Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegijate konkursi juhend 2022  

Üldosa

 1. Käesolev juhend kehtestab igal aastal Eestimaa Spordiliidu Jõud poolt välja antava Aasta tegija auhinna, sellega kaasneva tunnuskirja ja stipendiumi või preemia määramise korra.
 1. Aasta tegija auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust Aasta tegijatele järgmistes kategooriates:

Üleriigiline kategooria 
2.1. Aasta tegija 
ning järgmistes maakondlikes kategooriates
2.2. Aasta noortetreener 
2.3. Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja
2.4. Aasta piirkondlik spordisündmus

Tingimused ja esitamine

 1. Aasta tegijate esitamine
  1.  Aasta tegija

   1. kandidaadi tegevus peab kaasa aitama Eestimaa Spordiliidu Jõud arengule ja organisatsiooni positiivse maine kujunemisele ja on mõjutanud vabariigi, piirkonna või maakonna elu spordi valdkonnas;

   2. nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö ja tegevus on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud EMSL Jõud arengut;

   3. kandidaate Aasta tegija kategoorias võivad esitada maakondade spordiliidud ja EMSL Jõud juhatuse liikmed;

   4. kanditaate võib esitada kogu Eestist.

   5. EMSL Jõud sekretariaadi töötajaid konkursile esitada ei saa.
  2.  Aasta noortetreener

   1. nimetus antakse treenerile, kes on aasta jooksul silma paistnud erinevatel tasanditel spordi arendamisel ja edukate noorsportlaste juhendamisel maakonnas;

   2. noorte kuulumine Eesti koondvõistkondadesse;

   3. noorte tulemuslikkus rahvusvahelisel ja vabariiklikul tasandil;

   4. esitatav kandidaat on ametikohal töötamiseks nõutava kvalifikatsiooniga, ta on tegelenud pidevalt enesetäiendamisega, osalenud aktiivselt kohalikus spordielus;

   5. iga maakonna spordiliit esitab autasustamiseks oma parima noortetreeneri.

  3.  Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja kategoorias

   1. esitatav kandidaat on tuntud vabariiklikul või maakondlikul tasandil;

   2. osalenud aktiivselt maakonna spordielu edendamisel;

   3. omab suurt mõju piirkonna spordi arengule ja kohaliku koostöö arendamisele;

   4. omab projektide elluviimise ja spordi valdkonnas tegutsemise võimekust ja vajalikku oskusteavet;

   5. iga maakonna spordiliit esitab autasustamiseks oma parima kohaliku spordielu edendaja.

  4.  Aasta piirkondlik spordisündmus

   1. maakonna spordiliidu või klubide poolt aasta jooksul korraldatud  üleriigilise, piirkondliku või kohaliku tähtsusega võistlus, - üritus või -sündmus;

   2. iga maakonna spordiliit esitab autasustamiseks oma parima spordisündmuse.

Menetlus

 1. EMSL Jõud sekretariaadil on õigus kontrollida esitatud kanditaatide vastavust juhendile, nõuda andmete täiendamist või esitatud kandidaadi tagasivõtmist.

 2. Iga maakonna spordiliit esitab autasustamiseks oma parima noortetreeneri, kohaliku spordielu edendaja  ja oma parima piirkondliku spordisündmuse.

      6. Aasta tegija valimine toimub üleriigilises kategoorias.

      7.  Aasta tegija valimisel osalevad:             
          - maakondade spordiliitude esindajad;             
          - EMSL Jõud president ja peasekretär.

       8. Aasta tegija selgitamisel üleriigilises kategoorias rakendatakse järgmist punktisüsteemi:             
          - vastavalt tehtud otsusele märkida arvamuslehele pingereas kolm kandidaati;             
          - esimene paigutus annab 3 punkti, teine 2 punkti, kolmas 1 punkti;             
          - kõige rohkem punkte saanud kandidaat tunnistatakse Aasta tegijaks;             
          - punktide võrdsuse korral saab otsustavaks see, kellel on enam paremaid kohapunkte;             
          - hääletamise tulemusena pingereas teiseks ja kolmandaks tunnistatud kandidaate autasustatakse EMSL Jõud tunnuskirja ja  mälestusesemega.

 1. Maakonna spordiliitude poolt aasta noortetreeneri kategoorias, kohaliku spordielu edendaja kategoorias ja piirkondliku spordisündmuse kategoorias esitatud kandidaate autasustatakse EMSL Jõud auhinna ja tunnuskirjaga.

 2. Jõud Aasta tegija ettepanekud koos põhjendusega esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile helen@joud.ee hiljemalt 11. novembriks ja aasta tegijad maakondlikes kategooriates hiljemalt 23. novembriks. 
  Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.

 3. EMSL Jõud saadab esitatud kandidaatide nimekirja koos põhjendustega valijatele.
 4. Aasta tegijate auhinnad antakse üle EMSL Jõud spordiaasta lõpetamisel.

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner