s4094   24. Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus

JUHEND (pdf)

I  Eesmärk ja ülesanne

 1. Pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada ja tunda rõõmu liikumisest.
 2. Selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid ja maakonnad.
 3. Jätkata Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse traditsiooni.
 4. Arendada koostööd välisriikide omavalitsustega.

II  Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 24.- 25. juulil 2019. aastal Lüganuse vallas.
Saabumine kolmapäeval, 24.  juulil kell 10.30 – 11.00 Kiviõli Seikluskeskus, aadressil Mäepealse tee 1, Kiviõli, Lüganuse vald  https://seikluskeskus.ee/asukoht/

III  Osavõtjad

Kutsume osa võtma kõiki Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed). 
Võistlustel saavad osaleda ka varem võistelnud endised vallavanemad, linnapead ja volikogude esimehed. Nad võistlevad eksjuhtide grupis ja aitavad kaasa Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse järjepidevale arengule.
Võistlustel võivad osaleda ka välisriikide omavalitsusjuhid.

Võistlused toimuvad järgmistes võistlusklassides:
- mehed
- mehed eksjuhid
- naised 
- naised eksjuhid

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

IV  Korraldamine ja läbiviimine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Lüganuse Vallavalitsuse ja Ida-Virumaa Spordiliiduga.
Spordivahenditega kindlustab läbiviija, välja arvatud maastikuratas ja kiiver.

V   Spordialad               

 1. Mägiautode sõit
 2. Kuulijänn
 3. ATV vigursõit
 4. Jalgrattakross
 5. Discolf
 6. Noolevise
 7. Mälumäng
 8. Sõudmine
 9. Korvpalli harjutus
 10. Jahilaskmine

VI  Individuaalse ja maakondliku paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse alade kohapunktide summeerimise teel.
Võitjaks osutub kümnest alast seitsme parema alaga kõige suurema punktisumma kogunud võistleja. Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv. 

Üksikalal võrdse tulemuse korral saab parema koha eakam võistleja. Alagruppides läbi viidud ja kohtade jagama jätmise korral saavad võistlejad punkte aritmeetilise keskmise järgi.
Paarides toimuvatel spordialadel saavad mõlemad võistlejad võrdselt kõrgemad kohapunktid. Kohapunkte spordialadel arvestatakse vastavalt paremusjärjestusele absoluutarvestuses.
Naistele peetakse eraldi arvestust vastavalt naiste paremusjärjestusele.
Punkte antakse alljärgnevalt: I koht – 50 p, II koht – 48 p, III koht – 46 p, IV koht – 45 p jne. 
Igast alast osavõtt annab täiendavalt 1 osavõtupunkti.
Maakondliku paremusjärjestuse selgitamisel läheb arvesse igal maakonnal praeguste juhtide 3 parema võistleja kogutud punktide summa. Naisjuhtide kaasamine võistkondadesse on mainekas ja nende punktisummad on kõrgemad.

VII  Autasustamine

 1. Eesti omavalitsusjuhtide mitmevõistluse üldkokkuvõttes autasustatakse kuut paremat meest ja kolme paremat naist eriauhindadega.
 2. Üldvõitja tiitel antakse praegu töötavale parimale mehele ja parimale naisele, keda  autasustatakse rändkarikaga.
 3. Alade võitjaid mehi ja võitjaid naisi autasustatakse meenega.
 4. Meeste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 5. Meeste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 6. Naiste võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja eriauhindadega.
 7. Naiste eksjuhtide võitjat autasustatakse karikaga, I–III kohale tulnud võistlejaid medalite ja meenetega.
 8. Maakondlikus arvestus autasustatakse paremat maakonda karikaga.

VIII  Majandamine

Kõik omavalitsusjuhtide mitmevõistlusega seotud kulud kaetakse osavõtumaksudest, EMSL Jõud, Lüganuse Vallavalitsuse eelarvest ja muudest toetustest.
Osavõtumaks on 150 € iga osavõtja kohta (sisaldab toitlustamist, majutamist, tehnilise läbiviimisega seotud kulutusi).
Iga pereliikme kohta tuleb lisaks maksta 50 € (sisaldab toitlustamist, majutamist).
Osavõtumaks tuleb tasuda vastavalt väljastatud arvele.

IX  Registreerimine

Oma osalemisest palume teatada hiljemalt 17. juuliks 2019. a (nimi, täpne sünniaeg, amet või eelnev amet ning arve koostamiseks vajalikud andmed).
Eelnev teatamine on vajalik võistluse paremaks korraldamiseks.

Registreerimine teha e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee
Osavõtumaksu arved saadetakse pärast registreerimist.

X  Muu info

Arno Rossman – tel 515 3071, e-mail arno@ivol.ee


OOTAME KÕIKI SPORDIHUVILISI OMAVALITSUSJUHTE IDA-VIRUMAALE- LÜGANUSE VALDA!

AJAKAVA    (orienteeruv)

Kolmapäev, 24. juuli                      
10.30 - 11.00   Saabumine ja registreerimine     Kiviõli Seikluskeskus (kogu esimene päev)
11.15               Avamine, tervitused
11.30               Mägiautode sõit                         
12.30               Kuulijänn                                   
14.00               Lõunasöök                                 
15.00               ATV vigursõit                            
16.00               Jalgrattakross                            
17.00               Discolf                                       
18.30               Saun                                          
21.00               Õhtusöök ja esinejad
22.00               Noolevise                                   

Neljapäev, 25.juuli
8.30 - 9.15       Hommikusöök                           
9.30                 Mälumäng                                   
10.30               Sõudmine                                  Aidu sõudekanal
11.30               Korvpalli harjutus                       Maidla mõis
12.30               Jahilaskmine                              Aru lasketiir
14.00               Lõunasöök                                 Maidla Mõisa Ait
14.30               Lõpetamine ja autasustamine      Maidla Mõisa Ait

Info spordialade kohta                   

 1. Mägiautode sõit
  Võistlus toimub Kiviõli Seikluskeskuse mägiautode rajal. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud aeg.
 2. Kuulijänn
  Võistlus toimub Kiviõli Seikluskeskuses. Kuulijänn 5 erinevast asendist. Meeste/naiste kuul. Paremusjärjestuse määrab viie viske pikkuse summa.
 3. ATV vigursõit
  Võistlus toimub Kiviõli Seikluskeskuse motokrossi raja läheduses. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud aeg.
 4. Jalgrattakross
  Võistlus toimub Kiviõli Seikluskeskuse motokrossi rajal. Meestele 2 ringi, naistele 1 ring. Ringi orienteeruv pikkus 1,9 km.  Start ühisstardist.  Igal võistlejal peab olema kiiver ja maastikujalgratas. Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimiseks kulunud aeg.
 5. Discolf
  Võistlus toimub ümber Kiviõli Seikluskeskuse discolfi rajal. Mängu eesmärk on vähima visete arvuga tabada discgolfi korvi. Mängitakse 9 korvi. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud minimaalne visete arv.
 6. Noolevise
  Võistlus toimub Kiviõli Seikluskeskuses. Klassikaline noolevise, igal võistlejal 11 viset, arvesse läheb 10 paremat viset.
 7. Mälumäng
  Võistlus toimub Kohvikus 5 kopikat. Kokku 25 küsimust, paremusjärjestuse määrab õigete vastuste ja punktide arv.
 8. Sõudmine
  Võistlus toimub Aidu sõudekanalil.  Sõidetakse järvel maha märgitud rada pikkusega 250 meetrit. Paremusjärjestuse määrab raja läbimiseks kulunud aeg.
 9. Korvpalli harjutus
  Võistlus toimub Maidla Mõisas asuval välisväljakul.  Paremusjärjestuse määrab harjutuse läbimiseks kulunud aeg.
 10. Jahilaskmine
  Võistlus toimub Aru lasketiirus. Lastakse siga (ka jooksev). Paremusjärjestuse määrab suurem silmade arv.

 

Eestimaa Spordiliit Jõud
Lüganuse Vallavalitsus
Ida-Virumaa Spordiliit

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner