Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises.

Juhend

I  Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võistlusvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud 2014.a. meistrid õhkrelvadest laskmises programmis olevates harjutustes.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 16.märtsil Haapsalu Spordihoones.

III Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eeestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Lääne Maakonna Spordiliit Läänela koostöös Spordiklubiga Haapsalu.

IV Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade laskurid ja külalisvõistlejad.

V  Võistluste programm, ajakava ja võistkondliku paremuse selgitamine

Võistluste programmis on järgmised harjutused järgnevatele vanusegruppidele:

a) 40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
   - mehed (sünd. 1970-1995)
   - meesveteranid (sünd. 1969 ja varem)

   - naised (sünd. 1970-1995)
   - naisveteranid (sünd. 1969- varem)
   - neiud (sünd. 1996 ja hiljem)
   - noormehed (sünd. 1996 ja hiljem)

Ajakava:

Püss ja püstol 40 lasku

naised, naisveteranid, neiud, noormehed

I vahetus

10.00 - 11.15

Avamine

11.15

II vahetus

11.30 - 12.45

III vahetus

13.00 - 14.15

IV vahetus

14.30 - 15.45

Vajadusel täiendav vahetus

16.00-17.15

 

Võistluste orienteeruv lõpetamine 16.30 (või 18.00).

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel maakondade vahel liidetakse kõikide võistlejate kohapunktid,
kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 50 punkti
, II -47 p, III - 45 p, 4.- 43 p, 5- 42  jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja.          
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv

VI  Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja harjutustes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe-, pronksmedali ja diplomiga.
Võitnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga. II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VII  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.

Osavõtumaks on  6 € iga harjutuse kohta ja see tasutakse läbiviijale (Spordiklubi Haapsalu).

Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab osavõtja või lähetaja.
Majutuse vajadus teatada eelregistreerimisel.

VIII  Registreerimine

Registreerimine teostada arvuliselt harjutuste kaupa hiljemalt 6. märtsiks 2014.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva
registreerimismooduli kaudu
http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad

Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.
Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega
.

IX. Info

Võistluste info:    Mati Seppi, mobiilil 5187748 või e-mail seppi.mati@gmail.com

Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes.

X  Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.


Eestimaa Spordiliit Jõud
Lääne Maakonna Spordiliit ”Läänela”
Spordiklubi Haapsalu

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner