Eesti X maatalimängude juhend

I Eesmärk ja ülesanne

Eesti X Maatalimängude eesmärgiks ja ülesandeks on:
1. Elavdada huvi liikumisharrastuse vastu, vaba aja sisustamine sportliku tegevusega, uute võistlusvõimaluste loomine.
2. Selgitada Eesti X Maatalimängude võitjad ja parimad võistkonnad kavasolevatel spordialadel.
3. Selgitada parimad vallad ja kuni 21000 elanikuga linnad murdmaasuusatamises, males, kabes, lauatennises, meeste ja naiste korvpallis. 
4. Selgitada parimad maakonnad murdmaasuusatamises ja suusaorienteerumises.
5. Selgitada üldkokkuvõttes Eesti X Maatalimängude parimad maakonnad, vallad ja kuni 21000 elanikuga linnad.
6. Selgitada parim kuni 50000 elanikuga maakond ja kuni 10000 elanikuga väikelinn.

II Aeg  ja koht

Eesti X Maatalimängude võistlused toimuvad alljärgnevatel aegadel ja kohtades:

Eelturniirid valdade  ja linnade võistkondadele 15.-16.jaanuaril 2005.a. kohtade
kabe
male
korvpall mehed
korvpall naised
lauatennis

Finaalvõistlused 4.-6.märtsil 2005.a. Põlvas  ja Põlva maakonnas
kabe
male
korvpall mehed
korvpall naised 
lauatennis
murdmaasuusatamine
suusaorienteerumine

Finaalvõistluste ajal on võimalus kõigil osaleda suusamatkal Põlva- Taevaskoja- Põlva.
Väljaspool talimängude arvestust on kavas taliturniir jalgpallis 1990.a. ja hiljem sündinud poistele ning tüdrukutele.

III Juhtimine ja  korraldamine

1. Mängude ettevalmistamist ja üldjuhtimist teostab korraldustoimkond koos Eesti Maaspordi Liit "Jõud" ning Põlva Maakonna Spordiliiduga.
2. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele v.a. juhud, kui käesolev juhend ei määratle teisiti.

IV Osavõtjad

1. Mängudest lubatakse osa võtma kõikide Eesti maakondade, valdade ja kuni 21000 elanikuga linnade võistkondi mängude kavas olevatel spordialadel ühe võistkonnaga.
2. Maakondade võistkondi lubatakse komplekteerida maakonna spordiklubides registreeritud või maakonna territooriumil elavatest sportlastest.
3. Valdade, linnade võistkondi lubatakse komplekteerida antud omavalitsuse territooriumil elavatest või töötavatest (õppivatest) sportlastest.

V Spordialade kava, võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine

1.Kabe   Valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd.1989.a. ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1989.a. ja  hiljem).

1.1. Valdade finaalturniirile (12 võistkonda) pääsenute selgitamiseks toimub eelturniir neljas alagrupis, kus igast kolm paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril ja  finaalturniiril mängitakse turniirisüsteemis.
Vooru kestvuseks finaalturniiril on 1 tund.

1.2. Linnade finaalturniirile (6 võistkonda) pääsenute selgitamiseks toimub eelturniir kahes alagrupis, kus igast kolm paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril ja finaalvõistlustel mängitakse turniirisüsteemis.
Vooru kestvuseks finaalturniiril on 1 tund.
Eelturniir linnadele toimub ainult siis, kui registreerub 8 või rohkem võistkonda.

2. Male  Valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat- 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd.1989.a. ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1989.a. ja hiljem).

2.1. Valdade finaalturniirile (12 võistkonda) pääsenute selgitamiseks toimub eelturniir neljas alagrupis, kus igast kolm paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril ja finaalturniiril mängitakse turniirisüsteemis.
Vooru kestvuseks finaalturniiril on 1 tund.

2.2. Linnade finaalturniirile (6 võistkonda) pääsenute selgitamiseks toimub eelturniir kahes alagrupis, kus igast kolm paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril ja finaalvõistlustel mängitakse turniirisüsteemis.
Vooru kestvuseks finaalturniiril on 1 tund.
Eelturniir linnadele toimub ainult siis, kui registreerub 8 või rohkem võistkonda.

NB!  Võrdsete punktide korral kabes ja males on määravaks:
1. Võidetud matšide arv.
2. Omavaheline mäng.
3. Võidetud ja viigistatud matšide arv.
4. Suhe võitjasse.

3. Korvpall mehed  Valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suuruseks on 12 mängijat.

3.1. Valdade finaalturniirile (8 võistkonda) pääsenute selgitamiseks viiakse läbi eelturniir neljas alagrupis, kus igast kaks paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiril mängitud omavaheline kohtumine tuleb finaalturniirile kaasa.
Finaalturniiril mängitakse kahes 4-ses alagrupis turniirisüsteemis. Alagruppide võitjad kohtuvad poolfinaalides teise alagrupi teisega. Finaalis selgitavad poolfinaali võitjad I-II koha ja poolfinaali kaotajad III-IV koha. Alagruppide kolmandad mängivad teise alagrupi neljandaga, nende mängude võitjad selgitavad 5.-6. koha ja kaotajad 7.-8. koha.
Finaalvõistlustel mängitakse 4 x 8 minutit.

3.2. Linnade finaalturniirile (4 võistkonda) pääsenute selgitamiseks viiakse läbi    eelturniir kahes alagrupis, kus igast 2 paremat pääsevad finaalturniirile.
Finaal mängitakse turniirisüsteemis.
Mänguaeg finaalturniiril on 4 x 8 minutit.

4. Korvpall naised  Valdade ja linnade võistkondadele.
Finaalturniiridele pääsenute (4 valdade ja 4 linnade võistkonda) selgitamiseks viiakse läbi  eelturniir kahes alagrupis nii valdadele kui kahes alagrupis linnadele, kus igast 2 paremat  pääsevad finaalturniirile.
Nii valdade kui linnade naiskondade finaal mängitakse eraldi turniirisüsteemis. Mänguaeg finaalturniiril on 4 x 8 minutit.

NB!
1. Korvpallis annab võit 2 punkti, kaotus 1 punkti ja loobumine 0 punkti.
2. Kui mingis grupis registreerub vähem kui 6 võistkonda, eelturniire ei toimu.
3. Eelturniiridel mängitakse:
a) turniirisüsteemis, kui on kuni 5 võistkonda;
b) kahes alagrupis koos kõigi kohtade väljaselgitamisega kuni 10 võistkonna puhul;
c) kolmes alagrupis koos kõigi kohtade väljaselgitamisega üle 10 võistkonna puhul.

5. Lauatennis   Valdade ja linnade võistkondadele.
Võistkonna suurus 5 võistlejat - 2 meest + 1 naine + 1 poiss (sünd. 1989.a. ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 1989.a. ja hiljem).

5.1. Valdade finaalturniirile (16 võistkonda) pääsenute selgitamiseks viiakse läbi eelturniir neljas alagrupis, kus igast 4 paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiri võistlussüsteemi panevad paika alagruppide peakohtunikud sõltuvalt  kohaletulnud võistkondade arvust. Mängitakse võiduks vajaliku 5 punktini.
Paarismängudes võivad mängida ka noored.
Kui registreerub vähem kui 20 võistkonda, eelturniire ei toimu.

5.2. Linnade finaalturniirile (8 võistkonda) pääsenute selgitamiseks viiakse läbi eelturniir kahes alagrupis, kus igast 4 paremat pääsevad finaalturniirile.
Eelturniiri võistlussüsteemi panevad paika alagruppide peakohtunikud. Mängitakse võiduks vajaliku 5 punktini.
Kui registreerub vähem kui 10 võistkonda, eelturniire ei toimu.

Lauatennise mängude järjekord:
1.  MA I - MB II
2.  MB I - MA II
3.  N-N
4.  P-P
5.  T-T
6.  Segapaar 
7.  Meespaar
8.  MA I- MB I 
9.  MA II- B II 

6. Suusatamine   Valdade, linnade ja maakondade võistkondadele.
Võistkondades võib võistelda piiramatu arv suusatajaid.
Sõidustiil – vabatehnika

Vanusegrupid ja distantsid:
Naised

  Individuaal Teade  
C 2 km 3 x 2 km     1991 ja hiljem sündinud
B 3 km 3 x 3 km 1989 - 1990
A 5 km 3 x 3 km 1987 - 1988
N 5 km 3 x 3 km 1971 - 1986
NV I 5 km   1961 - 1970
NV II     3 km   1960 ja varem sündinud
NV   3 x 3 km 1970 ja varem sündinud

Mehed

  Individuaal Teade  
C 3 km 3 x 3 km     1991 ja hiljem sündinud
B 5 km 3 x 3 km 1989 - 1990
A 10 km 3 x 5 km 1987 - 1988
M 10 km 3 x 5 km 1966 - 1986
MV I 10 km   1956 - 1965
MV II     5 km   1955 ja varem sündinud
MV   3 x 5 km 1965 ja varem sündinud

NB!
6.1. Individuaaldistantsidel saab võistelda ainult oma vanusegrupis.
6.2. Iga võistleja võib võistelda ainult ühes teatevõistkonnas.
Nooremad võivad võistelda vanemate ja veteranid naiste või meeste teatevõistkonnas juhul, kui oma vanusegrupist kuulub teatevõistkonda vähemalt 2 suusatajat.
Veteranide teatevõistkonnas võivad võistelda ainult veteranid.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks:
Valdadel – liidetakse 10 paremat tulemust individuaaldistantsidelt ja 2 paremat teatevõistkonna tulemust.
Linnadel – liidetakse 15 paremat tulemust individuaaldistantsidelt ja 2 paremat teatevõistkonna tulemust.
Maakondadel – liidetakse 25 paremat tulemust individuaaldistantsidelt ja 4 paremat teatevõistkonna tulemust. Arvestus toimub paralleelselt valdade ja linnade arvestusega.

NB !
1. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
I  koht      -     80  punkti
II koht          77 p.
III koht      -    75 p.
IV koht     -    73 p.
V koht      -    72 p. jne.
Teatevõistlustel on koefitsent 2,0.
2. Punktide võrdsuse korral on määravaks väiksem arvesseminevate kohtade summa teatesuusatamises, selle võrdsuse korral suurem arvesseminevate esi- või paremate kohtade arv individuaaldistantsidel.
3. Mittearvesseminevad võistlejad ja teatevõistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.

7. Suusaorienteerumine  Maakondade võistkondadele.
Kavas: sprint ja lühirada.
Vanusegrupid:
D-14    1991.a. ja hiljem sündinud        H-14    1991.a. ja hiljem sündinud
D-16    1989 - 1990                            H-16    1989 - 1990
D-18    1987 - 1988                            H-18    1987 - 1988
D-21    1971 - 1986                            H-21    1966 - 1986
D-35    1961 - 1970                            H-40    1956 - 1965
D-45    1960.a. ja varem sündinud       H-50    1955.a. ja varem sündinud
Maakonna esinduses võib võistelda piiramatu arv võistlejaid.
Lubatakse võistelda ainult oma vanusegrupis.
Maakondade paremusjärjestus selgub kahe võistluspäeva üldkokkuvõttes 5 parema nais- ja 5 parema meesvõistleja poolt saavutatud kohapunktide liitmise tulemusena (sõltumata vanusegrupist), kusjuures I koht annab 35 punkti, II- 32 p., III-30 p., IV- 28 p., V- 27 p. jne.
Mittearvesseminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Punktide võrdsuse  korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.
Võistlused toimuvad Hatikul, tähistuse algus Põlva- Saverna ringteelt.
Maastik ja kaart: teederikas maastik, kõrguste vahe kuni 40 m.
Sprindis kaardi mastaap  1:   7500, h= 2,5 m. Suurus A4.
Lühirajal kaardi mastaap 1: 10000, h= 2,5 m. Suurus A4.
Rajad: Sprindi võitja ajad klassides 10-12 minutit, lühiraja võitja ajad klassides 20-30 minutit.

8. Jalgpall
Väljaspool maatalimängude arvestust toimub turniir jalgpallis.
Võistlusklassid:
Tüdrukud         1990.a. ja hiljem sündinud
Poisid              1990.a. ja hiljem sündinud
Ühest maakonnast ei lubata võistlema üle kahe võistkonna.
Võistkonna suurus 10 võistlejat, väljakul 6+1.
Läbiviimise süsteem ja mängu aeg selgub peale võistkondade registreerimist.
Mängitakse väljas kunstmurukattega väljakul (64x50m). Väravate mõõtmed 2x5m. Mängupalli suurus nr.5.

VI Protestid
Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele.
Protesti esitamisega tasutakse 500.- krooni, mis protesti rahuldamise korral tagastatakse.

VII Talimängude üldvõitjate selgitamine
1. Üldvõitja valla selgitamiseks liidetakse iga valla 4 parema spordiala kohapunktid allpooltoodud punktitabeli alusel.
Suusatamises on koefitsient 1,2.
2. Üldvõitja linna selgitamiseks liidetakse iga linna 4 parema spordiala kohapunktid allpooltoodud punktitabeli alusel.
Suusatamises on koefitsient 1,2.
3. Üldvõitja maakonna selgitamiseks liidetakse iga maakonna 3 parema omavalitsuse kohapunktid (üldarvestuses) ja murdmaasuusatamise ning suusaorienteerumise kohapunktid. Suusatamises on koefitsient 1,2.

NB!
1. Kohapunkte  antakse  alljärgnevalt:
I koht   -          71 punkti
II koht  -          66 punkti
III koht -          63 punkti
IV koht -         61 punkti
V koht  -          59 punkti
VI koht  -        58 punkti jne.
2. Mittearvesseminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni.
3. Finaali mitteilmunud võistkonnad (male, kabe, lauatennis, korvpall) saavad finaali  viimase koha punktid.
4. Võrdsete punktide korral on määravaks parem koht murdmaasuusatamises.
Selle puudumise korral suurem esi- või paremate kohtade arv arvesseminevate alade  võistkondlikus paremusjärjestuses.

VIII Autasustamine
1. Eesti X Maatalimängude üldvõitjat valda autasustatakse karika ja diplomiga, vallavanemat ja spordiorganisaatorit mängude kuldmedali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud valdade võistkondi autasustatakse karikate ja diplomitega, vallavanemat ja spordiorganisaatorit vastavalt hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
2. Eesti X Maatalimängude üldvõitjat linna autasustatakse karika ja diplomiga, linnapead  ja spordiorganisaatorit mängude kuldmedali ja diplomiga.
II ja III kohale tulnud linnasid autasustatakse karikate ja diplomitega ning linnapead ja spordiorganisaatorit vastavalt hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
3. Eesti X Maatalimängude üldvõitjat maakonda autasustatakse karika ja diplomiga, maavanemat ja spordiühenduse juhti kuldmedali ja diplomiga.
II-III kohale tulnud maakondi autasustatakse karikate ja diplomitega, maavanemat ja   spordiühenduse juhti vastavalt hõbe- või pronksmedali ja diplomiga.
4. Eriauhinnaga autasustatakse parimat kuni 50000 elanikuga maakonda ja parimat kuni 10000 elanikuga väikelinna.
5. Mängude kavas olevate spordialade võitjat võistkonda autasustatakse karika  ja diplomiga, II-III kohale tulnud võistkondi diplomitega.
6. Mängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud   võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.

IX Majandamine
1. Kõik finaalvõistlustega seotud  kulud kaetakse EMSL "Jõud" eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 75.- krooni osavõtja kohta sõltumata spordialast, välja arvatud jalgpall, kus osavõtutasu on 300.- krooni võistkonnalt.
Osavõtumaks tasuda ülekandega EMSL "Jõud" arveldusarvele 10052037323002 EÜP  hiljemalt 25.veebruariks 2005.a.
Erandkorras saab osavõtumaksu tasuda ka mandaadis sularahas.
2. Eelturniiride läbiviimisega seotud kulud kannavad osavõtjad. Osavõtumaks on korvpallis 800.- krooni võistkonnalt  ja teistel aladel (male, kabe, lauatennis) 200.- krooni võistkonnalt.
Eelturniiridest osavõtumaks tuleb tasuda koos eelregistreerimisega 20. detsembriks 2004.a. EMSL "Jõud" arveldusarvele 10052037323002 EÜP.
3. Finaalvõistlustest osavõtjatele kindlustatakse põrandamajutus (magamisvarustus kaasa) koolimajades ning organiseeritakse majutuskohtades toitlustamise võimalus.
Majutamise ja toitlustamise eest tasuvad osavõtjad.
4. Voodimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad endale ise majutuskohad ja tasuvad vastavalt kokkuleppele majutusasutusega. Info majutuse ja hindade kohta asub kodulehel Põlvamaa Sport http://www.polvamaa.ee/2729.html

X Registreerimine
1. Eelregistreerimine osavõtuks lauamängudest (male, kabe, lauatennis) ja meeste ning naiste korvpallist teostada kirjalikult hiljemalt 20.detsembriks 2004.a.
EMSL "Jõud" Tallinn, Toompuiestee 21, 10137 või tel. 6621833 (Matti Reimann) või  tel./faks 6621849, või e-post  msljoud@hot.ee
Kindlasti ära näidata kontakttelefon.
Samas palume avaldada soovi eelturniiride läbiviimiseks (lauamängud koos ja meeste korvpall ning naiste korvpall eraldi).
2. Registreerimine finaalvõistlusteks koos osavõtjate arvu, põrandamajutuse ja toitlustamise vajaduse äranäitamisega teostada hiljemalt 20.veebruariks 2005.a.
3. Suusatamises ja suusaorienteerumises teostada nimeline registreerimine hiljemalt 25.veebruariks  2005.a.
Suusaorienteerumises IVK www.sportnet.ee/ivk/ kaudu või elektronposti aadressil kobras@neti.ee näidates ära ka sportidendi (SI-kaardi) numbrid või rentimise vajaduse.
Suusatamises elektronposti aadressil gandalf@estpak.ee näidates ära võistluse, võistleja nime, sünniaasta, vanusegrupi ja distantsi.
4. Mandaatkomisjon  töötab reedel, 4.märtsil kell 15.00- 17.00 ja laupäeval, 5.märtsil kell 9.00- 10.00 Mesikäpa Hallis. Spordiliitude esindajate koosolek toimub reedel 4.märtsil kell 17.00.
5. Üldregistreerimisleht, kuhu on kantud kõik sportlased, ja iga ala tehniline ülesandmisleht saata e-posti aadressil msljoud@hot.ee hiljemalt 2. märtsiks 2005.a. või esitada mandaatkomisjonile. Maakonna ülesandmislehele kanda ainult need sportlased, kes ei ole kantud valla või linna ülesandmislehele.
Kõik valdade, linnade ja maakondade võistkonnad peavad vajaduse korral esitama üldregistreerimislehe, mis on allkirjastatud vastava valla, linna või spordiliidu juhi poolt.

XI Üldiselt
1. Iga sportlane vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
2. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab enne võistlusi Eesti Maaspordi Liit "Jõud", võistluste ajal Eesti X Maatalimängude peakohtunik koos spordialade peakohtunikega.
3. Informatsioon Eesti X Maatalimängude kohta asub kodulehel www.joud.ee ja Põlvamaa Sport http://www.polvamaa.ee/2729.html

Eesti Maaspordi Liit "Jõud"

 
banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner