Eestimaa Spordiliit Jõud 2019.a. meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vabamaadluses ja naistemaadluses.

Juhend - pdf

I          Eesmärk
*
Populariseerida maadlussporti.
* Selgitada  Eestimaa Spordiliidu Jõud 2019.a. meistrid kreeka - rooma maadluses, vabamaadluses ja   naistemaadluses.
* Selgitada võistkondlik paremusjärjestus kõikides kavas olevates maadlusliikides.

II         Aeg  ja koht
Võistlused toimuvad 18. mail 2019.a Paides E-Piim Spordihallis, Aiavilja tn 1.
Võistluste algus kell 11.30, mandaat kuni 10.00 võistluspaigas.
Kaalumine 10.00-10.30 võistluspaigas.

III       Juhtimine ja  korraldamine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Maadlusklubi Järvamaa Matimehed ja Järvamaa Spordiliiduga.
Võistluste peakorraldaja on  Mati Sadam, tel. 5250582 e-mail:  mati.sadam54@gmail.com
Võistluse peakohtunik on Hergo Andruse, tel 53090803 e-mail   herxs89@gmail.com
Võistluste peasekretär on  Veiko Proovel, tel. 56981570  e-mail: veikoproovel@gmail.com

Rakendatakse Eestis kehtivaid võistlusmäärusi, erandina selgitatakse kehakaaludes 1(üks) kolmanda koha omanik.

IV       Osavõtjad
Maakondade spordiklubides registreeritud või maakondades elavad sportlased.
Kõik osavõtjad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.

Kreeka-rooma maadlus - maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2002.a ja hiljem.
Noorte kehakaalud:  -45, -48, -51 kg
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
-55, -60, -63, -67, -72,  -77,  -82, -87, -97,  -130 kg.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks kreeka-rooma maadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne. Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Vabamaadlus - maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu.
Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Võistlused toimuvad täiskasvanutele ja noortele, kes on sündinud 2002.a ja hiljem.  
Noorte kehakaalud: :  -45, -48, -51 kg
Täiskasvanute (15 aastased ja vanemad) kehakaalud:
 -57 kg, -61, -65, -70, -74, -79,  -86, -92, -97, -125 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks vabamaadluses liidetakse 10 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

Naistemaadlus – maakondade võistkondadele

Võistkonna suurus on piiramatu. Võistlejate paigutus kehakaaludesse on vaba.
Kehakaalud: -40, -45, - 50,  -53, - 57,  -63, -68,  -76 kg

Võistkondliku paremuse selgitamiseks naistemaadluses liidetakse 5 parema võistleja kohapunktid, kusjuures I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht - 17 p jne.
Kohtade jagamise korral saavad võistlejad kõrgemad kohapunktid.
Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

VI       Autasustamine
Spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, II-III koha saavutanud võistkondi diplomitega.
Spordialadel I-III koha kehakaaludes saavutanud võistlejaid autasustatakse kuld-, hõbe-ja pronksmedali ja diplomiga.

VI       Registreerimine
Registreerimine teostada EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad. Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Registreerimine teha hiljemalt 14. maiks 2019.a.

VII   Majandamine ja osavõtumaksud
Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekunud osavõtumaksust. Osavõtumaks on 6 eurot võistleja kohta, mis tasutakse mandaadis või arve alusel panga ülekandega võistluste  läbiviija Järvamaa Spordiliidu a/a-nr. EE321010220024545010 le.
Lähetuskulud kannavad lähetajad.
Toitlustamiseks on E-Piim spordihallis puhvet ning meelepärast on võimalik hankida lähedal olevatest kauplustest.

Eestimaa Spordiliit Jõud
Maadlusklubi Järvamaa Matimehed
Järvamaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner