Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kabes

Juhend

1. Eesmärk ja ülesanne

Pakkuda kabetajatele võistlemisvõimalusi.Selgitada välja EMSL Jõud meistrid vene kabes meestele ja naistele.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 10.mail 2008.a algusega kell 11.00 Paide Gümnaasiumis – Aiavilja 2, Paide.

3. Osavõtjad

Osa võtma lubatakse kõikide Eesti maakondade kabetajaid.

4. Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab EMSL Jõud ja viib läbi Järvamaa Spordiliit koos Järvamaa Kabeklubiga.Võistlused mängitakse šveitsi süsteemis 9 vooru ühes grupis ajakontrolliga 15 + 15 min. Võrdsete punktide korral määrab paremuse Buhholzi koefitsient, selle võrdsuse korral iga vooru järgne punktide summa.Peakohtunik on Gert Elmaste (Viljandi).

5. Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulutused kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, kusjuures osavõtumaks on 50.- krooni võistleja kohta ja see tasutakse läbiviijale sularahas võistluspaigas või Järvamaa Spordiliitu a/a nr. 10220024545010 SEB. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või osavõtja.

6. Autasustamine

I -III kohale tulnud mees- ja naiskabetajaid autasustatakse kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.

7. Eelregistreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt  6. maiks 2008.a Järvamaa Spordiliit 38 59 623, 53 333 067 või e-posti aadressil  piret.maaring@jarvasport.ee

8. Üldiselt

Kõik antud juhendis lahendamata küsimused lahendab võistluste läbiviija, võistluste ajal peakohtunik.

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner