.
Finaalvõistlustele pääsemiseks viiakse 19.-20.aprillil 2008.a.läbi eelturniir 8 ala-grupis, kust 2 paremat võistkonda pääsevad edasi finaalturniirile. Eelmise aasta 8 paremat nais-ja meeskonda paigutatakse erinevatesse alagruppidesse.
Alagruppides mängitakse turniirisüsteemis ning mängitakse välja kõik kohad.
Finaali pääsenud võistkondade omavaheline mäng tuleb finaali kaasa. Mängitakse parem 3-st geimist.
Finaalturniiril mängitakse 4 alagrupis, millede võitjad selgitavad kohad 1-4. Alagrupis II koha saavutanud võistkonnad mängivad kohtadele 5.-8. jne.
Finaalturniiril ja kohamängudel 1.-4. mängitakse parem 3-st geimist, kohamängudel 5.-8., 9.-12, ja 13.-16. mängitakse üks geim 30 punktini.
Võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti.
Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral üldine geimipunktide suhe.Mängitakse FIVB saalivõrkpalli reeglite alusel ja võistluspalliks on FIVB poolt tunnustatud saalivõrkpall.

NB! Eelregistreerimine alagruppidest osavõtuks teostada 1.aprilliks 2008.a., kas:
kirjalikult EMSL Jõud, Toompuiestee 2110137 Tallinn, Matti Reimann 662 2653 või  tel/faks 6622651 või
msljoud@hot.ee.
Elektronkirjas kindlasti ära märkida kontakttelefon ja e-posti aadress, kellele saata arve osavõtumaksu tasumiseks.
Ühtlasi palume avaldada soovi alagrupi läbiviimiseks.

10.3.    KÖIEVEDU
Võistkonna suuruseks on 5 sportlast+ 1 reserv + kapten.
Reservi võib kasutada iga tõmbe järel.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistkondade arvust.

10.4.    ORIENTEERUMINE
Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
N21 (sünd. 1974.a. ja hiljem), N35 (sünd. 1964 -1973.a), N45 (sünd.1963. ja varem), M21 (sünd. 1969.a.ja hiljem), M40 (sünd.1959-1968), M50 (sünd.1958.a. ja varem).
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 40 punkti, II koht – 37 punkti, III koht – 35 punkti, IV koht – 33 punkti, V koht – 32 punkti jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
liidetakse 5 paremat tulemust olenemata võistlusklassist.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

10.5.    MÄLUMÄNG
Võistkonna suuruseks on 5 inimest.
Teemad: Sport -25 küsimust ja Varia -25 küsimust.
Võistkondade paremusjärjestuse määrab suurem õigete vastuste eest saadud punktide arv.
Punktide võrdsuse korral esitatakse esimese kolme koha selgitamiseks lisaküsimused, ülejäänud võistkonnad jäävad kohti jagama.

10.6.    JALGRATTAKROSS
I start – põhiklass (maastikuratas kohustuslik)
M-16 ( sünd. 1992-1993.a.), M-18 (sünd. 1990-1991.a.), M (sünd. 1969-1989.a.)
II start (jalgratta valik vaba)
M-14 (sünd. 1994-1995.a.), M-40-54 (sünd. 1954-1968.a.), M-55 (sünd. 1953.a. ja varem) ja
N(sünd. 1974.a.ja hiljem) ning N-35 (1973.a. ja varem sündinud)

NB! Kõigil osavõtjail on kiiver kohustuslik.
Olenevalt osavõtjate arvust võib startide arv suureneda.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I koht - 40 punkti, II koht – 37 punkti, III koht – 35 punkti, IV koht – 33 punkti, V koht – 32 punkti jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks: liidetakse 5 paremat tulemust olenemata võistlusklassist.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI.      Eesti valdade XVI suvemängude üldvõitja selgitamine

 1. Valdade paremusjärjestuse selgitamiseks kahes grupis (kuni 2000 elanikku ja üle 2000 elaniku) liidetakse valla kergejõustiku võistkonna kohapunktidele kolme parema võistkonna kohapunktid teistelt suvemängude programmis olevatelt spordialadelt.
  Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt:
  I koht -50 punkti., II koht -47 punkti, III koht – 45 punkti, IV koht – 43 punkti,
  V koht -42 punkti jne.
  Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht kergejõustikus.
  Võrkpallis finaali mittepääsenud võistkonnad saavad punkte vastavalt saavutatud kohtade aritmeetilisele keskmisele.
  Ühe valla mitme võistkonna puhul ühel spordialal läheb arvesse parem, arvesse mitteminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni.

VII.      Autasustamine

 1. Eesti valdade XVI suvemängude üldkokkuvõttes kolme paremat valda mõlemas grupis autasustatakse EMSL Jõud poolt karika ja diplomiga;
 2. Mängude kavas olevate spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
 3. Mängude kavas olevatel spordialadel I-III kohale tulnud individuaalvõistlejaid ja võistkondlike alade võistkondade liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.

VIII.      Majandamine

 1. Kõik finaalvõistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 100.-krooni iga osavõtja kohta sõltumata spordialast.
  Raha tuleb üle kanda hiljemalt 1. juuliks 2008.a. Kose Vallavalitsuse arvele 1120132608 Hansapangas, märgusõna suvemängud.
Kontaktisik: ELLE KOTOVA tel. 6339311 (vajadusel väljastatakse arve)
 1. Võrkpalli eelturniiri osavõtumaks on 600.- krooni võistkonna kohta, mis tasutakse koos eelregistreerimisega Eestimaa Spordiliit Jõud arvele 10052037323002 SEB Eesti Ühispangas.
 2. Finaalvõistlustel osavõtjatele organiseeritakse toitlustamine Kose Gümnaasiumi sööklas:
  5.07     lõunasöök                    40.-
  5.07     õhtusöök                      30.-
  6.07     hommikusöök              30.-
  6.07.    lõunasöök                    40.-
Raha tuleb üle kanda hiljemalt 1.juuliks 2008.a Kose Vallavalitsuse arvele 1120132608 Hansapangas. Ülekandes palun ära märkida toidukordade arv päevade lõikes. Hilisemaid soove toitlustamise osas korraldaja ei aktsepteeri.
Kontaktisik: TIIA EINROOS   tel. 633 9314
 1. Finaalvõistluste majutusvõimalused:
Põrandamajutus Kose Gümnaasiumis 25- EEK öö, oma magamisvarustusega.
Voodimajutuse Kosejõe kooli internaadis 150.- EEK öö koos voodipesuga.
Kontaktisik: TIIA EINROOS  tel 633 9314.
Täiendav info mängude kohta: VALDUR KALME      tel 5393 6342

IX.      Eelregistreerimine

 1. Eelregistreerimine teostada:
  kirjalikult EMSL Jõud, Toompuiestee 21 10137 Tallinn, või
  tel. 662 2653 – Matti Reimann või
  faks 662 2651 või
  e-post msljoud@hot.ee või mattireimann@hot.ee
19.1.       1.aprilliks 2008.a. võrkpallis (palume ära märkida ka soov alagrupi läbiviimiseks).
Registreerimisel kindlasti ära näidata registreerija kontakttelefon ning e- posti aadress, millele saab saata e-arve osavõtumaksu kohta.
Eelregistreerimine loetakse teostatuks ja alagruppidesse loositakse ainult need võrkpalli võistkonnad, kellelt on laekunud osavõtumaks.
Eelturniiride kohad ja koosseisud avaldatakse EMSL Jõud koduleheküljel www.joud.ee. EMSL Jõud kannab kõigile alagruppe läbiviivatele valdadele/spordiklubidele alagruppide läbiviimise kulude katteks osavõtjate osavõtumaksu üle hiljemalt 10. aprilliks 2008.a.
19.2.       30.juuniks 2008.a orienteerumises IVK www.osport.ee kaudu näidates ära osavõtjad võistlusklasside kaupa koos sünniaastaga ning Sportidendi (SI) number või rentimise vajadus.  Täiendav info orienteerumisvõistluste kohta:Helen Kõiva tel 521 2635 või Kaido Nurja tel 505 7187

19.3.       1.juuliks 2008.a. teatada osavõtt finaalvõistlustest teistel spordialadel e-posti aadressil: mattireimann@hot.ee
 1. Mandaatkomisjonile, mis töötab 5. juulil kella 8.00-10.00 tuleb igal võistkonnal esitada vallavanema allkirjaga ja valla pitsatiga kinnitatud üldregistreerimisleht kõigi osavõtjate nimedega ja tehnilised ülesandmislehed iga spordiala kohta eraldi lehel ning maksekorraldus osavõtumaksu tasumise kohta.
  Osavõtumaksu saab tasuda mandaadis ka sularahas.
  Mandaati saab teostada ka elektrooniliselt aadressil mattireimann@hot.ee kuni 3 juulini.
 2. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
X.      Üldiselt
 1. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal võistluse läbiviija.
 2. Eelinfo ja protokollid avaldatakse EMSL Jõud kodulehel www.joud.ee

Eestimaa Spordiliit Jõud
Kose Vallavalitsus

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner