Eestimaa Spordiliit  Jõud meistrivõistlused petangis

Juhend

I Eesmärk

Populariseerida petangi harrastamist Eestimaal ja selgitada EMSL Jõud 2008.a. meistrid.

II Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 22. juunil 2008.a. Kohtla-Nõmmel, Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi petangiväljakutel algusega kell 10.00.

III Osavõtjad

Osa võivad võtta maakondade võistkonnad, kusjuures üks maakond võib olla esindatud kuni 3 võistkonnaga põhiklassis ja piiramatu arvu naiskondadega.
Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget.
Võistkond peab olema ühtses võistlusvormis või T-särkides.
Üks võistleja saab võistelda ainult ühes võistlusklassis.

IV Võistluste korraldus

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Ida-Virumaa Spordiliit.
Võistluste peakohtunik on Rene Kundla (5022860) ja peasekretär Jaak Rooden.

Võisteldakse vastavalt Eestis kehtivatele petangireeglitele.

Võistlusviis: trio
Võistlusklassid: põhiklass ja naised

Võistlused on võistkondlikud ja läbiviimise süsteem selgub vastavalt võistkondade arvule.
Loosimine toimub 20. juunil ja hiljemalt sama päeva kella 12ks on loosimise tulemustega võimalik tutvuda Ida-Virumaa spordiliidu kodulehel www.sportiv.ee.  

V Maakondade paremusjärjestuse selgitamine

Paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal 2 parema põhiklassi ja 1 parema naiste võistkonna tulemus.
Esikoht mõlemas grupis annab punkte vastavalt osavõtvate võistkondade arvule suuremas grupis, II koht üks punkt vähem, III koht 2 punkti vähem jne.
Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määrav kõrgem koht põhiklassis.

VI Autasustamine

I-III kohale tulnud võistkondi mõlemas grupis autasustatakse diplomitega, võistkondade liikmeid vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedali ja diplomitega.
Üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud maakonda diplomiga. Korraldajal on õigus välja panna eriauhindu.

VII Majandamine

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust.
Osavõtumaks 150 krooni võistkonna kohta tasuda hiljemalt 18.juuniks 2008.a. Ida-Virumaa Spordiliidu arveldusarvele 1120022682.

Toitlustamine.
Komplekslõuna hind 75 krooni
, tasuda koos osavõtumaksuga näidates ära sööjate arvu.
Vajadusel väljastab arved Ida-Virumaa Spordiliit (Rene Kundla 5022860).

Võistluste lähetusega seotud  kulud kannab osavõtja või lähetav organisatsioon.

VIII Registreerimine

Eelregistreerimine teha hiljemalt 18. juuniks kella 17.00 e-postiga info@sportiv.ee, näidates ära võistlusklassi, võistkonna koosseisu ning kontaktisiku koos kontaktandmetega.  
Registreerimine kinnitub pärast osavõtumaksu laekumist Ida-Virumaa Spordiliidu arvele.

IX Üldiselt

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab läbiviija.

Võimalik on külastada Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi (http://www.kaevanduspark.ee/ ).

Eestimaa Spordiliit Jõud
Ida-Virumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner