Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jäähokis

Juhend

I   Eesmärk

Populariseerida jäähokit Eesti maakondades.
Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2020. aasta meistrid meeste jäähokis.

II   Aeg ja koht

Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused jäähokis toimuvad ajavahemikul 2020. aasta veebruarist aprillini.
Võislussüsteem ja mängude ajakava avaldatakse kodulehel www.joud.ee .

III   Võistluste korraldamine

Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit  Jõud.
Võistluste peakohtunik on Jaan Ahi, mob 556 00150, e-mail jaan.ahi@mail.ee

IV   Osavõtjad

Võistlustel võivad osaleda maakondade ja klubide meeskonnad, kes on õigeaegselt registreerunud. 
Võistkonna registreerimine kooskõlastada maakonna spordiliiduga.

Võistkonna suurus on 18 mängijat (2+ 16) ja treener.
Võistkond lubatakse mängima juhul, kui meeskonnas on 9 mängijat (koos väravavahiga).

V   Võistluste läbiviimine

Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast eelregistreerimist.
Variandid:

  1. alagrupid ja finaalturniir
  2. vajadusel mängitakse kahes erinevas tugevusgrupis

Pärast võistkondade eelregistreerimist kinnitatakse osavõtvad võistkonnad, täpsustatakse juhendit ning vastavalt osavõtvate võistkondade arvule viiakse sisse vajalikud muudatused.

Võistlused toimuvad IIHF hokireeglite - (väljaarvatud väravavahtide kaitsmete mõõdud) ja vastavalt käesolevale reglemendile.

Erisused IIHF reeglitest:

  • Mängu aeg on 3 x 15 minutit puhast aega, vaheaeg 2 minutit.
  • Vahetult enne mängu soojendus 2 minutit (lubatud mitme litriga).
  • Mänge teenindab 2 väljakakukohtunikku, protokollija ja ajavõtja.
    Mängu võib erandkorras, kokkuleppel korraldajaga teenindada  ka üks väljakukohtunik.
  • Keelatud on kasutada löökviskeid ja kehamängu.
  • Võistlusmääruste vastu eksimise korral karistatakse mängijaid vastavalt võistlusmäärustikule eemaldamistega (1 minut).

VI  Paremuse selgitamine

Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Mängust loobumise korral arvestatakse võistkonnale 0:5 kaotus ja määratakse trahv 100 eurot.
Võrdsete punktide korral arvestatakse paremusjärjestuse määramisel kõigepealt omavaheliste mängude paremust, selle võrdsuse korral omavaheliste mängude väravate vahet, üldist väravate vahet ning ka selle võrdsuse korral, osutub võitjaks meeskond, kellel on turniiril vähem karistusminuteid. 

VII   Autasustamine

Mõlema tugevusgrupi võitjat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid (18 mängijat) ja treenerit medali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud võistkondade liikmeid (18 mängijat) ja treenereid medali ja diplomiga.

VIII   Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja osavõtumaksust.
Võistluste korraldamise finantseerimist täpsustatakse pärast võistkondade eelregistreerimist.
Osavõtumaksu suurus sõltub võistlussüsteemist, osavõtumaksuks võib olla ka kohtunike tasustamine turniiril.

Korralduskoha klubi või vastu võttev võistkond kindlustab korrasoleva väljaku ja lauakohtunikud.
Vastu võtval klubil/ võistkonnal on kohustus maksta kohtunike tasu ka väljakukohtunikele.
Väljakukohtunike tasu on eelnevalt kooskõlastatud võistluste peakohtunikuga.

Kõik võistkondade lähetamisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon.

IX   Registreerimine

Võistlustele registreerimine teha EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/ hiljemalt 16. veebruariks 2019. a.

Registreerimisel näidata ära kodu- või treeningväljaku koht ja sobivad kodumängu ajad.

Võistkondade esindajad, palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.  Kõik teie poolt registreerimisel esitatud  andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

X   Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Jaan Ahi koos Kaptenite Koguga, kuhu kuulub üks esindaja igast meeskonnast.

Täiendav info EMSL Jõud meistrivõistluste kohta: 
Tarmo Volt- telefon 6622652, mobiil 5040612, e-mail tarmo@joud.ee  

Eestimaa Spordiliit Jõud

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner