Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused meeste käsipallis

Juhend

I  Eesmärk

Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2008.a. meistrid meeste käsipallis.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 23.-24. augustil 2008.a. Viljandi Spordihoones.
Mängude algus laupäeval, 23. augustil kell 12.00.

III  Osavõtjad

EMSL Jõud meistrivõistlused on lahtised.
Võistlustel võivad osaleda klubide ja organisatsioonide võistkonnad, kes on tasunud osavõtumaksu.
Võistkonna suuruseks on 14 mängijat ja treener.

IV  Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Käsipalliklubi Viljandi HC.
Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerimist ja pannakse paika peakohtuniku poolt.

V  Autasustamine

Võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondi autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga.

VI  Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks võistkonnalt 500.- krooni tuleb tasuda Käsipalliklubile Viljandi HC.
Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

VII  Registreerimine

Eelregistreerimine teostada hiljemalt 21. augustiks telefonil 5183807 (Lembit Nelke) või e-postiga lembitnelke@hot.ee .

VIII Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Lembit Nelke.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Käsipalliklubi Viljandi HC

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner