Eestimaa Spordiliit Jõud 2008. aasta meistrivõistlused kergejõustikus

Ajakava (word)

Registreerimisleht (word- täida, salvesta ja saada raul@kehtna.edu.ee)
Registreerida hiljemalt 6.augustiks kella 18.00-ks.

Juhend 

I  Eesmärk

Populariseerida kergejõustiku harrastust Eestis.
Selgitada EMSL Jõud 2008. aasta  parimad sportlased kergejõustikus ja parimad võistkonnad.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 9. augustil 2008.a. Kohila staadionil algusega kell 13.00.

III  Osavõtjad

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Eesti maakondade kergejõustiklastel ja võistkondadel.

IV Vanuseklassid

B- poiste ja tüdrukute vanuseklass (sünniaastad 1993-1994)
A- noormeeste ja neidude vanuseklass (sünniaastad 1991-1992)
meeste vanuseklass (sünniaastad  1969-1990)
naiste vanuseklass (sünniaastad 1974-1990)
naisveteranide klass (sünniaastad 1973 ja varem sündinud)
meesveteranide klass (sünniaastad 1968 ja varem sündinud)

V  Võistluste programm

PB,PA,M, MV:
100 m, 400 m, 1500 m, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda
M 5000 m  (ühes vanusegrupis)
M  4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

TB,TA,N, NV:
100 m, 800 m, kõrgus, kaugus, kuul, ketas, oda
N  4 x 100 m (ühes vanusegrupis)

Teatevõistkondade arvu  ei piirata.

VI  Tulemuste  arvestamine

Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt:
I koht- 25 punkti
II koht- 23 punkti
III koht- 20 punkti
4.koht- 19 punkti  jne. 

Teatejooksudes koefitsent 2,0

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse 20 parema tulemuse punktid + naiste ja meeste parema  teatevõistkonna punktid.

VII Autasustamine

Kõikidel võistlusprogrammi kuuluvatel aladel autasustatakse kolme paremat  EMSL Jõud meistrivõistluste medalite ja diplomitega. Võistkondlikus arvestuses autasustatakse paremat võistkonda karika ja diplomiga, II ja III kohta diplomitega.

VIII  Registreerimine ja osavõtu nõuded

1. Vormikohane eelregistreerimine teha 6.augustiks kella 18.00-ks e-mailile: raul@kehtna.edu.ee
1.1.  Registreerinutele saab teha muudatusi 1,5 tundi enne võistlusprogrammi algust.
1.2.  Registreerimislehed ja ajakavad leiate aadressilt: www.joud.ee

2. Teatejooksudes võib sportlasi asendada 60 minutit enne ala algust.

3. Võistlusnumbrid sportlaste jaoks väljastatakse mandaadis kella 11.30- 12.45. Mandaat toimub Kohila staadionil.

4. Erandkorras saab registreeruda võistluspaigas 1,5 tundi enne võistluspäeva algust osavõtumaksuga 150 krooni ühe võistleja kohta.

IX Tehnilised  tingimused

1. Kõrgushüpe (teine kõrgus)
Tüdrukud B -             140 cm
Neiud A      -             140 cm
Naised        -            140 cm
Naisveteranid -          130 cm
P
oisid B        -          150 cm
Poisid A       -           160 cm
Mehed         -           170 cm
Meesveteranid-         150 cm

2. Heitevahendite kaalud
                                 
kuul             ketas               oda
Tüdrukud B                 3,0 kg           0,75 kg           400 g
Neiud A                      3,0 kg           1,0 kg             500 g
Naised                        4,0 kg           1,0 kg             600 g
NV                             4,0 kg            1,0 kg            600 g
Poisid B                     4,0 kg            1,0 kg            500 g
Noormehed A              5,0 kg           1,5 kg            600 g
Mehed                        7,26 kg          2,0 kg           800 g
MV                             7,26 kg          2,0 kg           800 g

3. Jooksude läbiviimise kord
3.1.  Kõikidel jooksualadel peetakse kohe finaaljooksud.
3.2.  Väljakualadel on kõikidele neli katset.

X Võistlejate registreerimine

1. Võistlejate registreerimine kogunemiskohas algab:
*  Jooksualadel 45 min. enne ala algust ja lõppeb 15 minutit enne ala algust
*  Väljakualadel 50 min. enne ala algust ja lõppeb 20 minutit enne ala algust

2.  Igale alale peab võistleja registreeruma isiklikult. Üheaegselt mitmel alal osalev võistleja peab enne esimesele alale väljaviimist registreeruma ka järgmistele aladele.

XI Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Osavõtumaks  75.-  krooni ühe võistleja kohta kanda üle 6. augustiks
Rapla Jooksuklubile, a/a 221014835684.

Arve osavõtumaksu tasumiseks saab tellida e-posti aadressilt erik.horn@ergo.com.ee

Võistkondade ja üksikvõistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon.
Vajadusel saab osavõtumaksu tasuda ka mandaadis sularahas.

XII Info

Erik Horn  61066740, 56939116, 5266376

Rapla Jooksuklubi
Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner