Eestimaa Spordiliit Jõud noorte 2008.a. meistrivõistlused lauatennises

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda Eesti maakondades ja maakonna linnades elavatele noortele lauatennisistidele võistlemisvõimalusi. Selgitada EMSL Jõud 2008.a. noortemeistrid lauatennises.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 01. mail 2008.a. Viljandimaal Suure-Jaanis algusega kell 11.00.
Võistlejate saabumine ja mandaat Suure-Jaani Gümnaasiumi spordisaalis kuni kella 10.45-ni.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta kõik Eesti maakondades ja maakonna linnades elavad või maakondade klubides registreerunud noored lauatennisistid.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi MTÜ “Lehola 2005”.

Antti Evert 53976893.

Võistlused on individuaalsed ja toimuvad järgmistes vanusegruppides poistele ja tüdrukutele:
B kl. sünd. 1991-1992
C kl. sünd. 1993-1994
D kl sünd. 1995-1996
E kl. sünd. 1997 ja nooremad
Paaris- ja segapaarismängud viiakse läbi ühes vanusegrupis.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt kohaletulnud võistlejate arvust.

V Autasustamine

Iga vanusegrupi kolme paremat võistlejat ja paarismängude kolme parema võistkonna liiget autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

VI Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust. Osavõtumaks on 30.- krooni osavõtja kohta ja see tasutakse võistluspaigas läbiviijale või MTÜ “Lehola 2005” a/a nr. 221035708075 Hansapangas.

VII Üldiselt Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.Võisteldakse ELTL-i poolt kinnitatud võistlusmääruste järgi. Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise.NB! Osavõtust informeerida hiljemalt 28.aprilliks 2008.a. võistluse peakohtunikku Rein Koovitit.
e-post: reink@hot.ee; tel. 5291896

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner