Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kabes 2021

Juhend - (juhend .pdf)

I Eesmärk
1.      Pakkuda kabetajatele võistlusvõimalusi.
2.      Selgitada Eestimaa Spordiliidu Jõud 2021.a meistrid kabes.
3.      Tähistada Eestimaa Spordiliit Jõud 75. aastapäeva

II Aeg ja koht
Võistlus toimub laupäeval, 2. oktoobril 2021. aastal algusega kell 11.00 Jõgeval spordihoones Virtus (Aia tn 40).
Võistlejate kohaloleku kontroll eelregistreerimise alusel toimub võistluspaigas kuni 10:50-ni.

III Osavõtjad
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikide Eesti maakondade ja valdade kabetajatel.

IV Võistluste korraldus
Võistluste korraldamisel järgitakse spordivõistluste korraldamise juhiseid ja nõudeid COVID-19 perioodil.
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös JSL Kalju, Jõgeva Kabeklubi  ja Eesti Kabeliiduga.

Võistlus toimub järgmistes vanusegruppides:
- täiskasvanud: mehed ja naised
- 2005.a ja hiljem sündinud noored: poisid ja tüdrukud (kadetid)
- 2008.a ja hiljem sündinud noored: poisid ja tüdrukud (minikadetid)

Mängitakse vene kabet 9 vooru šveitsi süsteemis. Kui grupis on vähem, kui 20 mängijat, võib peakohtunik vähendada voorude arvu või liita grupid kokku.

Mõtlemisaeg on 10 minutit mõlemale mängijale partiile ja igale käigule lisandub 5 sekundit. Mängitakse IDF reeglite järgi, kiirkabe erisustega.

Pärast  4. vooru kohvipaus täiskasvanutele, pärast 5. vooru noortele.
Mängijatel kaasa võtta vahetusjalanõud.

V Autasustamine
EMSL Jõud autasustab kõikide vanusegruppide kolme paremat medali ja diplomiga.

VI Majandamine
Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust.
Osavõtumaks on 5 eurot täiskasvanud võistleja ja 2 eurot noore kohta, mis tuleb üle kanda hiljemalt 28. septembriks 2021.a Jõgeva Kabeklubi kontole: EE191010220122665012.
Selgitusse: KABE JÕUD, võistlejate nimed või arv.
Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.

VII Eelregistreerimine

  1. Eelregistreerimine teha hiljemalt 28.septembriks 2021.a EMSL Jõud koduleheküljel asuva registreerimismooduli kaudu http://www.joud.ee/est/g161/.
  2. Palun tutvuge võistluste registreerimismooduliga. Valmistage ette registreerimisleht, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse ja registreerige osalejad.
    Kõik teie poolt registreerimisel esitatud andmed jõuavad Jõudi serverisse ning spordiala läbiviijale ja peakohtunikule. Teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.
  3. Registreerida on võimalik ka e-posti teel saates aadressile ja osalejate ees- ja perekonnanime, sünniaasta, maakonna ning arve maksja rekvisiidid.

VIII Üldiselt
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi EMSL Jõud, võistluste ajal läbiviija koos peakohtunikuga.
Peakohtunik: Ülar Poom   e-mail: ylar@orthez.ee        

Täiendav info:
Peakorraldaja: Ülar Poom tel 505 8239, e-mail: ylar@orthez.ee

Eestimaa Spordiliit Jõud
Jõgevamaa Spordiliit Kalju
Eesti Kabeliit

 

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner