Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises

Juhend - pdf

I  Eesmärk

1. Pakkuda laskuritele võistlusvõimalusi.
2. Selgitada EMSL Jõud 2019. aasta meistrid õhkrelvadest laskmises programmis olevates harjutustes. 

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 10. märtsil Haapsalu Spordihoones.

III Võistluste korraldus ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud ja viib läbi Lääne Maakonna Spordiliit Läänela koostöös Spordiklubiga Haapsalu.

IV Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta kõikide Eesti maakondade laskurid ja külalisvõistlejad.

V  Võistluste programm, ajakava ja võistkondliku paremuse selgitamine

Võistluste programmis on järgmised harjutused järgnevatele vanusegruppidele:
a) 40 lasku õhupüssist ja õhupüstolist
   - mehed (sündinud 1975-2000)
   - meesveteranid (sündinnud 1974 ja varem)
   - naised (sündinud 1975-2000)
   - naisveteranid (sündinud 1974 ja varem)
   - neiud (sündinud 2001 ja hiljem) 
   - noormehed (sündinud 2001 ja hiljem)

Ajakava:

Püss ja püstol 40 lasku naised, naisveteranid, neiud, noormehed    
I vahetus 10.00 - 11.15
Avamine 11.15
II vahetus 11.30 - 12.45
III vahetus 13.00 - 14.15
IV vahetus 14.30 - 15.45
Vajadusel täiendav vahetus     16.00-17.15

Võistluste orienteeruv lõpetamine 16.30 (või 18.00).
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel maakondade vahel liidetakse kõikide võistlejate kohapunktid, kusjuures I koht igas harjutuses ja vanusegrupis annab 50 punkti, II -47 p, III - 45 p, 4.- 43 p, 5- 42  jne.
Suurem punktide kogusumma määrab võitja. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI  Autasustamine

I-III kohale tulnud võistlejaid kõikides vanusegruppides ja harjutustes autasustatakse vastavalt kuld-, hõbe-, pronksmedali ja diplomiga.
Võitnud võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.

VII  Majandamine

Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on  6 € iga harjutuse kohta ja see tasutakse läbiviijale (Spordiklubi Haapsalu). Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannab osavõtja või lähetaja.
Vajadusel võimalik tellida majutus Haapsalu Spordibaasidest (telefon 47 25060).

VIII  Registreerimine

Registreerimine teostada arvuliselt harjutuste kaupa hiljemalt 28. veebruariks 2019.a. EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga.
Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad
. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule.

Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

IX Info

Vahetused 4.märtsiks
Võistluste info:    Mati Seppi, mobiilil 5187748 või e-mail seppi.mati@gmail.com
Eelregistreerimise põhjal teatatakse võistkondadele kohtade arv vahetustes.

X  Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Lääne Maakonna Spordiliit ”Läänela”

Spordiklubi Haapsalu

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner