Eestimaa Spordiliit Jõud veteranide meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I  Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda maakondades elavatele lauatennise veteranidele võistlusvõimalusi.
Selgitada välja EMSL Jõud parimad  nais- ja meesveteranid lauatennises.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 26.aprillil 2008.a Koeru Keskkooli võimlas (Järva maakond).
Saabumine võistluspaika kella 11.00.ks.

III  Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõik Eesti maakondades ja maakonna linnades elavad või maakondade klubides registreerunud lauatennisistid, kes on vanemad kui 35 a. (naised) ja 40 a. (mehed).

IV Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit ja viib läbi Koeru Spordiklubi (U.Virves).
Võistlused on individuaalsed ja viiakse läbi kolmes grupis:

Naised   35-44 a; 45-54 a. ja 55 a. ja vanemad
Mehed
   40-49 a; 50-59 a. ja 60 a. ja vanemad

NB!  Paarismängud toimuvad ühes grupis.

V Autasustamine

I-III  kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja paarismängudes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 50.- krooni osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale.
Võistlejate lähetuskulud kannab osavõtja
või lähetaja.

Eelregistreerimine:
Oma osavõtust informeerida hiljemalt 21.aprilliks 2007.a. telefonil 58363854 (Urmas Virves) või urmas.virves@mail.ee, sealt ka vajadusel arve.

VII  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner