Eestimaa Spordiliit Jõud 2011.aasta meistrivõistlused ujumises

Juhend

I. Eesmärk

1. Pakkuda Eesti maakondades elavatele ujujatele võistlemisvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud 2011.a. meistrid ja tugevamad maakondade võistkonnad ujumises.

II. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 30.aprillil 2011.aastal Pärnu Koidula Gümnaasiumi ujulas, Metsa t 21.
Soojendusujumine kell 13.00. Startide algus kell 14.00.

III. Korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Pärnumaa Spordiliiduga. Võistlused viib läbi Pärnu ujumisklubi UCA.
Võistluste peakohtunik on Marika Tikerpäe 5645 2253, üldinfo Kaiu Kustasson 514 9380.

IV. Osalejad ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlused on individuaal-võistkondlikud. Individuaalarvestus peetakse järgmistes vanuseklassides:

- mehed (s.1995 ja varem)
- naised (s.1995 ja varem)
- poisid (s.1996 ja hiljem)
- tüdrukud (s.1996 ja hiljem).

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal maakonnal 13 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanusegrupist ja
parema teatevõistkonna kohapunktid. I koht annab 16 punkti, II koht 14 punkti, III koht 13 punkti jne. Teateujumises on koefitsient 3.
Arvesse mitteminevad ujujad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
Iga sportlane võib võistelda 3 vabalt valitud alal + teateujumises.
Maakond võib välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures iga sportlane võib esineda vaid ühes võistkonnas.

Võistlusalad

100 m kompleksi M, P, N, T
50 m vabalt M, P, N, T
50 m rinnuli M, P, N, T
50 m liblikat M, P, N, T
50 m selili M, P, N, T
100 m vabalt M, P, N, T
4 x 50 m vabalt teateujumine 2 M/P + 2 N/T
Teateujumises võisteldakse ühes vanusgrupis.

V. Autasustamine

Individuaalarvestuses autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat medali ja diplomiga.
Teateujumises I-III kohale tulnud võistkondade liikmeid autasustatakse medali ja diplomiga.
Võistkondlikus arvestuses võitjaks tulnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud
võistkondi diplomtega. Korraldajal ja läbiviijal on õigus anda välja eriauhindu.

VI. Registreerimine

1. Võistlustele registreerimine teostada meili teel, näidates ära võistlejate nimed, vanuseklassid ja võistlusalad.
Kontaktandmed: Pärnumaa Spordiliit , Kaiu Kustasson 514 9380, kaiu.kustasson@parnumaa.ee  
2. Registreerimine teostada hiljemalt 28.aprilliks 2011.a.
Kohapeal registreerimise kinnitamine ja paranduste täienduste tegemine kella 13.00 kuni 13.30-ni.

VII. Majandamine ja osavõtumaksud

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 5 eurot osavõtja kohta.
Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Pärnumaa Spordiliit a/a 10902000890007 SEB.
Arvega tasumisel palun koos eelregistreerimisega teatada arve saaja nimi ja kontaktandmed.
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

VIII. Üldiselt

1. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.
2. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Pärnumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner