Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused laskmises

Juhend

I  Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võistlusvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud 2008.a. meistrid laskmises programmis olevates harjutustes.  

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 17.-18.mail 2008.a. Tartumaa Tervisekeskuses (Elva Laskespordibaasis).
Võistluste algus 17.mail kell 10.00. III  Võistluste korraldus ja läbiviimine Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Elva Laskespordiklubi.  

IV  Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade laskureid.  

V  Võistluste  programm

50 m
3x40 lasku                           mehed, meesjuuniorid (1988.a. sünd. ja hiljem)
3x20 lasku                           naised, naisjuuniorid (1988.a. sünd. ja hiljem)
60 lasku lamades                  mehed, meesjuuniorid
60 lasku lamades                  naised, naisjuuniorid
60 lasku  vabapüstol              mehed, meesjuuniorid
Jooksev metssiga (30+30)      mehed
Jooksev  metssiga (20+20)     mehed  

25 m
Standardpüstol  20+20+20      mehed, meesjuuniorid
Spordipüstol 30+30                mehed, meesjuuniorid
Spordipüstol  30+30               naised, naisjuuniorid
Olümpiakiirlaskmine               mehed, meesjuuniorid  

VI Arvestus

Võistkondliku paremusjärjestuse määramisel maakondade vahel liidetakse kõikide vanuseklasside võistlejate kohapunktid programmis olevatelt harjutustelt, kusjuures I koht annab 16 p., II koht- 14 p., III koht- 13 p. jne. Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on  määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.  

VII  Autasustamine

I-III  kohale tulnud võistlejaid kõikides harjutustes ja vanusegruppides autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga. Võitnud võistkonda karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.  

VIII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on  70 krooni iga harjutuse kohta ja see tasutakse ülekandega Elva Laskespordiklubi a/arvele 1120119799 Hansapank või võistluspaigas.

IX Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 12. maiks 2008.a. elektronposti aadressil karl@tervisesport.ee näidates ära  võistleja nime, sünniaasta ja harjutused.
Täiendav info: Karl Kontor   7456582 või 5054006.    

X  Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.  

Ajakava

Elva, 17.- 18.mai 2008.a.

16.05.08 Saabumine, treening
  Suur 50 m Väike 50 m 25 m 50 m Jooksev metssiga
17.05.08 10.00 3x40 M, MJ 15.00 finaal M 10.00 st.püstol M,MJ 10.00 30+30
  14.00 3x20 N, NJ 17.30 finaal N 13.00 sp.püstol N,NJ, M, MJ    
          18.00 finaal  N (sp.püstol)    
18.05.08 9.00 60  lam. M,MJN, NJ 14.00 fin.M (lam.) 9.00 olümp.kiirlaskm.M,MJ 9.00 20+20vahelduv kiirus
  13.30 Vabap  M, MJ 16.30 finaal M(vabap) 13.00  finaal M    
                 
  17.30 EMSL Jõud meistrivõistluste autasustamine

NB!

Finaalide toimumise aeg on orienteeruv ja sõltub osavõtjate arvust.  

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner