Eesti väikelinnade 39. suvemängud

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Suvemängude eesmärgiks ja ülesandeks on:

  • elavdada huvi liikumisharrastuse vastu;
  • vaba aja sisustamine sportliku tegevusega;
  • selgitada parimad väikelinnad programmis olevatel spordialadel;
  • selgitada suvemängude üldvõitja.

II Aeg ja koht

Suvemängud viiakse läbi 5.- 6 juuli 2008.a. Türil.
Võistluste staap asub Türi linna võimlas Kalevi 9.
Mandaat 5. juulil kella 12.00-ni. 
Avamine kell 12.15. Türi linna staadionil.
(Täiendav ajakava tuleb hiljem)

III Juhtimine ja korraldamine

Suvemängude ettevalmistamist ja läbiviimise üldjuhtimist teostab korraldustoimkond koostöös Eestimaa Spordiliidu Jõud, Türi Spordiklubide Liidu, Türi Vallavalitsuse, Järvamaa Spordiliidu ja kohalike spordiklubidega.
Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, kui käesolev juhend ei kehtesta teisiti.
Võistlejad kannavad personaalset vastutust oma tervisliku seisundi eest  

IV Osavõtjad

Suvemängudest lubatakse osa võtma Eesti kõikide väikelinnade (kuni 10 000 elanikku) sportlasi, kes elavad, töötavad või õpivad antud linna territooriumil või on antud linnas registreeritud spordiklubi liige.

Iga linn võib kõikidel kavas olevatel spordialadel olla esindatud ainult ühe võistkonnaga.  

V Mängude kava, võistkondade suurused ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamise tingimused

Mängude kavas on järgmised spordialad:  

1. KERGEJÕUSTIK 
6.juuli 2008. a Türi linna staadionil Tolli 51, algus kell 11.00

Vanuseklassid
Noormehed 1991 ja nooremad

100m; 1500m; kaugushüpe; kõrgushüpe; kuulitõuge ( 5 kg ); kettaheide ( 1,5 kg ); odavise

Mehed 1969 – 1990
100m; 1500; kaugushüpe; kõrgushüpe; kuulitõuge; kettaheide; odavise; 4x100 m (ainult ühes vanusegrupis)

Meesveteranide I gr. 1959 – 1968
100m; 1500m; kaugushüpe; kuulitõuge; kettaheide; odavise.

Meesveteranid II gr. 1958 ja vanemad
100m; 1500m; kaugushüpe; kuulitõuge ( 6 kg. ); kettaheide ( 1,5 kg. )

Neiud 1991 ja nooremad
100m; 800m; kaugushüpe; kõrgushüpe; kuulitõuge; kettaheide ( 1,0 kg ); odavise ( 500g )

Naised 1974 – 1990
100m; 800m; kaugushüpe; kõrgushüpe; kuulitõuge; kettaheide; odavise, 4x100 m (ainult ühes vanusegrupis )

Naisveteranid I gr. 1964 – 1973
100m; 800m; kaugushüpe; kuulitõuge; kettaheide; odavise

Naisveteranid II gr. 1963 ja vanemad
100m; 800m; kaugushüpe; kuulitõuge; kettaheide  

Võistelda võib ainult oma vanuseklassis, välja arvatud teatejooksud, kus võisteldakse meeste ja naiste absoluutarvestuses.
Iga võistleja võib osaleda kuni kolmel alal + teatejooks.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad alalt punkte alljärgnevalt: I koht 30 punkti; II koht 27 punkti; III koht 25 punkti; 4. koht 24 punkti; 5 koht 23 punkti jne.
Teatejooksus on koefitsient 2.
Võistkondliku paremuse selgitamisel liidetakse 20 paremat tulemust ja parem teatejooksu tulemus.
Punktide võrdsuse korral on määravamaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Kergejõustiku peakohtunik Leonhard Soom 50 96 812      

2. VÕRKPALL MEHED
05.- 06. juuli Türi  Kalevi  tn., algus 5.juulil kell 13.00

Mängitakse muruväljakul. Võistkonda kuulub 9 mängijat.
Mängitakse 3 geimi, võit annab 2, kaotus1 ja loobumine 0 punkti.
Punkti võrduse korral on määravaks üldine geimide suhe, selle võrdsuse korral punktide suhe.
Võistlussüsteem selgub lõplikult võistluspäeval.
Igal võistkonnal on  kaasas üks vilekohtunik .

Võrkpalli peakohtunik Villi Vantsi 52 224 73

3. VÕRKPALL NAISED  
05.- 06. juuli Türi  Kalevi  tn., algus 5.juulil kell 13.00

Juhend sama mis meeste võrkpallis.  

4. JALGRATTAKROSS
05. juuli Türi Tolli metsa terviserajad, algus kell 16.00

Võistlusklassid
M 1991.a. ja nooremad M 1969 – 1990          
M 1959 – 1968 M 1958 ja vanemad
N 1991 ja nooremad N 1969 – 1990
N 1968 ja vanemad

Kõigil meeste vanuseklassidel 20 km, naistel 16 km, võistkonna  suurus on piiramatu.
Võistelda saab ainult oma vanuseklassis ja kiivri kandmine on kohustuslik !
Registreerimisel märkida võistleja nimi, võistlusklass, sünniaasta.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad igas võistlusklassis punkte alljärgnevalt: I koht - 30 punkti, II - 27 p.; III - 25 p.; 4.koht – 24 p.; 5.koht - 23 p. jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 5 paremat tulemust.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Info Mati Sadam  52 50 582

5. TENNIS
05.- 06. juuli Türi Tenniseklubi väljakutel Kalevi 7a, algus  5.07 kell 13.00 ja 6.07 kell 9.00.

Võistlus toimub linnade võistkondade vahel.
Võistkonda kuuluvad kaks mees- ja üks naismängija.
Võitja selgitatakse  kahe mees üksikmängu ja ühe nais üksikmängu põhjal.
Mängitakse kolmel savi - liivaväljakul, pallid US Open.
Võistlussüsteem selgub lõplikult peale registreerimist ning sõltub ka ilmaoludest.

Tennise peakohtunik Jaan Rahe, info  52 70 602

6. ORIENTEERUMINE
05.juuli 2008.a, Türi Saunametsa rajal, start kell 17.00.

Tähistus võistluspaika algab Türi linna võimla juures.

Võistlusklassid
M, N 16 (s.1992.a. ja hiljem);
M, N 21 (s.1991-1969);
N 40 (s.1968 ja varem);
M 40 (s.1968-1959);
M 50  (s.1958 ja varem). Kaart  2006010 , mõõtkava 1:10000, h 2,5m., uuendatud 2007.
Linna lähiümbrus ja linn, tihe radadevõrk,  vähese reljeefiga, metsa läbitavus halvast heani.
Kõikides klassides elektrooniline SPORTident (SI) märkesüsteem.

Registreerimine kuni 27.juuni 2008 e-postiga aadressil: maekalda@hot.ee (koopia tyri.skl@neti.ee ).
Registreerimisel märkida võistleja nimi, võistlusklass, sünniaasta, EOL kood, SI-number või rentimise soov, võistkonna nimi.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad igas võistlusklassis punkte alljärgnevalt: I koht - 30 punkti, II - 27 p.; III - 25 p.; 4.koht – 24 p.; 5.koht - 23 p. jne.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 7 paremat tulemust olenemata võistlusklassist.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Orienteerumise korraldaja OK JOKA, Kalev Aun 50 56 474

7. ÕNGITSEMINE
06.07.2008.a. Türi linnas, Pärnu jõel. 08.00 võistluste avamine, püügikohtade loosimine

08.30 püügiks ettevalmistus
08.55 söötmine
09.00 võistluspüügi algus
11.30 võistluspüügi lõpp
12.00 kalade kaalumine, võitjate väljakuulutamine ja autasustamine

Võistlus on meeskondlik ja individuaalne.
Võistkonna suurus 3 liiget. Võistkonnas peab olema vähemalt 1 naine või alla 18 aastane noor.
Osaliselt komplekteeritud võistkonnad ei saa võistlustel osaleda.
Püügivahendiks on õngeritv pikkusega kuni 9 meetrit, vastava pikkusega tamiil, üks ujuk, raskused ja üks üheharuline konks. Rulliõngega püük ei ole lubatud, samuti libiseva ujuki kasutamine. Rull võib asuda õngeridval tamiili hoidmiseks, kuid rulli kasutada ei tohi. Ujuk ei tohi väljuda voolu või tuule mõjul võistleja püügialast.
Püütud kalade hoidmise vahend peab olema igal võistlejal endal.
Õngesöödaks võib kasutada usse, tõuke ja teisi looduslikke söötasid, välja arvatud elus- ja surnud kala.
Keelatud on kunstsöödad ja mehhaanilised söödad. Peibutussöödal ei ole piiranguid.
Individuaalse paremuse määrab ära püütud kalade kogukaal.
Võrdse tulemuse korral võidab võistleja, kellel on rohkem kalu.
Koha võistkondlikus paremusjärjestuses määrab võistkonna kõigi liikmete poolt püütud kalade kaal kokku.
Võrdse tulemuse korral võidab võistkond, kellel on rohkem kalu.

Võistluse  info Theo Aasa  50 53 552      

8. RANNAMAADLUS
06. juuli 2008, kaalumine Türi linnavõimlas  kella 10.00 – 10.30 , võistluse algus kell 11.00

Täiskasvanud   alates 15. eluaastast, kehakaalud 65 kg, - 75 kg, -85 kg, 120 kg
Noored   1991 – 1994, kehakaalud - 45 kg, - 55 kg.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad igas kehakaalus punkte alljärgnevalt:I koht - 30 punkti, II - 27 p.; III - 25 p.; 4.koht – 24 p.; 5.koht - 23 p. jne.,
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 5 paremat tulemust.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Rannamaadluse peakohtunik Mati Sadam, info 52 50 582      

9.JUHTIDE VÕISTLUS
05. juuli Türi staadionil, algus kell 13.00

Võistelda võivad volikogu esimees ja omavalitsusjuht.
Esindatud omavalitsus toob linnale esikohapunktid.

Info Mati Sadam 52 50 582    

VI   ÜLDVÕITJA SELGITAMINE 

Arvesse läheb kergejõustik + viie parema võistkonna kohapunktid teistelt suvemängude programmis olevatelt spordialadelt.
Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt:I koht 30 punkti, II koht 27 punkti, III koht 25 punkti, IV koht 24 punkti jne.
Punktide võrdsuse korral on määravaks koht kergejõustikus.
Arvesse mitteminevad spordialad hoiavad kohad ja punktid kinni.    

VII  AUTASUSTAMINE 

Üldkokkuvõttes I koha saavutanud linna võistkonda autasustatakse EMSL Jõud poolt karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud linnade võistkondi karikate ja diplomitega.
Spordiala võitnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Spordialadel I–III kohale tulnud individuaalvõistlejaid ja võistkondlike alade võistkondade liikmeid autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe- või pronksmedaliga ja diplomiga.

Autasustamine toimub peale võistluse lõppu oma alajuures.
Suvemängude lõpetamine ja üldautasustamine toimub 6.juulil Türi linna staadionil algusega kell 16.00.    

VIII  MAJANDAMINE  

Osavõtumaks 100 krooni osaleja kohta  Raha ülekanda Türi Spordiklubide liidu a/a nr. 10702010224009.

Majutus: põrandamajutus Türi Majandusgümnaasiumi Tolli t. 62 klassides  eelregistreerimisel 25.- krooni inimene. 
Info majutusesoovist kuni  27.06.08  tyri.skl@neti.ee või Mati Sadam 52 50 582. 

Toitlustus: Türi Majandusgümnaasiumi  sööklas, ainult ettetellimisel, mis tuleb teha 27.juuniks koos võistlejate eelregistreerimisega.
5. juuli      
lõunasöök -         40 kr         kella 13.00 – 15.00                
õhtusöök -           30 kr         kella 18.00 – 20.00
6. juuli       
hommikusöök -    30 kr         kella 8.00 – 10.00                  
lõunasöök           40 kr         kella 14.00 – 16.00

Tasumine ülekandega  peale tellimist, arve esitab Järva Tarbijate Ühistu.    

IX    EELREGISTREERIMINE  

Võistlejate eelregistreerimine 27. juunini kas kirjalikult või e-postiga aadressil tyri.skl@neti.ee.
Näidata aladest osavõttu ja osavõtjate arvu, kus on näidatud võistleja vanusegrupp ning võistlusala.
Orienteerumises teha nimeline ülesandmine 27.juuniks.

Mandaatkomisjonile esitada üldülesandmisleht kõigi osavõtjate nimedega ja eraldi ülesandmislehed spordialade kaupa, kergejõustikus koos osavõtja kaartidega.

X   ÜLDISELT

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste ajal läbiviija.

Avamisele palun kaasa võtta linna lipp ning muu sümboolika. 

Kultuuriline teenindamine:  Koostöös Türi Kultuurimajaga osalejatele 5. juulil peoõhtu.    

Türi Spordiklubide Liit
Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner